भावकविता

माझं मला

ज्योति अलवनि's picture
ज्योति अलवनि in जे न देखे रवी...
3 Sep 2017 - 6:21 pm

माझं मला

खूप जगले तुमच्यासाठी
आता माझं मला जगायचंय
आभाळाचं निळं पाखरू
उरात भरून घ्यायचंय

धुंद अवखळ झऱ्या काठी
तृप्त पाणी प्यायचंय
हसऱ्या वेड्या तृणफुलातून
बेभान होऊन धावायचंय

खोल शांत सागराच्या
कुशीत थोडं निजायचंय
ईश चरण स्पर्शणाऱ्या
हिमशिखरात विरघळायचंय

त्याच्या अस्तित्वाच्या खुणांत
स्वतःलाच शोधायचंय
खूप जगले तुमच्यासाठी
आता माझं मला शोधायचंय

कविताभावकविता

काचेपलिकडचं वास्तव!

हृषीकेश पतकी's picture
हृषीकेश पतकी in जे न देखे रवी...
1 Aug 2017 - 4:00 pm

मॉलमध्ये गेल्यावर माझं हे असं होतं ।
मोहाच्या हट्टापुढे गरजांचं हसं होतं ।।

आतमध्ये शिरताच माझ्या
साधेपणाचे पाश तुटतात ।
साऱ्या सुप्त इच्छांना मग
शक्यतेचे पंख फुटतात ।।

दिपून जातात डोळे, काही दिसेनासं होतं ।
मॉलमध्ये गेल्यावर माझं हे असं होतं...... ।।१।।

चोहीकडे दिसतात मला
जेव्हा वैभवाचे सडे ।
आणि लखलखणारी सुखं
रोखून बघतात माझ्याकडे ।।

कसं सामोरं जावं त्यांना
मला खरंच कळत नाही ।
माझं आणि पाकीटाचं, मत
काही केल्या जुळत नाही ।।

कविताभावकविता

बाबाचं मन!

ज्योति अलवनि's picture
ज्योति अलवनि in जे न देखे रवी...
31 Jul 2017 - 9:21 am

एवढस पिल्लू... My bundle of joy
हसून म्हणालीस... त्यात तुझे efforts काय?
आईने वाढवलं... जन्माला घातलं!
तुझं नाव लावून
हातात तुझ्या दिलं...
आहेस तू... असणारच आहेस!
माझं सगळं तर आईच बघते आहे..
घर तू चालवतोस?... तुला चालवायचंच आहे!
आपापलं जगणं आपण जगतोच आहे!
खरंय पिल्ला... वेळ नाही दिला..
माझं नाव आणि फक्त पैसा दिला!
आई सांगत होती तुझं लडिवाळ वागणं
तिच्या डोळ्यात दिसत होतं तुझं मोठं होणं!
वाटलं होतं तुझ्याशी दोस्ती करीन
मन सारं कधीतरी मोकळं करीन
पिल्लू जसजसं मोठं झालं
आकाश त्याला बोलावू लागलं

