जे न देखे रवी...

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
26 Feb 2017 - 13:08

...त्या वेळी कळले नाही

त्या एक स्वराची बिजली
स्पर्शून निसटती गेली.....
ती मैफल मग जमलेली
ती बंदिश मज सुचलेली
....मग माझी उरली नाही

उघडता दार अज्ञात
होऊन अनावर आत
कोसळतो कुठुन प्रपात
हे काय भिने रक्तात
...त्या वेळी कळले नाही

ओथ॑बुन चिद्घन आला
निष्पर्ण वृक्ष सळसळला
डवरून फुलांनी गेला
अवचित मग कळले मजला
..... मी देही असुन विदेही!!!

प्राची अश्विनी's picture
प्राची अश्विनी in जे न देखे रवी...
26 Feb 2017 - 12:13

तुझ्या ऊन्हाचं कौतुक..

तुझ्या ऊन्हाचं कौतुक
किती करावं करावं
माप पदरी सुखाचं
किती भरावं भरावं

बघ तुळशीला आल्या
मखमालीच्या मंजिर्या
चिऊताईच्या दातांनी
किती खुडावं खुडावं

खिडकीच्या गजावर
झुले डांगराचा वेल
बोटभर आधारानं
वर चढावं चढावं

नंदी बसलेला दारी
गळी लेणं घुंगराचं
येताजाता भक्तीभावे
तिथं नमावं नमावं

लीना कनाटा's picture
लीना कनाटा in जे न देखे रवी...
25 Feb 2017 - 20:49

इथेच जमवा कंपू, इथेच टाका तंबू !

प्रेर्ना - पिरा तैं चा धागा
मूळ कविता - गदिमा

चला जाउ द्या पुढे हि चर्चा
अजुनी नाही धागा संपला
इथेच जमवा कंपू
इथेच टाका तंबू !

आणखी थोडा व्हिजा वाढवू
काही वर्षं अजून थांबू
इथेच जमवा कंपू
इथेच टाका तंबू !

मूखदूर्बळ's picture
मूखदूर्बळ in जे न देखे रवी...
24 Feb 2017 - 11:50

कुणास ठावूक कशी पण जेलात गेली शशी

(टीपः हे गाणे आणि हाच विषय घेउन एक विड्म्बन मला व्हॉट्स अप वर आले होते (कवी अज्ञात) . त्याचे मी माझ्या पद्धतीने सोपस्कार करून गाणे आणिक विषय तोच ठेवून, मूळ विडम्बन काराच्या प्रतिभेला अभिवादन करून हे विडम्बन लिहीत आहे )

कोणास ठाऊक कशी पण जेलात गेली शशी
शशीने हलविली मान, घेतले सुंदर ध्यान
अदालत म्हणाली, व्वा व्वा !
शशी म्हणाली, सोडा मला

बटाटा चिवडा's picture
बटाटा चिवडा in जे न देखे रवी...
24 Feb 2017 - 10:23

ट्रिंग ट्रिंग !!!!!

ट्रिंग ट्रिंग असा वाजतो जेव्हा Tone..
तेव्हा सर्वाना आठवतो तो "Telephone"

१९९० च्या दशकात केलेला तो पहिला कॉल
आजही आठवतो चाळमालकांच्या घरातला हॉल...
हॉल मध्ये फोनचा "डब्बा" असायचा ठेवलेला
येता-जाता निरखत असायचो आम्ही त्याला..

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
24 Feb 2017 - 10:18

ती वाचत असता कविता

ती वाचत असता कविता
डोळ्यात तरळले पाणी
गवसले हरवले शब्द
आठवली विस्मृत गाणी

ती वाचत असता कविता
भळभळल्या बुजल्या जखमा
दु:खाच्या शाश्वत प्रहरी
उन्मळल्या अविचल सीमा

ती वाचत असता कविता
मी पुन्हा हलाहल प्यालो
अवलाद नवी सर्पांची
मी गळा माळुनी नटलो

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
24 Feb 2017 - 09:44

कुणीतरी असावे, कवि:समाधान कदम

,,,, ,,,

संबंधीत विद्यार्थ्यांकडून प्रतिसाद मिळे पर्यंत या धाग्यातील मजकुर वगळला आहे. तसदी बद्दल क्षमस्व.

