शब्दक्रीडा

शब्द छटा - देणे - एक कला... भाग २

*scratch_one-s_head*

मित्रांनो,
टाईम पास चा हा विरंगुळा!
घाला भर शब्दांची, अर्थ होऊ द्या खुळा!!

देणे - एक कला...

अनेक गोष्टींच्या एकमेकातील व्यवहाराला एकत्रित नाव ‘देणे व दुसऱ्या बाजूने घेणे’ असे सामान्यपणे म्हणता येते.
देणे ही एक कला म्हणून पाहू जाता -

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

शब्द छटा - खडा भाग १

मित्रांनो,
टाईम पास चा हा विरंगुळा!
घाला भर शब्दांची, अर्थ होऊ द्या खुळा!!

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

ओकांची ठकी - एका काव्य कट्ट्याचा अहवाल

नवीन मराठी शब्द- सोपे मराठी शब्द

लेखनप्रकार: 

ऑनलाईन मराठी शिकवण्याच्या यशस्वी आणि लोकप्रिय उपक्रमानंतर काल गुढीपाडव्याच्या - मराठी नवीन वर्षाच्या - शुभमुहूर्तावर मराठी भाषा विषयक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. जो आहे - "नवीन मराठी शब्द- सोपे मराठी शब्द".
चला, नवीन मराठी शब्द घडवूया; असा शब्द सुचला की जास्तित जास्त जणांपर्यंत तो पोचवूया; एकापेक्षा जास्त पर्याय असतील तर कुठला जास्त चांगला वाटतो ते ठरवूया; आणि असे नवीन शब्द मराठी भाषेत रुळवुया. इतका साधा सोपा उपक्रम आहे हा !!.

विचित्रवीर्याची चित्र-विचित्र कहाणी (महाभारत भाग-३)

विचित्रवीर्याची विचित्र कहाणी

.
चित्र १: विचित्रवीर्याची विचित्र मिरवणूक (चित्रकार: जेम्स गुर्ने)

यापूर्वीची कथा:
कुणी घडवून आणले 'महाभारत'? (भाग १)
मत्स्यगंधेची प्रतिज्ञा ( महाभारत भाग २)

मदनकेतु उवाच:
मुनिवर, तुम्ही शांतनुच्या मुलांची नावे ‘चित्रांगद’ आणि ‘ चित्रवीर्य’ होती म्हणून सांगितलेत, परंतु मी तर ‘विचित्रवीर्य’ असे नाव ऐकत आलेलो आहे?

लेखनप्रकार: 

चारोळी स्वरूपात शब्दकोष

अंग्रेजीची 'daughter '
हिंदीत झाली 'बेटी'
मराठी आईची 'लेक'
शोभते खरी राजकुमारी.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

गालिब च्या शायरी चा आस्वाद भाग १

शेर

सब कहॉ, कुछ लाला-ओ-गुल मे नुमायॉ हो गई
खाक मे क्या सुरते होंगी कि पिनहॉ हो गई.

आस्वाद

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

'लोकायत' विचारचर्चा

माधव : असे आश्रय ज्ञानाचा।
निःश्रेयसरूपी पुरूषार्थाचा ।
धनी माझ्या नमस्काराचा ।
शिव सृष्टीकर्ता।। १

पावले जे दर्शनसागरापार।
करवली जनयोग्य ईप्सितार्थप्राप्ती अपार।
असे सर्वज्ञ विष्णु गुरूवर ।
मम आश्रयदाता।।

विचित्रपुष्पांसम शास्त्रांचा हा सर ।
गहन, दुस्तर तरी आनंद देई फार।
अवलोकावा दूर ठेऊनि मत्सर ।
होई आल्हाददाता।

लेखनप्रकार: 

काही पालुपदे...

मित्रांनो,
गाण्यात जसे तेच तेच ओळींचे लकेर येतात त्यांना पालुपद म्हणतात, तसे बोलताना न कळत आपल्या जिव्हेला लागलेल्या लकबींचा भाग म्हणजे मराठी लोकांच्या संभाषणातील काही आठवतात ती पालुपदे...
आपलं....
म्हणून म्हटलं...
काय समजलं...

हिंदी भाषिक -

मतलब किंवा मतबल...
आप बिलीव नहीं करोगे...

इंग्रजी संवादात -

आय मीन...
प्रौढी दर्शक - आय से...

आपण आता यात भर घालावी ... बर का ...

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

आनंदाचे डोही आनंद तरंग (तीन)

उनक

जे समोर आहे ते बिनशर्त खाणे हा बायकोच्या जाचातुन सुटायचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. तीने जे बनवले ते बिनशर्त खाल्ले की मग तक्रारीला जागाच रहात नाही. पण मुकाट खायला तुमचे मन धजवत नाही. आणि "तुम्हाला माझे कौतुकच नाही" असे म्हणत बायको हॉटेल मधुन पार्सल आणु देत नाही.

आपले लगाम बायको कडे आहेत हे आपण उघडपणे नाकारतो (किंवा चारचौघात तसे कबुल करायला लाजतो). पण त्या मुळे सत्य लपुन रहात नाही आणि मग चारचौघात बायकोच्या इशार्‍यावर नाचत नाही हे दाखवणार कस?

Pages