जे न देखे रवी...

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
16 Apr 2024 - 12:00

मिराशी

मी नाही कुणाचा बाप
मी नाही कुणाचा आजा
रंग बदलतो मी वारंवार
कुंपणावरचा सरडा जसा

मी न कुणाचे खातो, ल्यातो
तो श्रीराम आम्हांला देतो
लळा जिव्हाळा नाती गोती
मी वेशीवर टांगून रहातो

नाही कुणाची पर्वा, आशा
नाही पुसले म्हणून निराशा
स्वानंदाचे टाळ घेऊन हाती
जगतो मी माझीच मिराशी

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
14 Apr 2024 - 17:09

अदृष्ट

दिशा-कोन ढळले, सावरले,
...अथांग उरले,
रेणुबंध खिळखिळले, जुळले,
...अजोड उरले,
नक्षत्रे विझली, झगमगली,
...ओजस उरले,
चित्रलिपी अडली, उलगडली,
...अव्यक्त उरले,

अज्ञेयाच्या उंबरठ्यावर ज्ञात थबकले,
अदृष्ट दिसले.

प्राची अश्विनी's picture
प्राची अश्विनी in जे न देखे रवी...
12 Apr 2024 - 12:56

कॉफी __२

कॉफी___2

अत्रुप्त आत्मा's picture
अत्रुप्त आत्मा in जे न देखे रवी...
11 Apr 2024 - 06:50

चला . . कविता लिहू

थोडे तांदूळ ,थोडे गहू
चला . . . कविता लिहू !

शब्द हाताशी, कल्पना मनाशी
जमते का ? .. पाहू !

सुचलेले कागदावरचे, रुचलेले मनातले
अंतऱ यातले ,कळते का ? .. पाहू !

तळातून गाळलेले ,गाळातून तळलेले !
चिडचिड संताप , मनस्तापानी भरलेले
येते का बाहेर ! ? .. . पाहू !

बाजीगर's picture
बाजीगर in जे न देखे रवी...
9 Apr 2024 - 07:28

गुढी पाडवा

चैत्राची पालवी,
मरगळ घालवी ।।

कोकीळ कूजन,
श्रीराम पूजन ।।

तारीख रचली,
अयोध्या सजली ।।

मंदिर नवे,
चैतन्य सवे ।।

मंदिर मालकी,
रामाची पालखी ।।

गुढ्या तोरणे,
नयन पारणे ।।

आला मधूमास,
संपला वनवास ।।

बाजीगर's picture
बाजीगर in जे न देखे रवी...
3 Apr 2024 - 10:49

एक आत्मशोध...

https://www.esakal.com/global/swedish-national-in-nagpur-in-search-of-bi...
घ्या कविता...

कुणी आई देता का आई
पेट्रीसिया विचारत जाई.

स्विडन ते नागपूर
घेऊन डोळ्यात पूर

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
1 Apr 2024 - 17:05

कोण दळण दळतयं आणी कोण पिठ खातयं...

जंग जंग पछाडले
शब्द नाही फुटला
सरकारी यंत्रणांना
दरदरून घाम सुटला

मीच करणार राज
मीच रहाणार चिफ
माझाच पट, माझीच चीत
मज द्या न द्या रिलीफ

मला नाही माहीत
नाही मला आठवत
सरकारी यंत्रणांना
हे का नाही कळत

मी नाही काही केलं
ज्यांनी केलं त्यांना बोला
सरकारी यंत्रणेला
आम आदमीचा टोला

अहिरावण's picture
अहिरावण in जे न देखे रवी...
1 Apr 2024 - 12:49

ED, ED, आमची ED,

खास १ एप्रिल साठी चॅट जीपीटीच्या सहाय्याने तयार केलेले काव्य

(Verse 1)
अपराधों के खिलाफ, लड़ती है हमारी ED,
आर्थिक अपराधों का, करती है नियंत्रण।

कानून की रक्षा, है उसका कर्तव्य,
जनता की सुरक्षा, है उसका धर्म।

(Chorus)
ED, ED, है हमारी ED,
अपराध के खिलाफ, है हमारी जंग।

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
26 Mar 2024 - 22:45

बग आली माझ्या कोडा

धाव धाव टीम लिडरा
बग आली माझ्या कोडा

किती आता गुगलावे?
एआय मदतीला घ्यावे?

डेडालाईन मृत्यू भासे
चहा कॉफी नरडी डाचे

आता उद्धरण्या केवळ
तूच येई धावत सबळ

पाषाणाच्या चुकल्या कोडी
टेस्टर, क्यू.ए. इग्नोर करी

- पाभे
२६.०३.२०२४

प्राची अश्विनी's picture
प्राची अश्विनी in जे न देखे रवी...
24 Mar 2024 - 10:55

प्रश्नाच्या उत्तरातल्या प्रश्नाचं उत्तर..

एक सांगू? उत्तरात नं, अलगद एक प्रश्न ठेवून द्यावा..
बासुंदीच्या वाटीवर कसं हलकं केसर पेरतो ना तसा.
मग संवादाला लाघवी स्वाद येतो, मोहक रंग चढतो,
दिवसभर चेह-यावर कळत नकळतसं एक हसू खेळत रहातं!
म्हणून तर! एक तरी प्रश्न उत्तरात असूच द्यावा ...
कारण हम्म् शी हम्म् असं किती वेळ चालणार?
स्माईली ला स्मायली असं किती वेळ खेळणार?

