मुक्तक

पेटती चूल

ए.आय डी सी ला असताना अनेक युनिट्स इलेक्ट्रिसिटी चा "स्यान्क्शन लोड" आहे त्या पेक्षा जास्त मशीन कारखान्यात लावत असत. काही वेळा.सारी मशीन्स युनिट मधली एकदम चालू झाली की ओव्हर हेड हाय टेन्शन लाइन वर लोड येत असे व वायर गरम होऊन वायर जळत असे..
परिणास्वरुप वीज पुरवठा खंडीत होत असे..३-४ महिन्यातून एखाद्या वेळी हा प्रकार हमखास घडत असे....
वीज प्रवाह थांबला की एम एस ए बी ला फोन करा ..जोडणी कामगाराना बोलवा..मग ते आले की पोलवर चढणार केबल बदलणार आदी सोपस्कारात २-४ तास सहज निघून जात असत...
थोरात नावाचा एक जोडणी कामगार होता .तो या केबल जोडण्यातला दादा माणूस होता...

लेखनविषय:: 

कातरवेळ

कातरवेळ,सूर्यास्तानंतर मिट्ट काळोख होईपर्यंतची ही वेळ, तशी जेमतेम पाऊण एक तासाची. पण ही वेळ कशी जीवघेणी असू शकते ह्याचा अनुभव मी क्षणोक्षणी घेत असतो.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

समुद्र

एकट्याने समुद्रावर जायची भीती वाटते आताशा

पूर्वी पायाशी येउन घोळणारा तो,
आता उगाच कोरड्या झालेल्या मला भिजवेल
अन निमूट माघारी वळणाऱ्या पायांना थिजवेल …
एकट्याने समुद्रावर जायची भीती वाटते आताशा

माझ्यावर सोडलेली त्याची ती जालीम लाट,
उगाच आणलेले उसने आवसान जाताना पुसत जाणार
अन घट्ट रुतलेल्या पायांचाही पुन्हा पुन्हा तोल ढासळणार
एकट्याने समुद्रावर जायची भीती वाटते आताशा

लेखनविषय:: 

हिरवीन

आमचे एक मिपाकर परममित्र आणी त्यांच्या हिरवीनीला समर्पित! :)
______________________________________________

अरे हटाव बाजू, हिमालया
आन फेअर ॲन्ड लवलीच्या
कापूसभरल्या भावल्यांना
    तूच माझी खरी हिरवीन ग!
    एकच बावनकशी ब्युटी ग!

झालो तर्राट आन लैच्च सैराट
खुळा झालोय, सकाळ संध्याकाळ
लोकं बघणार कायबाय बोलणार,
    तरीबी, तुझच ध्यान काढीत बसणार ग!
    आता ही येवढीच माझी ड्युटी ग!

चालवायचंच म्हटलं तर...

चालवायचंच म्हटलं तर
अगदी काहीही चालतं
चालून बिघडोस्तोर
सगळंच चालवलं जातं

चालून चालून
बिघडल्यावर मात्र
चालण्यासारखं
काहीच नसतं

बिघडवायला काय हो
अगदी काहीही चालतं
बिघडून पुन्हा चालनं मात्र
चालण्यासारखं नसतं

लेखनविषय:: 

<मी टाकलेल्या एकूण (धागा)पिंका>

मी टाकलेल्या एकूण (धागा)पिंका
एकोणवीस
शोधण्यात खूप वेळ जातो

काथ्याकुटात एक धागा हुकला आहे
त्याच्या जरासं खाली
एक किडा वळवळतोय
दुर्लक्षण्यात खूप वेळ जातो

टंकाळा आल्यावर मी
एखादा प्रतिसाद लिहायला घेतो
अर्थ?
समजण्यात खूप वेळ जातो

तोल सुटलाय मिपावरचाही
रोज उठून कोण साव्ररणार त्याला?
सल्ला,
मागण्यातही तूचभेळ खातो

मी मारलेल्या एकूण माश्या

मी मारलेल्या एकूण माश्या
सत्तावीस
मोजण्यात खूप वेळ जातो

खिडकीचा एक ग्रील तुटला आहे
त्याच्या जरासं खाली
एक झुरळ फिरते आहे
बघण्यात खूप वेळ जातो

कंटाळा आल्यावर मी
एखादी कविता लिहायला घेतो
शब्द?
शोधण्यात खूप वेळ जातो

आरसा फुटलाय माझ्याकडचा
रोज उठून कोण बघणार त्यात?
साला,
जगण्यात खूप वेळ जातो

आयुष्य !
ही तर एक शिक्षाच आहे
भोगण्यात खरंच खूप वेळ जातो

-जव्हेरगंज

लेखनविषय:: 

राँग नंबर

आकाशात चंद्र कधीचा डोक्यावर आला होता. घड्याळात १२ चा ठोका वाजूनही गेला होता. ती कधीची हातात फोन घेऊन आकाशाकडे वेड्यागत बघत बसली होती. फोन करावा की न करावा या विचारात! आज त्याचा बर्थ डे!

गेले मोदी कुणीकडे

स्वप्नांचा पाऊस पडे सारखा
महागाईलाही पूर चढे
विमान उडवीत चहूकडे
गं बाई .... गेले मोदी कुणीकडे

शिक्षण खोटे पदवी खोटी
मंत्रीणबाई तुळशी झाली
केजरीवालची पडता बिजली
दचकून तीचा ऊर उडे
गं बाई .... गेले मोदी कुणीकडे

पैसा काळा आणू म्हणुनी
ठोकूनी भाषण दाही दिशांनी
चाय - गाय पे चर्चा करूनी
मनकी बाता देश बुडे ,
गं बाई ...... गेले मोदी कुणीकडे

चीनमध्ये झोपाळ्यावरुनी
दाढीवाले बिंब बघूनी
हसता संघ भगव्या रानी
धर्म अफूचे ऊन पडे
गं बाई .... गेले मोदी कुणीकडे..

= = = = = = = = =

चिमणीचे दप्तर.

परमेश्वराने स्त्री व पुरुष अशा दोन जाती जरी निर्माण केल्या असल्या तरी त्यांच्यात एकमेकाबद्दल वाटणारे प्रेम, आदर , आपुलकी, जिव्हाळा हे मात्र कांही वेगळेच असते . मग हे नाते मुलाचे व आईचे असेल किंवा वडिलांचे व त्यांच्या मुलीचे असेल अथवा भाऊ बहिणीचे ही असू शकेल, मात्र नात्या प्रमाणे प्रत्येकाची एकमेकाबद्दल असणारी ही ओढ, ही कांही न्यारीच असते आणी शेवटी स्त्री व पुरुषाला जन्म देणारी एकमेव व्यक्ती ही स्त्रीच असते . आता पहा ना, माझी सात वर्षाची छोटी मुलगी ,मी तिला प्रेमाने "चिमणी" म्हणतो . तिची आणि माझी अशी काय गट्टी जमते कि कधी कधी मला असे वाटू लागते कि आपण तिच्या शिवाय राहुच शकणार नाही.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

Pages