फिशिंग अलर्ट

सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येते की, काही नवीन सदस्यांकडून बाकी सदस्यांना व्यक्तिगत निरोपाद्वारे आपला ईमेल देऊन किंवा आपल्याबाबत फसवी माहिती देऊन आपल्याशी संपर्क करण्यास सांगत असल्याचे दिसून येते. असे कुणी आपल्याशी संपर्क साधल्यास सर्वात आधी अश्या फसव्याप्रकारापासून दूर राहावे आणि त्या सदस्याबाबत सरपंच आयडीला कळवावते. याबाबत तातडीने कारवाई करण्यात येईल.

पुस्तकदिन लेखमाला २०१६

Primary tabs

मिल्क एण्ड कुकिज! (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
It's Elementary!! (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
खुणावणारं खुलं वाचनालय (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
मुलाखत - श्री. विवेक मेहेत्रे (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
ओऱ्हान पामूकचं इस्तंबूल (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
पाडस (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
वाचू आनंदे (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
लहान मुलांचा मित्र "बबल्स" (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
राणीच्या देशात - ब्राँटे पार्सोनेज (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
पुस्तकखुणा (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
मुलांमधे वाचन संस्कृती कशी वाढवावी? (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
पुस्तकांची काळजी कशी घ्यावी? (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
अॅगाथा क्रिस्ती (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
पुस्तकांचे देणे (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
प्रकाशन व्यवसाय - व्यवसायातील तंत्र आणि मंत्र (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
सैली - १३ सप्टेंबर (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
पाठलाग करणारे पुस्तक (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)
पुस्तक वेल्हाळ (जागतिक पुस्तक दिन लेखमाला)