कविताभावकविता

श्रावणसाद

Swapnaa's picture
Swapnaa in जे न देखे रवी...
24 Jul 2017 - 8:03 pm

श्रावणसाद
~~~~~*~~~~~
वर्षभर सोसून,

उन्हाचे चटके,

अवनी होरपळून,

उष्मात निजते,

हस्त जोडून,

निसर्ग अभिषेक,

मुक्त करेल,

वेदना व्याकूळ,

स्वागत श्रावणाचे,

साद मखमली,

श्रावण पाळे,

साक्ष इंद्रधनू,

सृजन सोहळा,

वसंत नाचे,

कवी- स्वप्ना..

कविताभावकवितामाझी कविता

माझ्या गावाचा पाऊस..

अत्रुप्त आत्मा's picture
अत्रुप्त आत्मा in जे न देखे रवी...
27 Jun 2017 - 7:24 pm

माझ्या गावाचा पाऊस
आडंरानी आडंवनी..
https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/cp0/e15/q65/s600x600/18922033_105872673352925_8587622378336631223_n.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9&oh=519629344698b21dc06628f17fbe1306&oe=59D981D6
फुले अंगांगी हो त्याच्या
रूजे थेंब पानोपानी..

कविताभावकविताशांतरस

...असे आजोबा!

हृषीकेश पतकी's picture
हृषीकेश पतकी in जे न देखे रवी...
24 Jun 2017 - 11:08 am

काल उघडले कपाट तेव्हा
पुन्हा भेटले मला आजोबा |
असण्याहूनही नसण्यामध्ये
नवे वाटले मला आजोबा ||१||

शुभ्र साजि-या वस्त्रांमधूनी
होते लपले असे आजोबा |
इंचघडीतून अलगद ज्यांनी
आम्हा जपले असे आजोबा ||२||

पुस्तकातल्या श्लोकांमधला
सुस्पष्ट असा तो ध्वनी आजोबा |
पत्ररुपाने अक्षर होऊन
अन् भिडणारे मनी आजोबा ||३||

कधी हास्याची झुळूक आणि
कधी गोष्टींची लाट आजोबा |
आकार आम्हाला देताना
शिस्तीचा परिपाठ आजोबा ||४||

कविताभावकविता

पाखरे

फुत्कार's picture
फुत्कार in जे न देखे रवी...
30 May 2017 - 10:20 pm

भावनांना नेहमी का आवरावे
आणि अर्ध्यातून सारे का हरावे

धार का लागे तिच्या दो लोचनांना
काय त्याला हे कळावे बारकावे

चूक होते त्यात काही गैर नाही
मान्य ती त्याने करावी मोठ्या मनाने

एकदा त्याने तरी माघार घ्यावी
नेहमी मागे तिनेची का सरावे

डाव आहे दोन वेड्या पाखरांचा
दोन वेड्या पाखरांनी सावरावे

एक रडता एक का हसतो कधी हो
रुद्ध झाल्या पाखराला हासवावे

हासता हातात घ्यावा हात त्याने
ना पुन: होणार आता आर्जवावे

कवितागझलभावकवितामराठी गझल

डिअरपिअर...मॅकबेथले... काळाची उधई गिळी टाकई!

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
23 Apr 2017 - 11:26 pm

(माफी नाम्यांची रांग आहे, विडंबन काळाची मांग आहे प्रेर्ना १ प्रेर्ना २)

अरे डिअरपिअर कशास बघतोस
स्वप्नात जुई... खोटे नाही सांगत
जुईले आणि मॅकबेथले...
काळाची उधई गिळी टाकई!

संध्याकाळच्या दिवा लावण्या
आधी तुझा विग काढून
टकल्यावरून हात फिरव
फ्रेश विग लावून सेल्फीकाढण्याचा
आणि कायप्पावर पोस्ट
करण्याचा जमाना आला
आणि तू(म्ही) अजूनही उधई
ने गिळलेल्या मॅकबेथपुशित
रमलेला आजच्या रमेला
गमत नाही.

मुक्तकविडंबनइशाराकालगंगाकाहीच्या काही कविताकोडाईकनालफ्री स्टाइलभावकवितामुक्त कवितारतीबाच्या कवितारोमांचकारी.वाङ्मयशेतीसांत्वना

घरटं

Dr prajakta joshi's picture
Dr prajakta joshi in जे न देखे रवी...
20 Apr 2017 - 10:32 pm

चिउताई विणते सुरेख घरटं
तिला कुठे हव असते कुणाच कौतुक
कुणाचा support
किंवा एखाद पारीतोषिक..
ती बनवत असते आपल घरटं..
आपल्या चिमुकल्यासाठी
त्यांच्या काळजीपोटी.....

ती नाही हेवा करत..
आपल्यापेक्षा मोठ्या घरट्याचा
किंवा हट्ट नाही करत
मला अगदी सुगरणीचाच हवा खोपा
कारण तिला तिची झेपही माहीत आहे
आणि priority देखील...

माणसां सारखी वेडी नाही ती
जीवघेणी स्पर्धा करायला..
निर्जीव वस्तुंच्या मागे धावताना
जगणं ओवाळून टाकायला

कविताभावकविता