आरोग्य

आ..आ... च्छी ! अर्थात अ‍ॅलर्जिक सर्दी

कुमार१'s picture
कुमार१ in जनातलं, मनातलं
31 Dec 2018 - 9:59 am

सध्या आपल्याकडे थंडी पडली आहे. पहाटे व रात्री एकदम थंड तर दुपारी बऱ्यापैकी गरम असे विषम हवामान अनेक ठिकाणी आहे. आता पुढचे ३ महिने हवेतील अ‍ॅलर्जिक सूक्ष्मकणांचे प्रमाण वाढत जाईल. मग या लेखाच्या शीर्षकात लिहिल्याप्रमाणे बऱ्याच जणांना फटाफट शिंका येत राहतील. त्यापुढे जाऊन सर्दी अथवा नाक बंद होणे, डोळे चुरचुरणे आणि एकूणच बेजार होणे अशा अवस्था येऊ शकतील. एकंदर समाजात या त्रासाचे प्रमाण लक्षणीय आहे आणि दिवसेंदिवस ते वाढतच आहे. या आजाराची कारणमीमांसा, लक्षणे, तपासण्या आणि उपचार या सर्वांचा आढावा या लेखात घेत आहे.

आरोग्यजीवनमान

जे सत्य सुंदर सर्वथा.... (एचआयव्ही व आरोग्य जागरूकता सायकल प्रवासाचे अनुभव): १५ (अंतिम). मोहीमेचा समारोप

मार्गी's picture
मार्गी in जनातलं, मनातलं
29 Dec 2018 - 9:57 pm
विचारअनुभवआरोग्यसमाजजीवनमान

वैद्यकातील नोबेल-विजेते संशोधन : समारोप

कुमार१'s picture
कुमार१ in जनातलं, मनातलं
24 Dec 2018 - 9:52 am

नमस्कार,

दि. ४/१०/२०१८ रोजी सुरु केलेली ही लेखमाला आज समाप्त करीत आहे.

pict

आरोग्यजीवनमान

जे सत्य सुंदर सर्वथा.... (एचआयव्ही व आरोग्य जागरूकता सायकल प्रवासाचे अनुभव): १२. वाशिम ते अकोला

मार्गी's picture
मार्गी in जनातलं, मनातलं
23 Dec 2018 - 10:32 pm
विचारअनुभवआरोग्यसमाजजीवनमान

जेवीद्वि व्रत - द्विभूक्त्स्य वजनो दास:

चामुंडराय's picture
चामुंडराय in जनातलं, मनातलं
23 Dec 2018 - 9:16 pm

एक आटपाट नगर होते. तेथे एक मध्यवयीन, मध्यमवर्गीय सद्गृहस्थ रहात होता. खाऊन पिऊन सुखी होता, चरबी आणि ढेरी बाळगून होता परंतु शारीरिक समस्येमुळे त्रासाला होता. वाढता रक्तदाब आणि रक्तातील वाढत्या साखरेमुळे पिडला होता. प्रयत्न करूनही कमी न होता, कलेकलेने वाढणारे वजन आणि पुढे येणारी ढेरी यामुळे गांजला होता. वजन आणि ढेरी कमी करण्याचे विविध प्रयत्न करून थकला होता. वाढत्या वजनाबरोबरीने येणारे विविध आजार त्याला भीती दाखवत होते. काही विशिष्ट व्यक्ती समोर आल्यावर पोट आत ओढून ओढून दमला होता. वजन आणि ढेरी कमी करण्यासाठी अर्धबरीच्या सूचना ऐकून ऐकून कंटाळला होता.

विचारसद्भावनालेखआरोग्यमांडणी

वैद्यकातील प्रभावी नोबेल-विजेते संशोधन : भाग ९

कुमार१'s picture
कुमार१ in जनातलं, मनातलं
17 Dec 2018 - 7:59 am

या लेखमालेत कालानुक्रमे पुढे जात आपण २१व्या शतकात पोचलो आहोत. या लेखात २००८ च्या पुरस्काराची माहिती घेऊ. हा पुरस्कार २ वेगळ्या संशोधनांसाठी विभागून दिला गेला. ही दोन्ही संशोधने विषाणूंच्या शोधांसाठी झाली होती. ते विषाणू आहेत HIV आणि HPV. या लेखात आपण फक्त HIV या बहुचर्चित विषाणूच्या शोधाचा आढावा घेणार आहोत. या संदर्भातले नोबेल हे खालील दोघांत विभागून दिले गेले.

विजेते संशोधक : Françoise Barré-Sinoussi आणि Luc Montagnier
देश : दोघेही फ्रान्स

आरोग्यजीवनमान

जे सत्य सुंदर सर्वथा.... (एचआयव्ही व आरोग्य जागरूकता सायकल प्रवासाचे अनुभव): ८. हसेगांव (लातूर) ते अहमदपूर

मार्गी's picture
मार्गी in जनातलं, मनातलं
14 Dec 2018 - 9:20 pm

जे सत्य सुंदर सर्वथा....: ८. हसेगांव (लातूर) ते अहमदपूर

अनुभवआरोग्यसमाजजीवनमान

जीवनशैली ०२ : आयुर्मानावर लक्षणीय परिणाम करणारे महत्वाचे घटक

डॉ सुहास म्हात्रे's picture
डॉ सुहास म्हात्रे in जनातलं, मनातलं
7 Dec 2018 - 2:30 pm
सूचना : ही लेखमाला एका शीर्षकाखाली आणण्यासाठी, प्रत्येक लेखाच्या शीर्षकात, "जीवनशैली + (अनुक्रमांक)" हे शब्दगट सामील केले आहेत.


आरोग्यधोरण

वैद्यकातील प्रभावी नोबेल-विजेते संशोधन : भाग ८

कुमार१'s picture
कुमार१ in जनातलं, मनातलं
7 Dec 2018 - 11:46 am

आतापर्यंत या लेखमालेत आपण १९०१– १९९० पर्यंतच्या काही महत्वाच्या पुरस्कारांची माहिती घेतली. आता २१व्या शतकात डोकावूया. या लेखात २००३च्या पुरस्काराची माहिती घेऊ.

विजेते संशोधक : Paul Lauterbur आणि Sir Peter Mansfield
देश : अनुक्रमे अमेरिका व इंग्लंड

संशोधकांचा पेशा : अनुक्रमे रसायनशास्त्र व भौतिकशास्त्र
संशोधन विषय : MRI या प्रतिमातंत्रासंबंधी संशोधन

आरोग्यजीवनमान

जे सत्य सुंदर सर्वथा....: (एचआयव्ही व आरोग्य जागरूकता सायकल प्रवासाचे अनुभव) ४. पंढरपूर ते बार्शी

मार्गी's picture
मार्गी in जनातलं, मनातलं
6 Dec 2018 - 7:08 pm

जे सत्य सुंदर सर्वथा....: ४. पंढरपूर ते बार्शी

अनुभवआरोग्यसमाजजीवनमान