जे न देखे रवी...

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
23 Jun 2018 - 08:58

Where the mind is without fear कवितेचा अनुवाद हवा आहे.

मी अलिकडे मिपावर कितीसा पुरोगामी आहेस ? हि कविता लिहिली. :) (त्या कवितेची प्रेरणा विशीष्ट मिपाकर आहेत असे वाटण्याचा संभव आहे :), तसे खरे असण्यास हरकत नव्हती :) पण त्यांच्या दुर्दैवाने -ते दुर्दैवावर विश्वास ठेवत नसलेतरी आम्ही ठेवतो :) - त्या कवितेची तात्कालीक प्रेरणा अभारतीय आमेरीकन व्यक्तीचे अभारतीय विषयावरचे लेखन आहे :( )

मिसळलेला काव्यप्रेमी's picture
मिसळलेला काव्यप्रेमी in जे न देखे रवी...
23 Jun 2018 - 04:14

प्रकाश

त्या हातांचे मेहंदीभरले तळवे
तळव्यांमध्ये दिवा
दिव्यात तेल
तेलावर वात
वातीचा प्रकाश
अन् प्रकाश थेट चेहर्‍यावर
.
.
.
प्रकाशाचा वेगच अफाट

|- मिसळलेला काव्यप्रेमी -|
(२२/०६/२०१८)

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
19 Jun 2018 - 09:58

कितीसा पुरोगामी आहेस ?

(* कविता जेंडर न्यूट्रल वाचावी)

कमिटेड टू हूम
कमिटेड टू व्हॉट

पुरोगामी पुरोगामी
कितीसा पुरोगामी आहेस ?

तुझ्यासाठी
आपले कुणीच नाही

तूला तू त्यांचा आहेस असे वाटते
तेही फसवे नसते का ?

आपल्यातल्या आपल्यांचा
होऊ शकला नाहीस

त्यांचाही होऊन रहाणे
खरेच जमेल का तूला ?

आणि तूही कुणाचाच नाहीस
हेच खरे नसते का ?

पारुबाई's picture
पारुबाई in जे न देखे रवी...
16 Jun 2018 - 04:53

कवितेचे पान - ऑनलाईन कवितेची मैफिल

कविता हा काही खास रसिकांचा प्रांत. कवितेवर प्रेम करणारे लोक नेहमीच एका सुरेख कल्पनाविश्वात वावरत असतात. वेगवेगळ्या कवींच्या कविता वाचणे, ऐकणे, संग्रह करणे, काव्यवाचनाचे कार्यक्रम पाहणे आणि इतर रसिकांना आपल्याला स्वतःला आवडलेल्या कविता ऐकवणे, अश्या नादात ते मश्गुल असतात.

कहर's picture
कहर in जे न देखे रवी...
14 Jun 2018 - 09:12

खरी वाटते, पूरी वाटते

खरी वाटते, पूरी वाटते, जवळ असून ती दूरी वाटते

भितो तुला मी, नको मजवरी ऐशी रागावूस प्रिये
क्षणभर समशेरीसम मजला तुझ्या हातची सूरी वाटते

हरेक सुंदरी समोर असता, हीच फक्त माझ्यासाठी पण
हवेत विरते, कणी न उरते, जातच ही कर्पूरी वाटते

सारे लिहिले, तारे लिहिले, शेवट ना परी मनासारखा
तुझे नाव टाळतो म्हणूनच गोष्ट जरा अधुरी वाटते

लौंगी मिरची's picture
लौंगी मिरची in जे न देखे रवी...
12 Jun 2018 - 19:54

ए पावसा !

ए पावसा !
थोडं थांबना .. मला जे सांगायचय
ते तुला कळतय का सांगना !

सारखच काय ते बरसायचं
सारखं आपलं भरायचं ,
आणि इथे येऊन सांडायचं

तुला नाहि का वाटत ,
थोडा आराम करावासा,?
आरामशीर ढगात बसुन
खालचा हिरवा गालिचा पहावासा ?

