शब्दक्रीडा

लाल टांगेवाला

रासपुतीन's picture
रासपुतीन in जनातलं, मनातलं
22 Mar 2017 - 12:44 pm

नमस्कार मिपाकरहो,

प्रकटनविचारसंस्कृतीकलानृत्यनाट्यसंगीतपाकक्रियाबालकथाप्रेमकाव्यबालगीतउखाणेव्युत्पत्तीशब्दक्रीडासामुद्रिकमौजमजाचित्रपट

एक 'मळमळ-झल'

स्वामी संकेतानंद's picture
स्वामी संकेतानंद in जे न देखे रवी...
21 Mar 2017 - 9:09 pm

रात्री डब्यात आलेले छोले खाऊन सोडलेली ही 'मळमळझल' पेश-ए-खिदमत आहे.

उथळ जळाची खळखळ
अटळ वळूची मळमळ

कशास या वेटोळ्या
कशास रे ही वळवळ

सुरी असे ही बोथड
उगाच का ही चळचळ?

जखम दिसावी गहिरी
खरी असावी कळकळ

झुळूक वाहत नसली
तरी असावी सळसळ

इनो जरासा घ्यावा
रुकेल तुमची जळजळ

भरून येती डोळे
प्रवाह वाहे भळभळ

कळी कळे का कोणा?
करा कशाला खळखळ?

कुटाळ टाळा 'स्वामी'
विटाळ आहे चळवळ

- स्वामी संकेतानंद

पाकक्रियाबालगीतशब्दक्रीडाआरोग्यदायी पाककृती

नवीन नियमावली

अॅस्ट्रोनाट विनय's picture
अॅस्ट्रोनाट विनय in जनातलं, मनातलं
14 Mar 2017 - 2:40 pm

प्रशासनातर्फे नवीन नियमावली जारी करण्यात येत आहे. ती वाचून ध्यानात घ्यावी. काही अडचण, शंका असल्यास या धाग्यावर चर्चा करावी.

बदलत्या काळात टिकून रहायचं असेल, प्रगती साधायची असेल तर बदल आवश्यक असतात. आजकाल सगळ्याच क्षेत्रात झपाट्याने बदल होत आहेत, जुन्या कार्यपद्धती मागे पडून नवनवीन संकल्पना समोर येत आहेत. म्हणून आपणहीआपल्या जुनाट कार्यपद्धतींमध्ये सुधारणा करत आहोत.

प्रकटनविचारप्रतिभाविरंगुळामुक्तकशब्दक्रीडाविनोद

कदाचित (भयगुढ कविता)

अॅस्ट्रोनाट विनय's picture
अॅस्ट्रोनाट विनय in जे न देखे रवी...
22 Feb 2017 - 11:00 am

कदाचित ही फक्त हवा असेल
जी चाल करून येतीये
विव्हळणाऱ्या जीर्ण फांद्यांना
खिडक्यांवर फटकारतीये

कदाचित हा फक्त पाऊस असेल
जो ढगांना प्रसवतोय
दाराछतातून टपटपून
अंगावर बर्फशहारे आणतोय

कदाचित ह्या फक्त सावल्या असतील
ज्या श्वापदांसारख्या दिसताहेत
सराईत शिकाऱ्यासारख्या
मला चारीबाजूंनी घेरताहेत

कदाचित हा फक्त कावळा असेल
जो आत्ताच खिडकीवर धडकलाय
रक्ताळलेली चोच आदळून
काचांना तडे देत सुटलाय

कविताशब्दक्रीडाप्रेम कविताभयानक

एवढं करंच...

अॅस्ट्रोनाट विनय's picture
अॅस्ट्रोनाट विनय in जे न देखे रवी...
19 Feb 2017 - 2:15 pm

अविचार करण्याआधी
एक काम कर
कृत्रिम जगाच्या चौकटीतून
एकदातरी बाहेर पड

दऱ्याखोऱ्या कडेकपारीतून
पाखरासारखं उडून बघ
खळाळणाऱ्या नदीमध्ये
मासोळीसारखं पोहून बघ

फेसाळ धबधब्याखाली
निमुट उभा रहा
पावलं थकेपर्यंत
बेलगाम धावून पहा

रस्ता हरवलेल्या पावलांना
खोलवर जंगलात ने
गळा फाटेपर्यंत ओरड
आसवं संपेपर्यंत रडून घे

