मुक्तक

गावाकडच्या बोरी

गावाकडे दरवर्षी पिकतात बोरी
हिरवी पिवळी केशरी लाल बोरं
मण्यांसारखी रत्नांसारखी
फांद्यांवर झुलतात
खाली मातीत, गवतकाट्यात, पाचोळ्यात पडून वाळतात
काही बारकी काही माध्यम काही मोठी
काही आंबट काही गोड
पोरं बाया माणसं वेचून खातात
घरी नेऊन वाळू घालतात
पाखरं, प्राणी खातात
लहानपणी मीही खूप खाल्ली
ढुंगणावर फाटलेल्या चड्ड्या घातलेल्या गावातल्या मित्रांसोबत
याच्यात्याच्या शेताततून हिंडून
झाडाची तोडून, गवत-काट्यातून शोधून, वेचून
कच्ची पिकली वाळलेली

लेखनविषय:: 

जगलो आहे

जगलो आहे

मनसोक्त डुंबावेसे वाटले पण
काठावरतीच जगलो आहे

आख्खी भाकर तर सोडाच
चतकोर वाट्यातच जगलो आहे

नुसतेच पाहणे, वास कसला घेतो
गुलाबाच्या काट्यातच जगलो आहे

गुरू त्यांचे प्रबळ होते
राहू केतूच्या कचाट्यात जगलो आहे

सुख एवढेच निखारे नव्हते
गरम फुफाट्यात जगलो आहे

राजेंद्र देवी

लेखनविषय:: 

"दिल्याने " होत आहे रे ...

"प्लिज मला सोडतोस का रे ऑफिसला" आशु एकदम घाईघाईत म्हणाली. ठीक आहे म्हणून निघालो आम्ही बाईकवर. वाटेत गप्पा मारताना सांगत होती "काल कॅश एक्सेस लागली, कुण्या एका वयस्कर व्यक्तीची पेन्शन मोजून घेण्यात चूक झाली असावी, आज गेल्या गेल्या कॅमेरा चेक करून आणि त्यांना फोन करून पैसे परत करते त्यांचे".

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

पाचवी सावित्री

सावित्री म्हटलं की दोनच सावित्री साधारणपणे आठवतात.

पण नीट विचार केल्यावर दोन नाही, तर चार सावित्री डोळयांसमोर येतात.

एक थेट प्राचीन काळातून आपल्यापर्यंत येते ती महाभारताच्या माध्यमातून. सूर्यदेवतेची उपासना करून झालेली ही मुलगी, ’सवितृ’ बद्दलची कृतज्ञता म्हणून तिचे नाव आहे सावित्री. कथा असे सांगते की तिच्या तेजामुळे कोणीही राजपुत्र तिच्याशी लग्न करायला तयार होत नाही. मग ती स्वत:च वर निवडते. वनवास पत्करावा लागलेल्या अंध राजाच्या मुलाची - सत्यवानाची ती पती म्हणून निवड करते. त्याचे एक वर्षाचेच आयुष्य बाकी आहे, हे नारदांनी सांगूनही सावित्री त्याच्याशीच लग्न करते.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

समेट....

समेट....

रम्य ती पहाट, शांत तो घाट,
चंद्रभागेचा हलकासा खळखळाट

गळा तुळसीमाळा, मुखी विलसतसे हास्य
रम्य तो आरतीचा थाट

गजबजला बघ हा चंद्रभागेचा घाट
कीर्तनी दंग पाहा ते भाट

युगानुयुगे उभा विठू माझा ताठ
धन्य ती पाउलिची वीट

आता कोठली वारी धरिली खाट
बोलाव माउली कर आता समेट

राजेंद्र देवी

लेखनविषय:: 

थोडे अंतर...

थोडे अंतर...

असावे तुझ्यामाझ्यात
थोडे अंतर
ठेवील ओढ ते निरंतर

असावा तुझ्यामाझ्यात
थोडा अबोला
संपेल तो मनवल्यानंतर

असावा तुझ्यामाझ्यात
थोडा गैरसमज
पडेल उमज समजल्यानंतर

असावा तुझ्यामाझ्यात
थोडा संशय
वाढवेल प्रेम आशय कळल्यानंतर

राजेंद्र देवी

लेखनविषय:: 

अपहार...

अपहार...

तीर तुझा घुसला आरपार
घाल तूच फुंकर हळुवारं

झाले असतील घायाळ बहू
मीच झालो तुझी शिकार

झंकारल्या तारा हृदयिच्या
सांग कसा देऊ नकार

भ्रष्ट या दुनियेत झाला
माझ्या हृदयिचा अपहार

राजेंद्र देवी

लेखनविषय:: 

मुलगी आता इकड़चि झालेली आहे

मुलगी आता एकड़चि झालेली आहे, आणि तीच चांगल व्हावे म्हणूनच एकड़ आणली आहे. पुढील सर्व सुखी दुक्खि आयुष्य याच घरातच आहे तीच!

लग्न झालेल्या मुलीने प्रायोरिटी सासरी दिलेली उत्तम!

नवरयाची सध्या इतकी परिस्थिति नसेल की फ़क्त नवरा-बायको वेगळ घर घेऊन राहतील. पुढच सांगत येत नाही, पण सध्या नवरा 0 असल्यासारखा आहे! पण येणाऱ्या काळात 100 असेल!

नवरा नीट वागत ही नसेल, कारण असेल त्याला पण! कोण मुद्दाम मुर्ख पणा करेल!

आशे संस्कार ही नाहीत की सकख्या आई बापाचं बेधड़क अपमान होईल!

आई बापन कोणत्या कष्टानिे आयुष्य बनवले, त्यामुळे त्यांचे पन देने आहे!

नशीब...

नशीब...

जागोजागी फाटले नशीब
किती ठिगळे लावू विरणावर

काय काय भोगले हे न आठवे
नाही विश्वास आता स्मरणावर

आयुष्यभर रडत होतो
कोण रडेल माझ्या मरणावर

आजवर जळत राहिलो
तरी टाकिती सरणावर

राजेंद्र देवी

लेखनविषय:: 

हळवा कप्पा..

आपल्या मनात एक ‘कप्पा’ असतो. ‘आठवणींचा कप्पा’!.. उभ्या आयुष्यातल्या असंख्य आठवणी त्या कप्प्यात खचाखच भरलेल्या असतात. भरपूर साठवणक्षमता असलेल्या एखाद्या ‘पेन ड्राइव्ह’मध्ये वेगवेगळा ‘डाटा’ आपण ‘सेव्ह’ करून ठेवतो, तशा.. कधीतरी आपण तो पेन ड्राइव्ह ओपन करतो आणि जुना डाटा समोर येतो. तोपर्यंत या साठवणुकीतल्या अनेक गोष्टींचा आपल्याला पत्ताही नसतो. अचानक एखादी सेव्ह करून ठेवलेली ‘फाइल’ समोर येते, आणि ती न्याहाळताना आपण हळवे होतो..

लेखनविषय:: 

Pages