मांडणी

अवघाचि संसार -रजायना,सास्काचवेन,कॅनडा

राजेंद्र मेहेंदळे's picture
राजेंद्र मेहेंदळे in जनातलं, मनातलं
17 Nov 2021 - 12:23 pm
मांडणीप्रकटन

शिवशाहीर.....

अभ्या..'s picture
अभ्या.. in जनातलं, मनातलं
15 Nov 2021 - 4:41 pm

.
काळ: असाच साधारण नव्वदीच्या आसपासचा.
वय: असंच आडनिडं वडलांचा हात धरुन बाजारात फिरायचं.
अक्कल: अशीच पाठ्यपुस्तकात अन घरात मिळायची तितकी.
छंदः असाच गणिते टाळून घोड्यावरचे शिवाजीमहाराज काढायचा.
आईवडील: असेच मध्यमवर्गीय चारचौघांसारखे. पोराचं अन त्याच्या छंदाचं कौतुक असणारे.
परिस्थिती: तीही अशीच. जशी ह्या सर्व गोष्टीत असते तशी.
.

मांडणीप्रकटन

अवघाचि संसार -प्रभाकर आणि नारायण

राजेंद्र मेहेंदळे's picture
राजेंद्र मेहेंदळे in जनातलं, मनातलं
15 Nov 2021 - 2:03 pm
मांडणीप्रकटन

अवघाचि संसार - आणि पुढे

राजेंद्र मेहेंदळे's picture
राजेंद्र मेहेंदळे in जनातलं, मनातलं
9 Nov 2021 - 10:55 pm
मांडणीप्रकटन

अवघाचि संसार - कल्याण आणि इतरत्र

राजेंद्र मेहेंदळे's picture
राजेंद्र मेहेंदळे in जनातलं, मनातलं
30 Oct 2021 - 2:24 pm
मांडणीप्रकटन

अवघाचि संसार- पुन्हा कल्याण

राजेंद्र मेहेंदळे's picture
राजेंद्र मेहेंदळे in जनातलं, मनातलं
24 Oct 2021 - 3:52 pm
मांडणीप्रकटन

अवघाचि संसार - कल्याण

राजेंद्र मेहेंदळे's picture
राजेंद्र मेहेंदळे in जनातलं, मनातलं
20 Oct 2021 - 1:48 pm
मांडणीप्रकटन

अवघाचि संसार- जांभुळपाडा

राजेंद्र मेहेंदळे's picture
राजेंद्र मेहेंदळे in जनातलं, मनातलं
16 Oct 2021 - 3:44 pm
मांडणीप्रकटन