संध्याकाळ झाली की
डोंगरमाथ्यावर जा
सावल्या लांबताना अन
सुर्य हरवतांना पहा

कविताभाषाशब्दक्रीडा

XXघाली गल्ली, निवडणूक अन भांडण (कथा)

अॅस्ट्रोनाट विनय's picture
अॅस्ट्रोनाट विनय in जनातलं, मनातलं
14 Feb 2017 - 7:03 pm

बसस्टॅण्डजवळची आय.टी.आय. ची इमारत आज उत्साहानं फुदकंत होती. दिवसभर टाईमपास करायले येणारे मूठभर पोऱ्हं अन रात्री पत्ते कुटणारे बेवडे येँच्याव्यतिरिक्त काळं कुत्रं न फिरकणाऱ्या कॉलेजात आज गर्दीले उधाण आलं होतं. कारणही तसंच होतं. आज नगरपालिकेच्या निवडणुकायचा निकाल लागणार होता. शेन्बड्या पोरापासून ते बिडिफुक्या म्हातारयपर्यंत सगळेजण जसंकाही स्वतःच्या परिक्षेचा निकाल आहे आशा आविर्भावात जिवाचे कान करून उभे होते.

प्रकटनप्रतिभाविरंगुळाकथाशब्दक्रीडाविनोदkathaaमौजमजा

प्रेम

पराग देशमुख's picture
पराग देशमुख in जे न देखे रवी...
14 Feb 2017 - 12:08 pm

प्रेम म्हणजे साला ,
अंधार झालाय अंधार .
अब्रू वेशींवर टांगलेली नि,
भावनांचा चाललेला व्यापार .

नजर वखवखणारी असूनही येथे,
कोवळ्या कळ्यांना धुमारे फुटू लागतात.
अन प्रेमाचा पाऊस पडला तरी कुजण्याइतकी,
नात्यांची बीजे भिकार असतात.

संस्कृतीकविताप्रेमकाव्यशब्दक्रीडाकविता माझी

१०० नंबरी प्रेम

अॅस्ट्रोनाट विनय's picture
अॅस्ट्रोनाट विनय in जे न देखे रवी...
14 Feb 2017 - 10:47 am

---------------------------------------------
बायकांच्या बडबडीने जेव्हा
इच अँड एव्हरीजण कंटाळला
'रोज शंभरच शब्द बोलायचे'
सरकारने नियम काढला

मला फारसा त्रास नव्हता
नेहमीच मी कमी बोलायचो
गप्पा,भांडण,उपदेश
मोजक्या शब्दांत मांडायचो

नियम लागू व्हायच्या थोडं आधी
मला भलताच नाद लागला
एका गोग्गोड बडबड्या पोरीवर
नकळंत जीव जडला

व्हॅलेंटाईन डे च्या दिवशी तिला
प्रपोज करायचं ठरवलं
शंभर शब्द काय बोलायचे
गणित मांडायला घेतलं

कविताप्रेमकाव्यभाषाशब्दक्रीडाप्रेम कविताहास्य

तुझ्या अंतरीची (चारोळी)

पराग देशमुख's picture
पराग देशमुख in जे न देखे रवी...
6 Feb 2017 - 3:44 pm

तुझ्या अंतरीची, मला जाण आहे;
जरी गीत माझे, तुला ताण आहे.
जरी ना निथळली, कधी कांत माझी;
तुझे पावसाळे, मला रोष आहे.
..............................................मुकुंद

कविताचारोळ्याप्रेमकाव्यमुक्तकव्युत्पत्तीशब्दक्रीडाअभय-काव्यकविता माझीप्रेम कविताभावकवितामुक्त कविता

रंगपंचमी

पराग देशमुख's picture
पराग देशमुख in जे न देखे रवी...
1 Feb 2017 - 7:01 pm

रंग मनाचा,रंग क्षणाचा,
क्षणाक्षणाला विरघळणारा.
क्षणात हसरा,क्षणात हळवा,
डाव्या गाली ओघळणारा.

पुसता अश्रू आवेगाने,
रंग काजळी विस्कटणारा.
अंमळ उसासे स्फुंदत असता,
रंग बोचरा गहिवरणारा.

मित्रांची ती चौकट जमता,
रंग खुशीचा खळखळणारा.
कातरवेळी काहुरणारा,
पिंग गुलाबी रंग बावरा.

कवितामुक्तकशब्दक्रीडाफ्री स्टाइलभावकविता