इतिहास

आज काय घडले ... पौष शु. ४ प्रभू रामचंद्र-बिभीषण-भेट !

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
17 Jan 2021 - 12:47 pm

ram bibhishan bhet
पौष शु. ४ या दिवशी लंकेचा राजा रावण याचा धाकटा भाऊ विभीषण आणि रामचंद्र यांची भेट झाली.

प्रकटनइतिहास

आज काय घडले... पौष शु. ३ “मोगलांस कृपावंत झाले!"

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
16 Jan 2021 - 8:11 am

raghoba dada
शके १६८२ च्या पौष शु. ३ रोजी राघोबादादा यांनी निजामशी उरळी येथे अप्रयोजक असा तह केला.

प्रकटनइतिहास

स्वराज्याचा लढा आणि पुरंदरचा तिढा ! ( भाग २)

दुर्गविहारी's picture
दुर्गविहारी in जनातलं, मनातलं
15 Jan 2021 - 8:50 pm
लेखमाहितीइतिहास

आज काय घडले... पौष शु. २ श्रीनृसिंहसरस्वतींचा जन्म !

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
15 Jan 2021 - 7:58 am

आज काय घडले...

पौष शु. २

श्रीनृसिंहसरस्वतींचा जन्म !

चौदाव्या शतकांत पौष शु. २ या दिवशी दत्त सांप्रदायांतील प्रसिद्ध पुरुष
श्रीनृसिंहसरस्वती यांचा जन्म झाला.

प्रकटनइतिहास

आज काय घडले... पौष शु.१ राजारामशास्त्री भागवत यांचे निधन !

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
14 Jan 2021 - 10:52 am

राजाराम भागवत शास्त्री
शके १८२९ च्या पौष शु. १ रोजी महाराष्ट्रांतील सुधारक व प्रसिद्ध नवविचारप्रवर्तक राजारामशास्त्री भागवत यांचे निधन झाले.

प्रकटनइतिहास

आज काय घडले .... मार्गशीर्ष व. ३० कौरवेश्वर दुर्योधन याचे निधन !

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
14 Jan 2021 - 10:49 am

दुर्योधन वध

शकपूर्व २००९ मार्गशीर्ष व. ३० या दिवशी कौरवसम्राट दुर्योधन याचें निधन होऊन अठरा दिवस चालू असलेले भारतीय युद्ध समाप्त झाले.

प्रकटनइतिहास

मार्गशीर्ष व. १४ जोगा परमानंदांची समाधि ! शके १२६० च्या मार्गशीर्ष व. १४ रोजी प्रसिद्ध भगवद्भक्त जोगा परमानंद यांनी बार्शी येथे समाधि घेतली.

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
12 Jan 2021 - 11:17 am

आज काय घडले...

joga paramanand

प्रकटनइतिहास

आज काय घडले... मार्गशीर्ष व. १३ धनुवीर कर्ण याचा वध !

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
11 Jan 2021 - 7:28 am

कर्ण वध
आज काय घडले...
मार्गशीर्ष व. १३
धनुवीर कर्ण याचा वध !
शकपूर्व २००९, मार्गशीर्ष व. १३ रोजी पृथ्वीवरील अलौकिक धनुर्वीर कर्ण याचा वध झाला.

इतिहास

आज काय घडले.... मार्गशीर्ष व. ११ सेनापति द्रोणाचार्यांचा वध !

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
10 Jan 2021 - 9:57 am

द्रोणाचार्य वध

शकपूर्व २००९ मार्गशीर्ष व. ११ या दिवशी भारतीय युद्धांत कौरवांकडील प्रसिद्ध सेनापति द्रोणाचार्य यांचा वध झाला.

इतिहास

आज काय घडले... मार्गशीर्ष व. १२ श्रीजनार्दनस्वामींची समाधि !

Ashutosh badave's picture
Ashutosh badave in जनातलं, मनातलं
10 Jan 2021 - 9:50 am

जनार्दन स्वामी
शके १४९७ च्या मार्गशीर्ष व. १२ रोजी प्रसिद्ध सत्पुरुष आणि एकनाथमहाराज यांचे गुरु श्रीजनार्दनस्वामी यांनी समाधि घेतली.

प्रकटनइतिहास