कथा

रामप्पा

कोणत्याही नोकरीत सर्वात जास्त त्रास पगार वेळेवर न मिळण्याचा असतो असं म्हणतील काही लोक. मी म्हणेन एक वेळ ते चालेल , पण मालकाची बायको / मुलगा म्हणून ती/तो मालक बनून आपली नसलेली अक्कल पाजळून तुमच्या फील्ड मधल्या गोष्टी तुम्हाला सांगायला लागले, आणि तुम्ही तुमच्या डोळ्यासमोर कंपनी ला त्यांच्यामुळे होत असलेलं नुकसान बघून हि काही करू शकत नाही हा असतो .

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

नॉर्मंडी.....अर्थात "द लाँगेस्ट डे - भाग ३

दादाचा नाद नाही करायचा ss {न.ऊ.-२}

लहानपणी थोरला भाऊ म्हणजे दादा हा नेहमीच आपल्या साठी एक आदर्श असतो .त्याच्या मध्ये आपण नेहमीच आपल्या वडीलांची प्रतिमा पहात असतो .त्याचे आदर्श हे देखील आपले आदर्श असतात .त्याच्या बद्दल कोणी वाईट बोललेले आपल्याला आवडत नाही .त्याच्या बऱ्या,वाईट प्रसंगात नेहमीच आपण त्याच्या बरोबर असतो ,बऱ्याच वेळेस आपण त्याचे अनुकरण करतो . निदान लहानपणी तरी हे विचार प्रत्येका जवळ असतात .

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

वॉट्सअप आणि वॉट्सऍप

"वॉट्सअप म्हणजे रे काय भाऊ?"

"अरे,वॉट्सअप म्हणजे तो एक पश्चिमी देशात दोन व्यक्तीत संवाद साधण्य़ापूर्वी उच्चारलेला वाक-प्रचार आहे.हेलो आणि हाय ह्या ऐवजी हा वाक-प्रचारही वापरला जातो."

"म्हणजे भारतात,दोन मराठी माणसं भेटल्यावर,
"काय चालंय?" म्हणतात.
किंवा दोन गुजराथी माणसं भेटल्यावर,
सुं चाले छे?म्हणतात.
किंवा दोन हिंदी भाषिक भेटल्यावर,
"क्या चल रहा है?" म्हणतात
असं म्हटल्यासारखं का रे भाऊ?"

"अगदी बरोबर.वॉट्सअप हा वाक-प्रचार त्यांच्याकडे पूर्वापार आहे."

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

रिटर्न गिफ्ट

आज तोही आला होता त्याच्या आईबरोबर.
ठिगळ लावलेला शर्ट आणि मळकी पँट.
हॉलमधे एका कोपऱ्यात त्याला बसायची तंबी देवून आई गेली कामाला.
इकडेतिकडे भिरभिरनारी नजर त्याची शेवटी बुकशेल्फवर स्थिरावली.
मान वाकडी तिकड़ी करून तो पुस्तकांची नाव वाचू लागला.
इतका वेळ डायनिंग टेबलवर बसून त्याला न्याहळीत असलेल्या तिला आता खुदकन हसु आलं.
"काय रे, कितवीत आहेस?"
चपापुन त्यानं उत्तर दिलं.."सहावीत"
"पुस्तक वाचणार?" त्याला विचारत ती बुकशेल्फ जवळ गेली.
आशाळभूत नजरेनं बघणार्या त्याला एक पुस्तक हातात घेऊन तिनं खुणेनच विचारलं, "हे?"

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

द स्केअरक्रो - भाग ‍६

भाग १
भाग २
भाग ३
भाग ४
भाग ५

द स्केअरक्रो भाग ६ ( मूळ लेखक मायकेल कॉनेली )

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

"क्षणोक्षणी तापणारी समई….संजूमावशी"

"चेतन…. ए चेतन…" आईनं हाक दिली.
मी माझे जवळपास कपडे आवरले होते. एल.एल एम, ला पुण्यात अ‍ॅडमिशन घेतली होती. त्यासाठीच्या सामानाची आवराआवर चालू होती. तीन-चार हाका देऊनही मी अगदी अपेक्षितपणे उत्तर दिले नव्हते. आणि ह्याचीही सवय असल्याने अगदी शांतपणे तिनं पुन्हा हाक मारली.
"आलो गं" मी.
आमच्या घराच्या बाहेरच्या खोलीत आई माझं सगळं व्यवस्थित आवरून ठेवत होती. माझी बॅग भरत असताना ती म्हणाली.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

द स्केअरक्रो - भाग ‍५

भाग १
भाग २
भाग ३
भाग ४

द स्केअरक्रो - भाग ‍५ ( मूळ लेखक मायकेल कॉनेली )

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

धुंदी कळ्यांना! भाग-१

दिवसभराच्या धावपळीनंतर आता रात्री जरा कुठे अपर्णा विसावली होती. बाहेर अगदी धो धो नाही आणि अगदी मुळूमुळू नाही असा पाउस पडत होता. छान गारवा पसरला होता. आता पांघरून घेऊन गुडूप व्हायचं असा विचार करून अपर्णा बेडवर गेली खरी पण बेडरूमच्या उघड्या राहिलेल्या खिडकीतून गार वार्याचा झोत अंगावर आला आणि ती शहारली. खिडकी बंद करायला म्हणून खिडकीत गेली आणि तिथेच उभी राहिली. सगळा थकवा, झोप कुठल्या कुठे पळून गेली. किती आवडतो असा पाउस आपल्याला ती मनाशीच म्हणाली. रस्त्यावर फारशी वाहतूक नव्हती, अगदी एखाद दुसर वाहन जात होतं. अंगणातला प्राजक्त नखशिखांत ओलाचिंब झाला होता.

लेखनविषय:: 

Pages