दोन दिवस विश्रांती -
मिपा तांत्रिक कामासाठी येत्या शुक्रवारी म्हणजे दि. २७.०३.२०१५ रोजी २०.०० (रात्री ०८.००) वा.(भा.प्र.वे.) विश्रांती अवस्थेत जाईल. मिपा परत आपल्या सेवेत रविवारी मध्यरात्री परत हजर होईल. सदस्यांनी व लेखकांनी कृपया याची नोंद घ्यावी ही विनंती.
धन्यवाद.