भाषा

माझा आजोळ बेळगाव २

स्वप्निल रेडकर's picture
स्वप्निल रेडकर in जनातलं, मनातलं
2 May 2018 - 12:15 am

बेळगाव म्हटलं कि खूप साऱ्या गोष्टी माझ्या मनाभोवती रुंजी घालू लागतात. कॅलिडोस्कोप सारखा वेगवेगळ्या आठवणी,माणसं ,जागा ,चवी नॉस्टॅल्जिक बनवतात .

प्रकटनविचारभाषा

गणपत वाणी, सतत मागणी

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
2 Apr 2018 - 5:58 pm

गणपत वाणी, सतत मागणी.

विड्या ओढून थकलेला गणपत वाणी
कवितेच्या छपराखाली
अलंकार गोळा करताना मला दिसला.

म्हणाला,
'पूर्वीसारखे संपन्न अलंकार आता
कोण कवी वापरतो?
तसा एखाद दुसरा हौशी असतो
नाही असं नाही, पण त्याला काय अर्थेय ?'

त्याला एकदा मालक म्हन्ले,
'अरे, इतक्या अलंकृत कवितेचा खप होत नाही
काव्यापेक्षा कवित्व जड
आवरा आवाराच्या हाकाट्या पडतात
कवितेला हाणून पाडतात.
गणप्या, आता तुझं काम एकच,
अलंकार काढायचे, अन
कविता वाळत टाकायची.'

'मग काय होईल मालक?'

मांडणीसंस्कृतीवाङ्मयकवितामुक्तकभाषाशब्दार्थसाहित्यिकसमाजप्रवासअदभूतअनर्थशास्त्रकविता माझीकाणकोणकालगंगामाझी कवितामुक्त कवितावाङ्मयशेती

"चव नै न ढंव नै सोंगाडी"

आर्या१२३'s picture
आर्या१२३ in जनातलं, मनातलं
6 Mar 2018 - 3:18 pm

"चव नै न ढंव नै सोंगाडी" - २०१६च्या युनिक फिचर्सच्या 'अनुभव' च्या 'कॉमेडी कट्टा' या दिवाळी अंकात आलेली अस्मादिकांची अहिराणी कथा

********

प्रकटनविचारआस्वादसंस्कृतीमुक्तकभाषासमाज

मराठी दिन २०१८: धुयानी होयी नी धुयवड (अहिराणी)

आर्या१२३'s picture
आर्या१२३ in जनातलं, मनातलं
5 Mar 2018 - 4:56 pm

धुयानी होयी नि धुयवड
लोकेसहो!
धुयवड खेयनात ना! आम्हन्या धुयामां बी होयीना येगळाच रंग चढस.
मन्हा बाबा सांगे..त्यासन्हा टाईमले धुयवडनी मोठी धमाल व्हये.

प्रकटनविचारआस्वादलेखमाहितीविरंगुळासंस्कृतीमुक्तकभाषासमाजजीवनमान

मराठी दिन २०१८: मराठी भाषा सप्ताह आणि बंद पडलेला मेंदू!!

सूड's picture
सूड in जनातलं, मनातलं
5 Mar 2018 - 11:26 am

मराठी भाषा सप्ताह आणि बंद पडलेला मेंदू!!

प्रकटनविचारमुक्तकभाषा

मराठी दिन २०१८: समाचार-पत्रांत जॉर्ज भिकारीचं कहाणी ! (दक्षिणी मराठी)

दक्षिणी मराठी's picture
दक्षिणी मराठी in जनातलं, मनातलं
5 Mar 2018 - 9:43 am

समाचार-पत्रांत जॉर्ज भिकारीचं कहाणी !

आस्वादप्रतिभाइतिहासवाङ्मयकथाभाषा

मराठी दिन २०१८: फारसी मराठी अनुबंध

मनो's picture
मनो in जनातलं, मनातलं
4 Mar 2018 - 9:15 am

आजच्या काळात इतिहासाचे अध्ययन करायचे असेल तर मोडी वाचन यावे लागते, हे तर सगळ्यांनाच माहित असते. पण लक्षावधी कागदपत्रे आज फारसीतून वाचनाच्या अभावामुळे तशीच पडली आहेत, हे थोड्यानाच ठाऊक आहे. एकेकाळी राजभाषा असलेल्या फारसीतून मराठीत अनेक शब्द शिरले, आज ते कुणाला फारसी वाटणारही नाहीत. आज अगदी घरात असण्याऱ्या वस्तूंची यादी पाहिली तर त्यातले हे सगळे शब्द फारसी आहेत - खुर्ची, मेज, पलंग, तक्त डेग, तबक, समई, शामदान, गुलाबदाणी, अम्बर, जाफरा, ताफा, अत्तर. अश्या या ऐतिहासिक फारसी-मराठी अनुबंधाचा हा धावता आढावा, मराठी दिन २०१८ च्या निमित्ताने.

आस्वादमाहितीसंदर्भसंस्कृतीइतिहासभाषा

मराठी दिन २०१८: इरसाल म्हणी (मालवणी)

चुकलामाकला's picture
चुकलामाकला in जनातलं, मनातलं
3 Mar 2018 - 6:17 am

मालवणी माणूस खट म्हणूनच ओळखला जातो. तशीच त्याची भाषा. सरळ शब्दात बोलले तर मालवणचा खरोखरच कॅलिफोर्निया होईल की काय अशी त्याला भिती वाटत असावी. तर आज सादर करतोय अस्सल मालवणी इरसाल म्हणींचा खजिना. कुठेकुठे थोड्या वाह्यात वाटतील पण प्रगल्भ मिपाकर समजुतीने घेतील ही खात्री आहे.

आस्वादमाहितीविरंगुळावाङ्मयभाषाम्हणी

मराठी दिन २०१८: अहिराणी भाषेचा गोडवा

डॉ. सुधीर राजाराम देवरे's picture
डॉ. सुधीर राजार... in जनातलं, मनातलं
1 Mar 2018 - 2:04 am

अहिराणी भाषेचा गोडवा

लोकसाहित्य हे ज्या त्या बोलीभाषेतच सापडते. अहिराणीत लोकसाहित्याचे खूप मोठे भांडार आहे. काही प्रमाणात त्याचे संकलन आज उपलब्ध असले तरी मुळातून अद्याप सर्वत्र वेचले गेलेले नाही.

आस्वादमाहितीसंदर्भसंस्कृतीवाङ्मयभाषा