शिफारस

प्रकार शिर्षक लेखक
लेखमाला (प्रपोज डे) - मराठी भाषा गौरव दिन २०२३ - विडंबन विशेष! कर्नलतपस्वी 10
लेखमाला (पाद रे कधीतरी...) - मराठी भाषा गौरव दिन २०२३ - विडंबन विशेष! गड्डा झब्बू 7
लेखमाला (कालवून टाक भात) - मराठी भाषा गौरव दिन २०२३ - विडंबन विशेष! चहाबाज 2
लेखमाला (बिल्डींगच्या या तळाशी राहशी तू) - मराठी भाषा गौरव दिन २०२३ - विडंबन विशेष! चांदणे संदीप 10
लेखमाला (बेतुक्याचे चऱ्हाट) - मराठी भाषा गौरव दिन २०२३ - विडंबन विशेष! कर्नलतपस्वी 10
जनातलं, मनातलं श्वान शीघ्रकोपी हणमंतअण्णा शंकर... 19
काथ्याकूट येती एअरलाइन्स फ्लाइट ६९१. अ क्रॅश इन कॅव्हॉक .. गवि 38
दिवाळी अंक दिवाळी अंक २०२२ - अनुक्रमणिका टर्मीनेटर 33