ए पावसा !
बास झालं बाबा आता , थोडं तरी ऐकना
तुझ्या मनात नक्कि काय आहे ? एकदा तरी सांगना !

चांदणे संदीप's picture
चांदणे संदीप in जे न देखे रवी...
11 Jun 2018 - 15:13

बांडगूळं

बांडगूळं आधीही दिसायची…
पण, ती रानात.
राईतल्या भल्याथोरल्या झाडांवर…
....जुन्या खोडांवर.
आता मात्र ती दिसतात
अगदी कुठेही…
म्हणजे...
रोपांवर वगैरे.
इथपर चाललं असतं
पण आता ती
यायला लागलीत
तणांवर..
माजलेल्या…
…विचारांच्या तणांवर!

संदीप चांदणे (११/६/२०१८)

कहर's picture
कहर in जे न देखे रवी...
9 Jun 2018 - 20:41

फलीत

पाळते तू टाळतो मी ही जगाची रीत का
जी बनवणाऱ्यास होता भेटला प्रेषित का

काय त्या सांजेस त्याचे शब्द होते संपले
अर्धवटसे वाटते आहे मला हे गीत का

भंगले याच्यात काही खंगले याच्यात काही
दंगले होते जयात ही ती अघोरी प्रीत का

नाक डोळे ओठ कुंतल वर्णिले गेले किती
नाद नाही हो जयाविन कान दुर्लक्षित का

कौस्तुभ आपटे's picture
कौस्तुभ आपटे in जे न देखे रवी...
7 Jun 2018 - 22:47

तुझे डोळे

सागर पिंजुन रत्न बिलोरी असतील आणले
अन जीवनाचे सार ओतुनी भरले चांदणे
घडवूनी क्षणभर देव असावा अचंबित ज्यांपूढे
तुझे डोळे ...तुझे डोळे ... हे असे ...तुझे डोळे ॥धृ॥

मुग्धता कधी सुमनांची,
चारुता कधी चंद्राचि,
नयनातुन ती सांडते.
गुढता गहन कोड्याची,
कल्पना नव्या कवीतेची,
नजरेतुन ती मांडते.

कहर's picture
कहर in जे न देखे रवी...
5 Jun 2018 - 13:43

पदर

युष्या मला तुझी खबर मिळू दे
केलेल्या सर्व नोंदीची बखर मिळू दे

प्रेमरोगी कधी होत नाही बरा
औषधाच्या नावावर जहर मिळू दे

जन्म जावो उभा वाळवंटी फिरून
अंत समयी परी तुझे शहर मिळू दे

काट मारल्या स्वप्नांची खाडाखोड सारी
कागद कोरा कराया रबर मिळू दे

नको ती ठाम काळ्या धोंड्यावरली रेष
मिळणारा हर क्षण जर-तर मिळू दे

दमामि's picture
दमामि in जे न देखे रवी...
4 Jun 2018 - 18:21

कोलाज

खिलजी साहेबांची माफी मागून__/\__

कोलाज १

पथिक's picture
पथिक in जे न देखे रवी...
4 Jun 2018 - 13:48

तुला साथ हवीय ना माझी ?

तुला साथ हवीय ना माझी ?
मन पाचोळा होवून पसरलंय रानोमाळ
धूळ होऊन विखुरलंय चहुदिशा
आण ते गोळा करून...
नाही जमत ना ?
मग शक्य असेल तर
तुही हो सैरभैर
मग भेटत जाऊ असेच
अचानक
कधीतरी
अनवट वाटांनी

नाखु's picture
नाखु in जे न देखे रवी...
2 Jun 2018 - 14:51

(बसफुगडी)

फुगडी खेळताना दोन भिडू असतात इथले दोन इथेच आहेत शोधून घ्यावेत ही विनंती

पेर्ना क्र. १
पेर्ना क्र. २

का म्हणून दिवसेंदिवस लेखकच बनत जावे ?

का म्हणून आपणच सारं मिपावर उधळावे ?

