रेखाटन

एका तैल-चित्राची जन्मकथा (भाग २ -संपूर्ण)

चित्रगुप्त's picture
चित्रगुप्त in कलादालन
14 Jun 2012 - 3:35 am
संस्कृतीकलारेखाटनप्रकटनविचारअनुभवमाहितीविरंगुळा

3

एलियन आणि प्रॉमिथियसच्या निमित्ताने ...

विनीत संखे's picture
विनीत संखे in जनातलं, मनातलं
13 Jun 2012 - 3:18 pm

3

लेखमतसंदर्भसमीक्षाप्रतिभाविरंगुळाकलाकथासाहित्यिकतंत्रविज्ञानचित्रपटरेखाटन

तुम इक गोरख धंदा हो

यकु's picture
यकु in जनातलं, मनातलं
7 Jun 2012 - 9:21 am

3

प्रकटनसद्भावनाशुभेच्छाआस्वादअनुभवमाहितीविरंगुळासंस्कृतीनृत्यसंगीतधर्मइतिहासवाङ्मयकथाकविताप्रेमकाव्यभाषातंत्रशिक्षणरेखाटनस्थिरचित्र

गुप्तकाशीतील योगी 2

यकु's picture
यकु in जनातलं, मनातलं
31 May 2012 - 4:50 am

3

प्रतिक्रियाआस्वादसमीक्षामाध्यमवेधलेखअनुभवमाहितीमांडणीसंस्कृतीनाट्यधर्मइतिहासवाङ्मयप्रेमकाव्यमुक्तकव्युत्पत्तीसमाजजीवनमानरेखाटनस्थिरचित्र