भाषा

"चव नै न ढंव नै सोंगाडी"

आर्या१२३'s picture
आर्या१२३ in जनातलं, मनातलं
6 Mar 2018 - 3:18 pm

"चव नै न ढंव नै सोंगाडी" - २०१६च्या युनिक फिचर्सच्या 'अनुभव' च्या 'कॉमेडी कट्टा' या दिवाळी अंकात आलेली अस्मादिकांची अहिराणी कथा

********

प्रकटनविचारआस्वादसंस्कृतीमुक्तकभाषासमाज

मराठी दिन २०१८: धुयानी होयी नी धुयवड (अहिराणी)

आर्या१२३'s picture
आर्या१२३ in जनातलं, मनातलं
5 Mar 2018 - 4:56 pm

धुयानी होयी नि धुयवड
लोकेसहो!
धुयवड खेयनात ना! आम्हन्या धुयामां बी होयीना येगळाच रंग चढस.
मन्हा बाबा सांगे..त्यासन्हा टाईमले धुयवडनी मोठी धमाल व्हये.

प्रकटनविचारआस्वादलेखमाहितीविरंगुळासंस्कृतीमुक्तकभाषासमाजजीवनमान

मराठी दिन २०१८: मराठी भाषा सप्ताह आणि बंद पडलेला मेंदू!!

सूड's picture
सूड in जनातलं, मनातलं
5 Mar 2018 - 11:26 am

मराठी भाषा सप्ताह आणि बंद पडलेला मेंदू!!

प्रकटनविचारमुक्तकभाषा

मराठी दिन २०१८: समाचार-पत्रांत जॉर्ज भिकारीचं कहाणी ! (दक्षिणी मराठी)

दक्षिणी मराठी's picture
दक्षिणी मराठी in जनातलं, मनातलं
5 Mar 2018 - 9:43 am

समाचार-पत्रांत जॉर्ज भिकारीचं कहाणी !

आस्वादप्रतिभाइतिहासवाङ्मयकथाभाषा

मराठी दिन २०१८: फारसी मराठी अनुबंध

मनो's picture
मनो in जनातलं, मनातलं
4 Mar 2018 - 9:15 am

आजच्या काळात इतिहासाचे अध्ययन करायचे असेल तर मोडी वाचन यावे लागते, हे तर सगळ्यांनाच माहित असते. पण लक्षावधी कागदपत्रे आज फारसीतून वाचनाच्या अभावामुळे तशीच पडली आहेत, हे थोड्यानाच ठाऊक आहे. एकेकाळी राजभाषा असलेल्या फारसीतून मराठीत अनेक शब्द शिरले, आज ते कुणाला फारसी वाटणारही नाहीत. आज अगदी घरात असण्याऱ्या वस्तूंची यादी पाहिली तर त्यातले हे सगळे शब्द फारसी आहेत - खुर्ची, मेज, पलंग, तक्त डेग, तबक, समई, शामदान, गुलाबदाणी, अम्बर, जाफरा, ताफा, अत्तर. अश्या या ऐतिहासिक फारसी-मराठी अनुबंधाचा हा धावता आढावा, मराठी दिन २०१८ च्या निमित्ताने.

आस्वादमाहितीसंदर्भसंस्कृतीइतिहासभाषा

मराठी दिन २०१८: इरसाल म्हणी (मालवणी)

चुकलामाकला's picture
चुकलामाकला in जनातलं, मनातलं
3 Mar 2018 - 6:17 am

मालवणी माणूस खट म्हणूनच ओळखला जातो. तशीच त्याची भाषा. सरळ शब्दात बोलले तर मालवणचा खरोखरच कॅलिफोर्निया होईल की काय अशी त्याला भिती वाटत असावी. तर आज सादर करतोय अस्सल मालवणी इरसाल म्हणींचा खजिना. कुठेकुठे थोड्या वाह्यात वाटतील पण प्रगल्भ मिपाकर समजुतीने घेतील ही खात्री आहे.

आस्वादमाहितीविरंगुळावाङ्मयभाषाम्हणी

मराठी दिन २०१८: अहिराणी भाषेचा गोडवा

डॉ. सुधीर राजाराम देवरे's picture
डॉ. सुधीर राजार... in जनातलं, मनातलं
1 Mar 2018 - 2:04 am

अहिराणी भाषेचा गोडवा

लोकसाहित्य हे ज्या त्या बोलीभाषेतच सापडते. अहिराणीत लोकसाहित्याचे खूप मोठे भांडार आहे. काही प्रमाणात त्याचे संकलन आज उपलब्ध असले तरी मुळातून अद्याप सर्वत्र वेचले गेलेले नाही.

आस्वादमाहितीसंदर्भसंस्कृतीवाङ्मयभाषा

मराठी दिन २०१८: टापा (मावळी)

भीडस्त's picture
भीडस्त in जनातलं, मनातलं
1 Mar 2018 - 1:35 am

टापा

सांगायचं म्हनश्यान तं गोश्टि जव्हा आम्हि सम्दि नयतर्नी व्हतो कनि ना त्या टायमाला तव्हाच्या ह्येत. रोज सवसान्चं भाकर खाउन्सनी आम्हि सम्दि गाबडी त्या बाळुनानाच्या बिरडिण्गीमो-हं जमुनसनी टापा झोडित बसायचो. तव्हर आम्च्या आइबापानि काय आम्हा खयसान्ना हाडळि आनुन धिल्या नव्ह्त्या. मंग आम्हाला काय राच्च्याला टायिमच टायिम घावायचा. राच्च्या येकदोन वाजेपोहत टापा चालु र्ह्यायच्या. कुढं याचंच माप काढ , कुढं त्याचीच रेवडि उडव. म्या कॉन्हची जिरावली, मपलि कोन्ह्या जिरावली ह्येच सान्गायच आन आयकायचं काम. निर्हा धिंगुड्शा आसाय्चा. पॉट पार कळा हानित र्हायचं हासुहासू.

प्रतिभाविरंगुळावाङ्मयकथाभाषा