थोडं जागं होऊन बघा , मोठ्ठी काठी नि छोटासा आरसा दिसेल

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
1 Jun 2018 - 18:27

ये रे ये रे पावसा

मोरांपासून बेडकांपर्यंत सारे आकाशाकडे डोळे लावून बसलेयत
तुझ्या वर्षावात चिंब व्हायला

अभिजात कवींपासून र ट फ शब्दजुळार्‍यांपर्यंत सगळे टपलेयत तुझी रिमझिम अन् आपापल्या उबळी
शब्दात कोंबायला

बकाल महानगरातली पाताळधुंडी माणूसगिळी मॅनहोलं कचरतायत
तुझ्या ढगफुटीत तुंबायला.

यंदा तरी भरभरून येशील?

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
1 Jun 2018 - 13:16

उगाच वणवा भडकलेला , गजरेवालीने त्यात टाकली माती

मी इकडून आलो

ती तिकडून आली

मी बघताच थांबलो

पण ती निघून गेली

सुस्कारा सोडत वर बघितले

हळूच इकडेतिकडे बघितले

दुसरी मटकत येतच होती

ती पण न बघताच निघून गेली

कैक आल्या वाटेवरती

अशाच गेल्या वाटेवरुनी

अजून एक दुरुन येत होती

चालता चालता लाजत होती

काय होतंय ते काहीच कळेना

उगाच छाती धडधडत होती

खिलजि's picture
खिलजि in जे न देखे रवी...
31 May 2018 - 15:40

एक दिवस तरी लहान "बाबू" बनून बघावे

का म्हणून दिवसेंदिवस प्रौढच बनत जावे ?

का म्हणून आपणच सारं खांद्यावर वाहावे ?

थोडं मागं वळून बघा , कोरी पाटी नि पेन्सिलचा तुकडा दिसेल

ती हातात घेऊन बसलेला एक छोटा बाबू दिसेल

एक दिवस तरी लहान बाबू बनून बघावे

दुद्धु दुद्धु म्हणून ओरडावे

वाटेल तिथे फतकल मारून बसावे

दिसेल त्याचे केस उपटावे

आडवंतिडवं पडून त्रागा करावे

फिझा's picture
फिझा in जे न देखे रवी...
31 May 2018 - 08:18

दिलासा .....

दिलासा .....

भरती असो कि ओहोटी
सगळं काही वाहून न्यावं लागत
कुणाला दिलासा देऊ ?
त्या लाटांना, ज्या कधी थांबू शकत नाहीत
कि त्या किनाऱ्याला, जो कधी चालू शकत नाही !

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
30 May 2018 - 21:05

अनोळखी वाट

अनोळखी वाट घनदाट वनी मला नेते
निब्बरल्या तनामना नितळ सावली देते

हिरव्या रंगाच्या छटा पानोपानी अगणित
सळसळ लहरते वार्‍यासंगे अविरत

विजनात दूरवर घुमतसे घुघुत्कार
पसरती अंधाराचे पडसाद रानभर

पाखरांनो घरट्यात पिले हळूच जोजवा
लखलख काजव्यांचा झाडाझाडावर दिवा

मनिष's picture
मनिष in जे न देखे रवी...
29 May 2018 - 16:35

बाप ….

सगळ्या बापांसारखेच,
आपल्या बापालाही काही कळत नाही
याची खात्री पटल्यानंतर…

मला ह्याच शाळेत का घातलं?
फुटबॉल ऐवजी क्रिकेटला का नाही टाकलं?
असे आरोप केल्यानंतर…

बाप आहे ना, तो चुकतोच.
आपल्यासारखा स्मार्ट तो मुळात नसतोच
हे समजून चुकल्यानंतर…

मग तू स्वतः बाप झाल्यावर,
वैतागून पोरांना ओरडून झाल्यावर
प्रेमाने जवळ घेतल्यानंतर…

चाणक्य's picture
चाणक्य in जे न देखे रवी...
29 May 2018 - 15:21

शीर्षक सुचले नाही ...सुचलं तर कळवा

मिपाकरांनो, या कवितेला शीर्षक सुचले नाही मला. कुणाला सुचलं तर कळवा.

--------------------------------------------------------------------------------------