कथा

मोबियस भाग -२ : प्रकरणे १९-२०

जयंत कुलकर्णी's picture
जयंत कुलकर्णी in जनातलं, मनातलं
24 Feb 2017 - 8:36 am

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

सामान्यत: सामान्य स्त्रियांना असे वाटते की त्यांच्या सौंदर्यामुळेच पुरुषांना त्यांची किंमत कळू शकते. हा दुर्दैवी व भाबडा भास आहे. या भ्रामक समजुतीनेच त्या पुरुषाच्या अध्यात्मिक बलात्काराला बळी पडत असाव्यात.

मोबियस

१९

भाषांतरकथा

उत्तर (कथा)

aanandinee's picture
aanandinee in जनातलं, मनातलं
23 Feb 2017 - 10:29 pm

"आता निघालं पाहिजे म्हणजे थोडा वेळ फ्रेश होऊन नाईटसाठी येता येईल" मनगटावरच्या घड्याळाकडे पाहून तिच्या मनात विचार आला. नेहेमीप्रमाणे वॉर्डमधल्या नर्सला सगळ्या सूचना देऊन ती निघाली. गाडी तिने ए ऐवजी बी विंगकडे वळवली. आशिषचं असं झाल्यानंतर अंजलीचे आईवडील तिच्याच सोसायटीमध्ये राहायला आले होते. अंजलीच्या मुलीची, रियाची सगळी काळजी ते घेत होते. रियालाही आजी आजोबांबरोबर राहायला आवडत होतं. सगळं सोयीचं असलं तरीही मुलीकडे आपण पुरेसं लक्ष देत नाही आहोत या विचाराने अंजलीला फार अपराधी वाटत असे. आशिषचं दुःख विसरण्यासाठी तिने स्वतःला कामात झोकून दिलं होतं. आणि तिचा पेशाही तसाच होता.

विरंगुळाकथा

शतशब्दकथा स्पर्धा-२०१७ बांडगुळ

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in जनातलं, मनातलं
23 Feb 2017 - 6:59 am

aaaaaa

रणखांबे मास्तर लईच दार्शनिक.
परीक्षेत दुसऱ्याचं बगून ल्हिवायचो तर म्हनायचा '' तू लेका बांडगूळच रहाणार आयुष्यभर ''
लई राग याचा तवा .
धाव्वी काय लाभली नाय - आलो पुन्यात .
वळखीतनं युवराजदादाला भेटलो , पुढारी माणूस, कामबी मिळालं .
यका खबदाडीत झेरॉक्स मशीन टाकून दिली.
आकडा टाकून कनेक्शनबी दिलं.
फिप्टी - फिप्टीला आपल्या बाचं काय जातंय ?

प्रकटनकथा

शतशब्दकथा स्पर्धा-२०१७ कांचनमृग

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in जनातलं, मनातलं
23 Feb 2017 - 6:56 am

aaaaaa

‘हे घ्या शेट दहा लाख. तुमच्या सहा लाखाचा व्याज धरुन हिशेब.’
‘कुणाला च्युतिया बनवतो बे कचरा देऊन?’
‘रोखीचा व्यावहार रोखीतच चुकता होणार ना शेट? मी तर इमानदारीनं कमावलेत. तुम्ही नाही घेतले तर मी उठलो ना जिंदगीतून. आता पुन्हा नाही कमवू शकत शेट. ’ सदानंद काकुळतीला आला.

समोर आलेल्या लक्ष्मीवर पाणी सोडायचं शेटच्या जीवावर आलं. सगळं जगच जणू अनंत काळ थांबलं.

प्रकटनकथा

शतशब्दकथा स्पर्धा-२०१७ एकजीव

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in जनातलं, मनातलं
23 Feb 2017 - 6:52 am

aa

मावळतीची किरणे चहूकडे सोनं उधळीत होती,
ते सोनेरी लेणं लेऊन लाटाही चमचमत होत्या,
फेसाळत्या लाटांच्या गाजेने आसमंतास एक गूढगंभीर साज चढवला होता.

तिला समुद्र आवडतो, मनापासून..
त्याला माहित होतं, म्हणून तो तिला इथे घेऊन आला होता,
जिथे होते फक्त ते दोघे, समुद्र, आणि साक्षीला सांजवेळ..

तिच्याकडे बघून मंद स्मित करत त्याने तिचा हात हाती घेतला," खुश ना?"

प्रकटनकथा

शतशब्दकथा स्पर्धा-२०१७ हा खेळ कागदांचा

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in जनातलं, मनातलं
23 Feb 2017 - 6:49 am

aaaaaa

"लय दिस झालं काय नवीन नाय केलं ,काय तर करावं म्हणतो..काय करू, काय करू "
"ट्रींग ट्रींग "कोई है बाहर"
"जी हुजूर"
"काय तर करावं म्हणतो"
"बोला की"
"अशानी असं होईल काय"
"लय आवघड हाय बाबा, "
"काय आवघड बिवघड काय नाय, नुस्ती झैरात केली होती तर निवडुन आले होतो डायरेक, काय पण का "
"नाय जमनार साहेब,कागुद सुद्धा नाय तेवढा"
"अय तु व्हय बाजुला, दुसरा है माझ्याकडं"

प्रकटनकथा

शतशब्दकथा स्पर्धा-२०१७ नवा दृष्टीकोन

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in जनातलं, मनातलं
23 Feb 2017 - 6:46 am

a

खांद्यावर पर्स, हातात छत्री, डबा, गळ्यात मंगळसूत्र आणि ओढणी सांभाळत स्टॉपपासून पन्नास मीटर लांब जाऊन थांबलेल्या बसमध्ये चिखलातून वाट काढत गर्दीतून स्वतःला आत घुसवलं.
खिडकी नीट बंद होत नसल्यामुळे काल पावसाचं पाणी आत आलं होतं, त्यामुळे आज आयलकडच्या सीटवर जागा मिळाली, बरंच वाटलं.

'मॅनेजरला काय उशीरापर्यंत मीटींग ठेवायला? चापेल घरी जाऊन आयतं.'

कॉलेजकन्यकांचा घोळका खिदळत बसमध्ये शिरला. माझ्याहून फार लहान नसणार, पण अल्लड नक्कीच.

प्रकटनकथा