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
22 Mar 2024 - 07:55

बेतुक्याचे चर्हाट.....

एक वर्षापुर्वी वळलेले चर्हाट......

https://misalpav.com/node/51141

आता पुढे.

K-जरी चंचल,चपळ मासोळी
लावली जाळी, तरी न लागे गळी
खेळतसे जळी, धीवरा संगे

खेळतसे रडीचा डाव
धीवरा न देतसे भाव
आता करू काय उपाव
धिवर म्हणे....

प्राची अश्विनी's picture
प्राची अश्विनी in जे न देखे रवी...
21 Mar 2024 - 10:07

कॉफी...

पांढरा स्वच्छ टॉवेल गुंडाळून शॉवर मधून बाहेर येत तू मला कॉफी विचारतोस.
तुझ्या आजुबाजुला शॅम्पूचा वास घमघमत असतो,
माझ्या तनामनावर तृप्तीची गोड साय धरलेली असते.
ती मोडून कॉफी पिणं जीवावर येतं.
शिवाय तशीही कॉफी काही माझी फार आवडती असंही नसतं.
पण तरीही, मी मान हलवत होss म्हणते.
कारण तुला ती करताना पहाणं कॉफीहूनही फ्रेश असतं.

कुमार जावडेकर's picture
कुमार जावडेकर in जे न देखे रवी...
20 Mar 2024 - 00:58

बाँड आणि बांध

विडंबन - 'बाँड'

बाँड हा वटण्यास थोडा समय आहे
आणि त्याला देणगीचे वलय आहे

बोलणे खोटे तुझे हे जाणतो मी
बातम्या मज वाचण्याची सवय आहे

सांग आता मी खरे बोलू कुणाशी
झूठ येथे बोलण्याला अभय आहे

'देश हा बदलून टाकू' ते म्हणाले
बोललो त्यांना 'कुठे हा विषय आहे?'

शासनाची का तमा मी बाळगावी?
आज झाले आत्मनिर्भर हृदय आहे

- 'सुमार' जावडेकर

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
19 Mar 2024 - 07:40

नवी ईमारतीतील अडगळ निवारण

दोन प्राध्यापक
बांधकाम व्यावसायिकाच्या
कार्यालयात.

पहिल्या प्राध्यापकाने
दुसर्‍या प्राध्यापकास
कानात कुजबुजत विचारले

नव्या ईमारतीच्या अवारातील
जुने वड, पिंपळ, पारीजात, .......
समृद्धतेचे प्रतिक की अडगळ?
दुसरा प्राध्यापक उत्तरला
अर्थात अडगळ!

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
7 Mar 2024 - 16:31

जुनेरलं नातं...निरोपाची वेळं-दुसरी बाजू

तुझ्या कप्पाळीचे बिंब
भासे मध्यान्हीचा भानू
लल्लाटीच्या लाटा बघुनी
'उन्हाळी', लागते गं जानू

नाही गंधार कोमलं,
करपले मन नुस्ताच विषाद
नाच नाचता नाचता
आता धपापतो ऊर

जुनेरले नाते आपुले
आता कुठवरं पाळू
वयमान पाऊणशे अवघे,
आता तरी नको छळू

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
7 Mar 2024 - 08:16

जुनेरलं नातं...निरोपाची वेळं

प्राची ताईच्या कवीता नेहमीच काहीतरी नवीन देऊन जातात. प्रतिपदेची चंद्रकोर बघून काही ओळी सुचल्या होत्या पण पुर्ण नव्हत्या झाल्या त्या आज पुर्ण झाल्यासारख्या वाटतात.
जुनेरलं नातं...

आभाळीची चंद्रकोर
शोभते तुझ्या भाळी
तुझ्या पैंजण नादाने
आनंदाची मांदियाळी

चंद्रकोरीचा गारवा
सुखावतो डोळा
विचार चांदण्याचा
मनी घुमतो पारवा

प्राची अश्विनी's picture
प्राची अश्विनी in जे न देखे रवी...
5 Mar 2024 - 16:56

जुनेरलं नातं...

जुनेरल्या नात्यामध्ये
ऊब गोधडीची;
विरलेले धागे तरी
जर ओळखीची..
जुनेरल्या नात्यामध्ये
अबोल पाऊस;
भिजलेले मन तरी
डोळा ना टिप्पूस..
जुनेरल्या नात्यामध्ये
सल ही जुनीच;
गळाभेट नाही परी
सय नेहमीच..
जुनेरल्या नात्यामध्ये
शब्द हरवले..
जुनेरले नाते आता
मुके मुके झाले..
जुनेरले नाते सख्या

रम्या's picture
रम्या in जे न देखे रवी...
27 Feb 2024 - 11:51

डासबोध

गालावरी हसू, मुखावरी दाढी ।
राजकारणे गुढी, बांधू पाहे ।।

दाढीचे वजन, दाढीचेच भजन ।
करू आम्ही नमन, दाढीचेच ।।

दाढीचाच फोटो, दाढीचीच मूर्ती ।
सांगावी अपकीर्ती, नेहरूंची ।।

पाजू आमुचे रक्त, आम्ही अंधभक्त ।
करू मशागत, दाढीचीच ।।

कपिला गाय, करोनिया माय ।
गळ्यातच पाय, आमच्याच ।।