कविता माझी

शीर्षक सुचले नाही

चांदणे संदीप's picture
चांदणे संदीप in जे न देखे रवी...
21 Dec 2021 - 12:18 pm

झोप येईनाच आज
झोप हवी असताना
जांभयाच्या येती लाटा
वर तारे मोजताना

काय आणून वहावे
निद्रादेवीच्या चरणी
झोप येऊन निवांत
उद्या उजाडेल झणी

किती थकून भागून
देह दिला पसरून
डोळ्यात बाहुल्यांना
काय दिसते अजून?

दिसे कालचा प्रकाश
अन्, तम भेसूर उद्याचे
त्यांच्या मध्ये भांबावले
पाऊल हळव्या झोपेचे

एक मायेचा माथ्याला
हवा सांगणारा हात
सोड उद्यावर, नीज
खूप झाली आहे रात

- संदीप भानुदास चांदणे (मंगळवार, २१/१२/२१)

कविता माझीरतीबाच्या कविताशांतरसकविता

मोकळ्या करा पखाली

चांदणे संदीप's picture
चांदणे संदीप in जे न देखे रवी...
3 Dec 2021 - 7:33 pm

परिणती असो वा नियती
पानगळीत पाने गळती
पण, झाड उन्मळून पडता
हा दोष कुणाच्या माथी?

बहरून सळसळणारे
झाड आपुल्या ताली
जमिनीवर पडते तेव्हा
ना त्याला उरतो वाली

कोमेजून करपून जातील
कोवळी फुले त्यावरची
वेळीच छाटणी करवून
रूजवात करा फुटव्यांची

वादळ नवे येण्यापूर्वी
मोकळ्या करा पखाली
रूजणाऱ्या अंकुरांना
घ्या मायेच्या हाताखाली

- संदीप चांदणे (मंगळवार, ११/०५/२०२१)

कविता माझीकविता

तिथे कोणी नि:शब्द

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
21 Nov 2021 - 9:25 pm

नव्या अंतरिक्षी पुन्हा प्राणपक्षी
जसा झेप घेण्यास सरसावतो...

....खगोलातल्या अद्भुताच्या स्वरांनी
चिदाकाश व्यापून झंकारतो

...स्थलाच्या त्रिमितीत कालाक्ष थोडा
उगा विरघळावा तसा भासतो

.....जिथे चुंबिते पाणरेषेस व्योम
तिथे कोणी नि:शब्द झंकारतो

अव्यक्तकविता माझीमुक्तक

सांजरंग

चांदणशेला's picture
चांदणशेला in जे न देखे रवी...
24 Oct 2021 - 7:14 pm

किरणांची पाऊले मिटून
हळूच गेली उन्हे परतून

पाखरांचा सूर
सांजपंखी हुरहुर
राहिली उरी रेंगाळून

निळ्या नभी
ढगांची रांग उभी
तांबूस रंग गेला त्यात भरून

घरट्यात किलबिल
पडे काजळी भूल
दिशा साऱ्या गेला हरवून

रातराणीचा गंध
झाल्या वाटा धुंद
पसरले माथ्यावर चांदण्याचे रान

कविता माझीकविता

वस्त्र विणताना..

Bhakti's picture
Bhakti in जे न देखे रवी...
12 Oct 2021 - 9:57 pm

वस्त्र विणताना, मन धागा गुंफताना..हवा

रंगांचा कोमल बाज, गहिवर स्पर्श साज!
रेशीम पाण्याची धार, त्यात चंद्राची साद..

अलगद सांडलेले, प्राजक्त देठ सहवास..
चोचीत धरलेले, आकाश मोतियाचे भास!

वाऱ्याची मंगल गुज, हिरवळ मखमल पाऊल वाट..
सागराची तुफान गाज, मातीवर रेंगाळलेली वेडी लाट!

-भक्ती

कविता माझीफुलपाखरूकविता

कदाचित...

