भावकविता

बोले चिडीया (मिडीया ?) बोले कंगना.....

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
18 Feb 2023 - 9:44 am

बोले चिडीया (मिडीया ?) बोले कंगना
हाय मै हो गयी बेघर साजना...

तोडलंस माझं घर, तुटेल तुझा गुरूर
एक दिवस येशील, तू पण रस्त्यावर जरूर

बोले चिडीया बोले कंगना
हाय मै हो गयी बेघर साजना...

सुटेल तुझं धनुष्य, पुसेल तुझ नाव
तुझाच बाण करेल, तुझ्याच XXत घाव

बोले चिडीया बोले कंगना
हाय मै हो गयी बेघर साजना...

उकळीकैच्याकैकविताचाटूगिरीभावकविताविडम्बनसांत्वनामुक्तकविडंबनओली चटणीकैरीचे पदार्थरायते

अशीच एक धुंद, सोनेरी सायंकाळ - (आणि अंतिम वगैरे सत्य)

चित्रगुप्त's picture
चित्रगुप्त in जे न देखे रवी...
2 Feb 2023 - 1:43 am

अशाच एका धुंद, सोनेरी संध्याकाळी
सहज फिरायला निघालो होतो
सहज मंजे मुद्दामच …
– मला स्वतःशीच मोठ्याने बोलण्याची खोड आहे
– घरात उगाच तमाशा नको म्हणून बाहेर पडलो.
नकळत पाय तळ्याकाठच्या शांत रस्त्यावर वळले

– मनात तात्त्विक वगैरे विचार घोळत होते.
कोs हं ? … मी कोण आहे ?
मै कौन हूँ ? व्हू आयाम ?

अदभूतआयुष्याच्या वाटेवरउकळीकविता माझीकैच्याकैकविताजिलबीभावकवितारतीबाच्या कवितालाल कानशीलकरुणसंस्कृतीनाट्यकवितामुक्तकजीवनमान

विसरु नकोस नाते

सागरसाथी's picture
सागरसाथी in जे न देखे रवी...
22 Jan 2023 - 2:19 pm

नात्यास नाव आपल्या देवू नकोस काही
स्वप्नातले गाव इतके व्यापू नकोस बाई.

सुगंध वाऱ्यावरती पोचला कधीचा
श्वासास दोष इतका देवू नकोस बाई.

वाटेल जगावेगळे वागणे जेव्हा माझे
विचारात खोड तेव्हा काढू नकोस बाई.

मिसळून रंग तुझा मी रंगलो कधीचा
विसरुन स्वप्न कोवळे जावू नकोस बाई.

---- अभय बापट

भावकविताकविता

नको ना रे

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
31 Dec 2022 - 7:14 pm

नको रे नको

नको म्हटलं ना
नको

नक्को ना. नको.
अं हं

नको
न न
नको
नक्को ना रे
नको

अविश्वसनीयअव्यक्तआठवणीआयुष्यआशादायकइशाराप्रेम कविताभावकविताकविताप्रेमकाव्यविनोदआरोग्यपौष्टिक पदार्थमौजमजा

उडून गंध चालल्या...

Deepak Pawar's picture
Deepak Pawar in जे न देखे रवी...
5 Dec 2022 - 1:58 pm

उडून गंध चालल्या फुलास वाटते
तसे कसे सुने - सुने उदास वाटते.

कधी वसंत येईल, बहरेन मी पुन्हा
झडून पान चालल्या तरुस वाटते.

पवन तुला करीत स्पर्श जातसे अता
दरवळला चहूकडे सुवास वाटते.

कशास जन्म हा जगून काढला इथे
उगाच का असे - तसे मनास वाटते.

निघून चाललीस तू इथून ज्या क्षणी
तिथेच संपला असे प्रवास वाटते.

दीपक पवार.

भावकवितामराठी गझलकविता

फिरुनी केली मनात दाटी...

