लेख

बॉडीलाईन - १

१९७२ मधली एक संध्याकाळ...

सिडनीच्या एका उपनगरातील रस्त्यावरुन एक म्हातारा नेहमीप्रमाणे रमतगमत फेरी मारण्यास निघाला होता. रस्त्याने जाणारे अनेक लोक त्या म्हातार्‍याकडे पाहून आदराने अभिवादन करत होते. तो म्हाताराही सर्वांच्या अभिवादनाचा हसतमुखाने स्वीकार करत होता. अर्थात हे रोजच होत असल्याने त्यालाही आता त्याची सवयच झालेली होती. ऑस्ट्रेलियन नागरीकांचा मानबिंदूच होता तो!

आपल्या नेहमीच्या रस्त्याने तो जात असतानाच त्याच्याच वयाचा एक दुसरा म्हातारा अनपेक्षितपणे त्याच्यासमोर येऊन उभा ठाकला! क्षणभरच दोघांची नजरानजर झाली आणि...

"तू?"

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

नॉर्मंडी.....अर्थात "द लाँगेस्ट डे - भाग ५

नॉर्मंडी.....अर्थात "द लाँगेस्ट डे - भाग १'
नॉर्मंडी.....अर्थात "द लाँगेस्ट डे - भाग २
नॉर्मंडी.....अर्थात "द लाँगेस्ट डे - भाग ३
नॉर्मंडी.....अर्थात "द लाँगेस्ट डे - भाग ४

नॉर्मंडी.....अर्थात "द लाँगेस्ट डे - भाग ५

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

चेरबोर्गच्या द्वीपकल्पावर जे छत्रीधारी सैनिक उतरले त्यावरुन जर्मनीच्या अधिकाऱ्यांना आक्रमण सुरु झाले आहे याची कल्पना येण्याची तशी काहीच शक्यता नव्हती पण वस्तुस्थिती तीच होती. ते १२० अमेरिकन छत्रीधारी सैनिक हे रस्ते शोधण्याच्या व सामान टाकण्याच्या जागांवर खुणा करण्याच्या कामगिरीवर उतरविण्यात आले होते.

त्या बिचाऱ्यांचे पहिल्यापासूनच हाल झाले. जर्मनीच्या तोफखान्याने त्यांचे दर्शन होताच आकाशात प्रकाश फेकणाऱ्या गोळ्यांचे जाळे विणले व त्या प्रकाशात गोळ्यांचा व तोफांचा अतिभयंकर

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

नॉर्मंडी.....अर्थात "द लाँगेस्ट डे - भाग ४

अर्थक्षेत्र भाग 7 : "ट्रेंड" ते ट्रेड (ब)

नॉर्मंडी.....अर्थात "द लाँगेस्ट डे - भाग ३

दादाचा नाद नाही करायचा ss {न.ऊ.-२}

लहानपणी थोरला भाऊ म्हणजे दादा हा नेहमीच आपल्या साठी एक आदर्श असतो .त्याच्या मध्ये आपण नेहमीच आपल्या वडीलांची प्रतिमा पहात असतो .त्याचे आदर्श हे देखील आपले आदर्श असतात .त्याच्या बद्दल कोणी वाईट बोललेले आपल्याला आवडत नाही .त्याच्या बऱ्या,वाईट प्रसंगात नेहमीच आपण त्याच्या बरोबर असतो ,बऱ्याच वेळेस आपण त्याचे अनुकरण करतो . निदान लहानपणी तरी हे विचार प्रत्येका जवळ असतात .

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

२. भानावर येण्यापूर्वी

वॉट्सअप आणि वॉट्सऍप

"वॉट्सअप म्हणजे रे काय भाऊ?"

"अरे,वॉट्सअप म्हणजे तो एक पश्चिमी देशात दोन व्यक्तीत संवाद साधण्य़ापूर्वी उच्चारलेला वाक-प्रचार आहे.हेलो आणि हाय ह्या ऐवजी हा वाक-प्रचारही वापरला जातो."

"म्हणजे भारतात,दोन मराठी माणसं भेटल्यावर,
"काय चालंय?" म्हणतात.
किंवा दोन गुजराथी माणसं भेटल्यावर,
सुं चाले छे?म्हणतात.
किंवा दोन हिंदी भाषिक भेटल्यावर,
"क्या चल रहा है?" म्हणतात
असं म्हटल्यासारखं का रे भाऊ?"

"अगदी बरोबर.वॉट्सअप हा वाक-प्रचार त्यांच्याकडे पूर्वापार आहे."

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

Pages