कवि: समाधान कदम
कर्मविर भाऊराव पाटील महाविद्यालय, पंढरपूर

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
24 Feb 2017 - 09:40

मला ती आवडायची...... - कवि: राजू पवार

,,,, ,,,

संबंधीत विद्यार्थ्यांकडून प्रतिसाद मिळे पर्यंत या धाग्यातील मजकुर वगळला आहे. तसदी बद्दल क्षमस्व.

कवि: राजू पवार
विद्यार्थी, कर्मविर भाऊराव पाटील महाविद्यालय, पंढरपूर

राघव's picture
राघव in जे न देखे रवी...
23 Feb 2017 - 18:09

वेदना..

फुकाचे भरवसे मिळतात सारे, हवे ते नेहमीच हुलकावते..
मागावयाचे कुणाला-कशाला.. वेदना मनातील वदू लागते!

जगातील घडणे - जगाचे बिघडणे.. जगाचीच सारी दोषांतरे..
विवेकात शक्ती किती ती असावी.. डोळ्यात दिसती जुनी जळमटे!

कधी दिव्य काही मनातून उठते [की] स्वतःचीच झोळी खुजी भासते..
फुटक्या घड्याची ओंजळ कितीशी.. थेंबासही ती नको वाटते!

चांदणशेला's picture
चांदणशेला in जे न देखे रवी...
22 Feb 2017 - 22:08

पाऊस असा रडतो

पापण्यांच्या दाराशी हाक येती
जीवास जखमांचे रंग फुटती

घन वेदनांतूनी पाऊस असा रडतो
दूर दूर वारा टाहो फोडतो

उरात क्षितिजाच्या वैषम्य पेटले
वैरी वादळ डोळ्यांत आले

आगीत बुडाला प्राण वेडापिसा
राऊऴातला नाद अस्त झाला कसा

अॅस्ट्रोनाट विनय's picture
अॅस्ट्रोनाट विनय in जे न देखे रवी...
22 Feb 2017 - 11:00

कदाचित (भयगुढ कविता)

कदाचित ही फक्त हवा असेल
जी चाल करून येतीये
विव्हळणाऱ्या जीर्ण फांद्यांना
खिडक्यांवर फटकारतीये

कदाचित हा फक्त पाऊस असेल
जो ढगांना प्रसवतोय
दाराछतातून टपटपून
अंगावर बर्फशहारे आणतोय

कदाचित ह्या फक्त सावल्या असतील
ज्या श्वापदांसारख्या दिसताहेत
सराईत शिकाऱ्यासारख्या
मला चारीबाजूंनी घेरताहेत

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
19 Feb 2017 - 20:18

आम्ही कोण?-निवडणूक उमेदवाराचे मनोगत (कविश्रेष्ठ केशवसुता॓ची क्षमा मागून)

आम्ही कोण म्हणोनि काय पुसता? आम्ही असू लाडके-
"श्रेष्ठींनी" दिधले असे कुरण हे आम्हास पोसावया
पैशाने तुमच्याच आम्ही मिरवू चोहीकडे लीलया
दुष्काळातही अर्थप्राप्ती आमुची पार्टी कराया शके //

अॅस्ट्रोनाट विनय's picture
अॅस्ट्रोनाट विनय in जे न देखे रवी...
19 Feb 2017 - 14:15

एवढं करंच...