Deepak Pawar's picture
Deepak Pawar in जे न देखे रवी...
11 Nov 2022 - 9:24 am

फिरुनी केली मनात दाटी जुन्या क्षणांनी
टिपे जराशी झरुनी गेली गालावरुनी.

जुन्या फुलांचा जुना सुगंध अवती भवती
किती क्षणांची घुटमळ जुन्या रस्त्यावरती
फिरूनी ओठावर येती पुन्हा जुनीच गाणी.

किती रेशीम क्षणांचा गुंता गुंतत असता
कुणी उसवला नाही मी पण व्यापून जाता
पसा गतकाळाचा भरला तुटलेल्या धाग्यांनी.

देठ तुटताना तेव्हा रडले होते पान पान
असे उठले होते वादळ उजाड हा माळरान
सडा सुकलेल्या फुलांचा गेला गंध उडुनी.

गाणेभावकविताकविता

दुपार

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
21 Oct 2022 - 8:13 am

झोपली होती दुपार
घेऊन कोवळ्या उन्हाला
आवाज शांत स्पंदनांचा
ऐकू येई मनाला

तिरीप कोवळ्या उन्हाची
जणू दुपारची एकदाणी
झोपण्या आधी दुपारं
गात होती बडबड गाणी

पहुडली सुखाने अलवार
पांघरून पदर थंडगार
विसरून मध्यान्हीचा ताप
निष्पाप सवे जीवाच्या झोपली दुपार....

जाणिवभावकविताकवितामुक्तक

बरसणाऱ्या सरी|

Bhakti's picture
Bhakti in जे न देखे रवी...
16 Sep 2022 - 6:36 pm

नभावरची साय
ऊतू ऊतू जाई,
गंधवेडी अवनी
बहरली रानो वनी||१||

फेसाळला नदीकाठ
ऋतू फुलांची गर्दी दाट
हिरव्या पदरावरती
दव मोती भरती ||२||

भिरभिरणाऱ्या अंगणात
फडफडती भिंगोरी पंखात
बरसणाऱ्या सरी धारा
काळजाचा गार निवारा||३||

-भक्ती

निसर्गभावकविताहिरवाईकविता

चक्रव्युह

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
27 May 2022 - 3:46 pm

पेरणा :- तेच तेच पुन्हा पुन्हा http://misalpav.com/node/50115
शशक २०२२ मधली ही गोष्ट वाचली आणि पुन्हा एकदा विचार करू लागलो. या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आपल्याला ठाऊक असूनही त्या मार्गाकडे पावले का बरे वळत नाहीत? पुन्हा पुन्हा फिरून याच पिंजर्यात अडकावेसे का बरे वाटते? असा विचार करत असतानाच कानावर अरुण दातेंचा आवाज आला आणि मग जे सुचले ते पटकन लिहून काढले

चक्रव्युह

भोग हे भोगून संपवायचे
नाहीतर चक्रात अडकायचे

भावकविताकविता

मेघ भरुनी येताना.

Deepak Pawar's picture
Deepak Pawar in जे न देखे रवी...
3 Mar 2022 - 1:33 pm

मेघ भरूनी येताना रिमझिम धारा झरताना
मज तुझी आठवण येते पावसात भिजताना.

रिमझिमती असते बरसात
चिंब चिंब भिजलेली रात
कोंब प्रीतीचे मनात माझ्या हळुवार रुजताना
मज तुझी आठवण येते पावसात भिजताना.

मृदगंध भारला वारा
भारी गंधाने गगन धरा
वार्‍यात मिसळल्या मातीच्या गंधावर झुलताना
मज तुझी आठवण येते पावसात भिजताना.

हे तरूवर सर्व स्तब्ध शांत
सभोती उदास हा एकांत
अंतरात या तव स्मृतींचा दिप हा जळताना
मज तुझी आठवण येते पावसात भिजताना.

गाणेपाऊसप्रेम कविताभावकविताकविताप्रेमकाव्य