शिवाजी होळगे's picture
शिवाजी होळगे in जे न देखे रवी...
8 Oct 2021 - 7:18 pm

... हे षडयंत्र असेल कदाचित???
तेव्हा धर्म अफुची गोळी आहे अस म्हणणारा मार्क्स नव्हता ...
कदाचित धर्मभोळी माणसं होती.
उत्तर वैदिक काळापासून चालत आलेली जाती पातीची उतरंड होती.
...आणि नंतर त्या उतरंडीत घातलेला हैदोस माफीला पण लज्जित करेल असा होता.
...पण राम सगळ्या स्तरात जिवंत होता.
... आणि मग आलं इस्लाम नावाच्या शांततेचे वारं???
... चक्रिवादळ.
आणि सगळे जग रोंदल गेलं. फक्त हटवादी शांततेसाठी.
... तिथे नव्हती दयामया, नव्हती शरम,नव्हती सद्सद्विवेक बुद्धी...
आहो मंदिराचा इतिहास काय पाहता..

कविता माझीकविता

सांज फुले

चांदणशेला's picture
चांदणशेला in जे न देखे रवी...
3 Oct 2021 - 10:12 am

सांज फुलांनी भरू दे
काळोखा रंग सावल्यांत उतरू दे

धूसर झाली मावळतीची वाट
मोहरला लाल केशरी क्षितिजाचा तट

पंखात घेऊन भोवतीची वारे
परतू लागली चुकार पाखरे

सूर्य मिटून राने अंधारली
प्रकाशज्योत अलगद विजून गेली

अंबरी आकार घेई अर्धी चंद्रकोर
रात्र पावलाने पुढे येई हळुवार

कविता माझीकविता

आरोग्य पाठ भाग दोन

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
28 Sep 2021 - 9:34 am

हरी मुखे म्हणा
हरी मुखे म्हणा

सुर्या सम जीणे
उदयास्त पाळणे
गजर न वाजणे
राम प्रहरी

दोन भाकरी
चारी ठाव करी
पंढरीची वारी ( morning walk)
नेम धर्म

चंद्रोदया माजी
अस्तासं पावणे
निद्रा समाधिस्त
नित्य होय

नको ते दिक्षीतं
नको जुवेकरी
का उगा छळशी
जठराग्नी

जिव्हेंचे चोचले
नाही मोह माया
न शीणवी काया
आणी मन

हेची नित्य कर्म
आरोग्याचे मर्म
मनुष्य जन्म दुर्लभ
हेची जाण

हरी मुखे म्हणा
हरी मुखे म्हणा

कविता माझीआरोग्य

आरोग्य पाठ भाग दोन

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
28 Sep 2021 - 9:22 am

हरी मुखे म्हणा
हरी मुखे म्हणा

सुर्या सम जीणे
उदयास्त पाळणे
गजर न वाजणे
राम प्रहरी

दोन भाकरी
चारी ठाव करी
पंढरीची वारी ( morning walk)
नेम धर्म

चंद्रोदया माजी
अस्तासं पावणे
निद्रा समाधिस्त
नित्य होय

नको ते दिक्षीतं
नको जुवेकरी
का उगा छळशी
जठराग्नी

जिव्हेंचे चोचले
नाही मोह माया
न शीणवी काया
आणी मन

हेची नित्य कर्म
आरोग्याचे मर्म
मनुष्य जन्म दुर्लभ
हेची जाण

हरी मुखे म्हणा
हरी मुखे म्हणा

कविता माझीआरोग्य

शब्दांची कर्णफुले

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
24 Sep 2021 - 9:18 am

शब्दांची कर्णफुले

प्रसन्न सुंदर सुगंधी सकाळी
प्रेम बरसले अवचीत अवकाळी
नाहत्या ओलेत्या भोर केशांतून
थेंब तयाचे अवतरले भाळी

ओठी शब्द फुलून आले
शब्दांचे मग मोती झाले
तु ते हळूवार उचलूनी घेत
कर्णफुलांसम कानी ल्याले

इशाराकविता माझीजिलबीप्रेम कवितामाझी कवितामुक्त कवितारतीबाच्या कवितालावणीवाङ्मयशेतीवाङ्मयकविताप्रेमकाव्य