लेख

तो कोण होता? (कथा)

vaibhav deshmukh's picture
vaibhav deshmukh in जनातलं, मनातलं
12 Apr 2021 - 8:45 pm

आमच्या दोघांची भेट घडणे हा निव्वळ योगायोग असेल, असे मी अजिबात म्हणणार नाही. तो योगायोग असूच शकत नाही. योगायोगाने जुळून येणाऱ्या गोष्टी, एवढ्या समर्पक असूच शकत नाहीत. बहुतेक एखाद्या अदृश्य शक्तीनेच आम्हाला एकमेकांशी भेटवले असणार. पण एक गोष्ट कबुल करेन मी, या आमच्या भेटीचे सर्व श्रेय त्यालाच जाते. तोच माझ्याकडे आला होता. अगदी अनाहूतपणे.

लेखकथा

आवाज बंद सोसायटी - भाग ३

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जनातलं, मनातलं
12 Apr 2021 - 2:28 pm
प्रकटनलेखसल्लामाहितीआरोग्यसमाजजीवनमानआरोग्यराहणीऔषधोपचार

आवाज बंद सोसायटी - भाग २

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जनातलं, मनातलं
11 Apr 2021 - 2:39 pm

याआधीचा भाग १:
http://www.misalpav.com/node/48651 ::: आवाज बंद सोसायटी - भाग १
आवाज बंद सोसायटी - भाग १

विषय प्रवेश

लेखमाहितीआरोग्यसमाजजीवनमानऔषधोपचारशिक्षण

आवाज बंद सोसायटी

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जनातलं, मनातलं
10 Apr 2021 - 7:42 pm

लेख वाचण्याआधी खाली दिलेली विडीओक्ल्पीप क्रृपया प्रथम 'ऐका'.

ध्वनी प्रदूषण

तर मंडळी, असले आवाज ऐकून माझी देखील अवस्था तुमच्या सारखीच झालेली असते.

प्रकटनविचारलेखआरोग्यसमाजजीवनमानतंत्र

आज काय घडले... फाल्गुन व. ११ "बाई ! मला उन्हाळ करित्येस ?" शके १६७५ फाल्गुन व. ११ रोजी मल्हारराव होळकरांचे एकुलते एक पुत्र, प्रसिद्ध अहल्यादेवीचे पति खंडेराव होळकर यांचे निधन झाले.

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
10 Apr 2021 - 10:55 am

अहिल्यादेवी होळकर

लेखइतिहास

आज काय घडले... फाल्गुन व.६ संतवर्य एकनाथांचा जलप्रवेश !

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
10 Apr 2021 - 10:34 am

eaknath

शके १५२१ विकारी नाम संवत्सरी फाल्गुन व. ६ रविवारी अविंधमय होऊ पाहणाऱ्या महाराष्ट्राला शांति, औदार्य, समता, भूतदया, इत्यादि दैवी गुणांनी प्रसिद्ध होऊन सर्वभूती भगवद्भावाची शिकवण देणारे श्रेष्ठ पुरुष
एकनाथ यांनी दक्षिणच्या काशीस म्हणजे पैठणास जलप्रवेश करून अवतारकार्य संपविले.

लेखइतिहास

फाल्गुन व. ४ वि. ना. मंडलीक यांचा जन्म!

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
10 Apr 2021 - 10:32 am

mandlikआज काय घडले...

फाल्गुन व. ४

वि. ना. मंडलीक यांचा जन्म!

शके १७५४ च्या फाल्गुन व. ४ या दिवशी अव्वल इंग्रजीतील सुप्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ते विश्वनाथ नारायण मंडलीक यांचा जन्म झाला.

लेखइतिहास

आज काय घडले... फाल्गुन व|| २ "आतां मज जाणे प्राणेश्वरासवें !" शके १५७१ च्या फाल्गुन व. २ रोजी महाराष्ट्रांतील विख्यात सत्पुरुष तुकाराम महाराज यांचे निर्याण झाले.

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
10 Apr 2021 - 10:26 am

आज काय घडले...

फाल्गुन व|| २

"आतां मज जाणे प्राणेश्वरासवें !"

शके १५७१ च्या फाल्गुन व. २ रोजी महाराष्ट्रांतील विख्यात सत्पुरुष तुकाराम महाराज यांचे निर्याण झाले.

लेखइतिहास

आज काय घडले ... फाल्गुन शु. १२ दांडी-यात्रेचा प्रारंभ! शके १८५१ च्या फाल्गुन शु. १२ रोजी महात्मा गांधींच्या प्रसिद्ध दांडीयात्रेला प्रारंभ झाला.

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
9 Apr 2021 - 11:16 am

gandhi

लेखइतिहास