अविचार करण्याआधी
एक काम कर
कृत्रिम जगाच्या चौकटीतून
एकदातरी बाहेर पड

दऱ्याखोऱ्या कडेकपारीतून
पाखरासारखं उडून बघ
खळाळणाऱ्या नदीमध्ये
मासोळीसारखं पोहून बघ

फेसाळ धबधब्याखाली
निमुट उभा रहा
पावलं थकेपर्यंत
बेलगाम धावून पहा

चांदणशेला's picture
चांदणशेला in जे न देखे रवी...
17 Feb 2017 - 19:06

मंद मंद पहाट

मंद मंद पहाट वेडी
दवांत नाचती अजूनही थोडी

उतरता माथ्यावरूनी रात्र खुळी
उमलली गगन वेलींतूनी सूर्य कळी

निळ्या निळ्या अभ्रांच्या छतावरूनी
गेले कोमल किरणांचे कर फिरूनी

फडफड पाखरांची उभ्या झाडांवरती
उषाराणी अशी तेथूनी फिरती

ऐसे लावण्य झाकाळती धुके
असीम धरेचे रम्य गूढ बोलके

वेल्लाभट's picture
वेल्लाभट in जे न देखे रवी...
17 Feb 2017 - 11:44

संतापाचा रीटेक

अडखळत अडखळत चालताना फार पारा चढतो
असं वाटतं जो तो येऊन माझ्याच पुढ्यात अडतो
ट्रॅफिकमधे गाडी स्कूटर, गर्दीमधे माणसं
हॉर्न वाजवून, ओरडून बिरडून बदलत नाही फारसं
वाटतं एकेकाला कुदवावं, किंवा सरळ साला उडवावं
काय म्हणजे मला चायला ज्याने त्याने अडवावं?
पण कुदवताही येत नाही, उडवताही येत नाही
मनाला जे हवं ते घडवताही येत नाही

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
16 Feb 2017 - 16:07

प्रश्नत्रयी

कृष्ण-विवराच्या
गर्भीच्या कल्लोळा
वेध का लागती
दिक्काल-मुक्तीचे ?

स्थूलास व्यापून
सूक्ष्मात सांडता
कैवल्य ओलांडी
उंबरे कशाचे ?

तुझ्या नि माझ्या
निर्लेप नात्याला
पाश हे कशाला
जीवन मृत्यूचे ?

मूखदूर्बळ's picture
मूखदूर्बळ in जे न देखे रवी...
16 Feb 2017 - 13:04

होतकरू नगरसेवकानची भरली होती सभा,

होतकरू नगरसेवकानची भरली होती सभा,
व्होटर होता सभापती मधोमध उभा.
व्होटर म्हणाला, व्होटर म्हणाला, "मित्रांनो,
देवाघरची लूट.. देवाघरची लूट !
तुम्हां अम्हां सर्वांना एक एक व्होट
या व्होटाचे कराल काय ?"

वाघ म्हणाला, "अश्शा अश्शा, व्होटाने मी काढीन नीवीदा."

ईन्जीन म्हणाले, "ध्यानात धरीन, ध्यानात धरीन
मीही माझ्या व्होटाने, असेच करीन, असेच करीन,"

बटाटा चिवडा's picture
बटाटा चिवडा in जे न देखे रवी...
15 Feb 2017 - 22:25

!!! ....सभा "Social Networking " ची.... !!!

भरली होती एकदा 'Social Networking' ची सभा
Twitter होता मध्यस्थानी, Facebook सोबत उभा..

चढ़ाओढ़ होती लागली, कोण Social Networking चा राजा
Google Plus आणि Ibibo करत होते प्रसिद्धीसाठी गाजा - वाजा..

Orkut म्हणाले Facebook ला , तुझ्यामुळे गेली माझी खुर्ची
Facebook च्या आगमनाने Orkut ला भलतीच लागली होती मिरची..

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
15 Feb 2017 - 12:07

गजलांकित प्रतिष्ठान

जनार्दन केशव म्हात्रे आणि त्यांच्या गजलांकित प्रतिष्ठान बद्दल (आंतरजालावर स्वतंत्र स्रोतातून पुरेशी माहिती मिळत नसल्यामुळे माहितीची खात्री

पराग देशमुख's picture
पराग देशमुख in जे न देखे रवी...
14 Feb 2017 - 12:08

प्रेम

प्रेम म्हणजे साला ,
अंधार झालाय अंधार .
अब्रू वेशींवर टांगलेली नि,
भावनांचा चाललेला व्यापार .