भटकंती

टर्मीनेटर's picture
टर्मीनेटर in भटकंती
24 Mar 2023 - 15:16

कोकण, तळ-कोकण आणि गोवा रोड ट्रिप - ९

कोकण, तळ-कोकण आणि गोवा रोड ट्रिप - ९

आधीचा भाग:
कोकण, तळ-कोकण आणि गोवा रोड ट्रिप - ८

नजदीककुमार जवळकर's picture
नजदीककुमार जवळकर in भटकंती
6 Mar 2023 - 16:14

पुण्याहून - काश्मीर टूर (मदत करा)

नमस्कार मंडळी !

पुण्याहून - काश्मीर टूर करायचं ठरत आहे.
प्रवासी : मी,बायको, मुलगी (१३), मुलगा (७)
मार्च शेवटी किंव्हा मे, शक्यतो मार्च

ग्रुप टूर चालेल
वीणा वर्ल्ड फार महाग वाटतं आहे साधारण ५९,०००/- (एकाचे), मुलगा लहान म्हणून ४८,०००
ह्यात विमान - हॉटेल - फिरणे -खाणे सर्व आले. साधारण ६ दिवसाचा टूर
ठिकाणं - श्रीनगर, पेहेलगाम , गुलमर्ग, सोनमर्ग

कंजूस's picture
कंजूस in भटकंती
1 Mar 2023 - 15:37

मुंबईत फ्लेमिंगो पक्षी बघणे.

फ्लेमिंगो पक्षी बघणे.

Bhakti's picture
Bhakti in भटकंती
12 Feb 2023 - 18:41

एक धुंद गुलाबी सकाळ -२!

मायंबा दरा
अर्जुनाने देवास पुसले, हा योग कैसा?

योगसाधनेसाठी उत्तम ,निरापद स्थान‌ शोधणे आवश्यक आहे.

ते कैसे असावे?

Bhakti's picture
Bhakti in भटकंती
22 Jan 2023 - 16:20

एक धुंद, गुलाबी सकाळ!

खुप दिवसांपासुन ग्रुप ट्रेक करायचा विचार होता.आज जरा योग जुळवून आणला.शहरातच जवळ २० किमी.वरचा छोटासा ट्रेक करायच ठरवलं.नवर्याला म्हटलं उठ पहाटेचे ४.३० वाजलेत.म्हणाला काय गरज आहे थंडीच,८.३०,ला जाऊ.मी म्हटलं "ठीक आहे माझं आवरत १५मिनिटात जाते एकटी"
एकटी शब्द ऐकून स्वारी १० मिनिटांत रेडी आणि चहापण रेडी झाला ..वार बरोबर झाला तर ;)

चक्कर_बंडा's picture
चक्कर_बंडा in भटकंती
2 Jan 2023 - 18:16

मेळघाटच्या जंगलात.....

आजपर्यंत गड-किल्ल्यांच्या वाटा तुडवताना सह्याद्रीची बरीच भटकंती केली होती. सह्याद्रीतील जंगलांचा प्रकारच वेगळा. सरळसोट अजस्त्र कातळकडे असलेले डोंगर, डोंगरांच्या बुंध्यात गच्च हिरवी, डोंगरउतारावर खुरट्या गवताळ झुडुपांची, माथ्यावर काट्याकुट्यांची ही जंगले.

राजेंद्र मेहेंदळे's picture
राजेंद्र मेहेंदळे in भटकंती
31 Dec 2022 - 14:14

राजगड -फोटोवारी

नमस्कार मंडळी

गोरगावलेकर's picture
गोरगावलेकर in भटकंती
30 Dec 2022 - 16:03

हिमाचल प्रदेश :कांगडा व चंबा सहल : :भाग ४: धर्मशाळा ते पालमपूर प्रवास व पर्यटन स्थळे

भाग ३ येथे वाचा

आजही लवकरच जाग आली. काही जण लवकरच सूर्योदय पॉइंटला निघून गेले होते. आम्ही मात्र गच्चीत गरमागरम चहाचे घोट घेत सभोवतालच्या पर्वतरांगाचे विलोभनीय दृश्य नजरेत आणि कॅमेऱ्यात सामावून घेत बसलो.

पराग१२२६३'s picture
पराग१२२६३ in भटकंती
30 Dec 2022 - 11:47

सुंदर बीकानेर

लालगढ राजवाडा