धोरण

मिसळपाववर तात्पुरता email id वापरुन लेखन कसे करता येवू शकते?

mi ka sangu's picture
mi ka sangu in जनातलं, मनातलं
13 Mar 2018 - 1:03 pm

मी सहज म्हणून temporary email address चा वापर करून खाते बनवायचा प्रयत्न केला आणि काम झाले. मिसळपाव वर ईमेल id हा फक्त तो email id का याच्यासाठीच चेक केला जातो. तो टेम्पररी ईमेल id आहे का हे चेक केल जात नाही. यामुळे कोणीही येवून काहीही टंकून जाऊ शकत. आणि नंतर त्या व्यक्तीचा शोध घेण अवघड होऊन बसत. ईमेल id जर टेम्पररी असेल तर व्यक्तीची details नसणारच ना. तसेच कोणी जर VPN वापरत असेल तर शेवटचा उपाय ip address देखील मिळणार नाही(बोगस अॅड्रेस मिळेल).

सल्लाधोरण

सामाजिक उपक्रम -२०१८

निशदे's picture
निशदे in जनातलं, मनातलं
9 Mar 2018 - 1:46 am

सामाजिक उपक्रमाचे हे आपले नववे वर्ष. हा उपक्रम आता मिपाला नवा नाही. मायबोलीकरांच्या साथीने गेली ८ वर्षे स्वयंसेवक हा उपक्रम यशस्वीपणे पार पाडत आले आहेत. मिपाकरांनीही गेल्या वर्षी भरभरून साथ दिली. समाजासाठी कार्य करणार्‍या संस्थांना सामाजिक उपक्रमाद्वारे मदत मिळवून देण्यास आपण प्राधान्य देतो. या उपक्रमात दरवर्षी ज्यांना सरकारकडून फारशी मदत मिळत नाही (वा मिळतच नाही) किंवा संस्था मुख्यत्वे फक्त देणगीदारांवर चालते अशा गरजू संस्थांना प्रामुख्याने वस्तुरुपात मदत करण्यावर आपला भर असतो.

विचारसद्भावनामदतधोरणसमाज

पुतळा म्हणजे....

प्राची अश्विनी's picture
प्राची अश्विनी in जे न देखे रवी...
6 Mar 2018 - 6:34 pm

पुतळा म्हणजे कधी गडकरी, सावरकर तर कधी तो लेनीन,
नाव बदलता मते बदलती, पुतळा त्या वृत्तीचे दर्शन.

पुतळा म्हणजे अंध धुंद निर्बंध कधी सत्तेचा दर्पण.
पु्तळा म्हणजे वांझोट्याशा अहंपणाचे कधी प्रदर्शन.

पुतळा म्हणजे मूर्ती नाही, धर्म रुढींचे ना त्या बंधन.
पुतळा म्हणजे दगड नी धातू, तरीही देई कुणास चेतन.

पुतळा म्हणजे "कधीतरी" अन् "कुणीतरी"ची फक्त आठवण.
पुतळा म्हणजे गतकाळाचे अशक्य भावूक पुनरुज्जीवन.

पुतळा म्हणजे चुकार कुठल्या पक्ष्याचे हक्काचे घरपण..
पुतळा म्हणजे हरवून गेल्या पत्रावरली पत्त्याची खूण..

धोरणइतिहाससमाजअभय-काव्य

लग्नानंतरची गुरुकिल्ली

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
5 Mar 2018 - 1:53 pm

पाऊल टाकता घरात , उघडावे ते कपाट ,

बदलावे सारे कपडे , राहुनी गप मुकाट

चहा झाला तरीही , प्यावासा वाटला तरीही

कप गुमान धुवून घ्यावा , देईल तेव्हढाच प्यावा

इथे तिथे बघावे नंतर , ठेवुनी एक माफक अंतर

हळूच जेवणाबद्दल पुसावे

येता आवाज तो करडा , होईल तेव्हाच खावे

चालेल थोडे कमी असले मीठ , चालेल थोडा असला कमी मसाला

आवाज ना करता गप्प उठावे , हलकेच टाकावे बेसिनला

काडीची चव नसली , तरीही गोडवे खुशाल गावे

हलकेच आठवूनी जेवण ऑफिसातले , दात कोरत बसावे

येता भांड्याचा आवाज फार , हळूच बंद करावे दार , बेडरूमचे

धोरणकविता माझी

मुलांची हरवत चाललेली आई

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
1 Mar 2018 - 7:54 pm

अगं असशील गं तू लोकांसाठी नावारूपाला आलेली बाई

पण माझी तू फक्त आई आहेस

मी लहान असताना तू किती प्रेम करायचीस

हवं नको ते सारं बघायचीस

मी कर्तासवरता झालो

नि तू दूर दूर गेलीस

इतकी कि आज तुला माझी हाकही ऐकू येत नाही

मी ओरडतो, घशाला कोरड पडते

बेचैन होतो , आतून बाहेरून फक्त एकच आवाज असतो " आई, आई नि फक्त आई "

तू प्रगतीची शिखरे पादाक्रांत करत गेलीस

एकावर एक पुरस्कार मिळवत गेलीस

प्रत्येक पुरस्कारासाठी वेळ देत गेलीस

पण मी तुला मनापासून दिलेले पुरस्कार विसरलीस

देवाची बरोबरी फक्त तूच करू शकतेस

धोरणकविता माझी

प्रिय मायमराठी

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जनातलं, मनातलं
27 Feb 2018 - 7:03 am

प्रिय मायमराठी,

तुझा प्रांत सोडून तब्बल एक तप उलटून गेले, म्हणूनच कदाचित् तुझी आठवण इतर कुणाहीपेक्षा माझ्या मेंदूत जास्त येरझाऱ्या घालत असावी.

तुला न ऐकणे म्हणजे, कान असून श्रवण नसणे. तुला न वाचणे म्हणजे, डोळे असून आंधळे असणे. तुझे देवनागरी रूप महिनोंनमहिने नजरेस पडत नाही, तेव्हा डोळे दुखून येतात.

प्रकटनविचारसद्भावनाशुभेच्छाअभिनंदनप्रतिभाधोरणमांडणीवावरसंस्कृतीकलावाङ्मयभाषासाहित्यिकसमाजजीवनमान

मातृभाषा

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
22 Feb 2018 - 12:19 am

तू
काना, मात्रा,
विलांटी, शिरोरेखा
घेऊन
माझ्या वहीत
हळूहळू लिहित जातोस,
तेव्हा
मी तुझे
राजस हात
लोभस डोळे
पहात राहते.

तुझ्यात इतका जीव का गुंतावा?

तू माझ्या हातांचे
देवनागरी चुंबन
घेऊन म्हणावे,
मातृभाषा कि काय
तिच्यातच जीव अडकतो बघ,
आई गंssss म्हटल्याशिवाय
प्राणसुद्धा जात नाही....

शाईचे बोट धरुन
तू परत रात्रीच्या
शांतप्रहरी
काना, मात्रा,
विलांटी, शिरोरेखा
घेऊन
माझ्या वहीत
तुझेमाझे हितगुज
हळूहळू लिहित राहतोस...

धोरणमांडणीसंस्कृतीवाङ्मयकविताभाषासाहित्यिकसमाजकविता माझीभावकवितामाझी कवितामुक्त कविता