वावर

पुनरागमनाय च

नानबा's picture
नानबा in जनातलं, मनातलं
19 Apr 2019 - 7:35 am

समस्त नव्या आणि जुन्या मिपाकरांना नानबाचा नमस्कार. ४.५ वर्षांच्या विश्रांतीनंतर मिपावर पुनरागमन करण्याचे योजिले आहे. लवकरच भटकंती सदरात एक लेखमाला सुरू करतोय.

सध्या सुट्टीवर भारतात असल्यामुळे भरपूर मोकळा वेळ हाताशी आहे म्हणून पुनश्च लिखाणाचा योग जुळून आला आहे.

सर्व नव्या जुन्या मंडळींचा वरदहस्त डोक्यावर असावा..

प्रकटनमांडणीवावर

तळवे

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
13 Apr 2019 - 11:56 pm

हेच ते जीवघेणे हळवे तळवे
ज्यावर तू तुझे काळीज काढून ठेवलेस!!

शक्य वा हिंमत असती तर
हे तळवे बाजूला काढून
फोटोत घडी घालून
पुरून टाकले असते...

ना ही असोशी असली असती...
ना अंधारात डोळे खुपसून
न उजळणार्या पूर्वेकडे
पहात राहिले असते....
ना रक्तातून तुझे भिरभिरणे ऐकत राहिले असते....

नाहीतर,
माझ्या दोन्ही तळव्यांना
पंख व्हायची शक्ती घटकाभर देता,
तर विधात्याचे काय जाते?

-शिवकन्या

धोरणमांडणीवावरसंस्कृतीप्रेमकाव्यमुक्तकसाहित्यिकजीवनमानप्रेम कविताभावकवितामुक्त कविताहट्टकरुण

(दाराआडची मुंगी)

mrcoolguynice's picture
mrcoolguynice in जे न देखे रवी...
5 Apr 2019 - 2:30 pm

एक मुंगी दाराआडून बघते आहे कोर्टहॉलच्या बाहेर
किती बाहेर?
कंपाउंडच्या बाहेर, सिग्नलपार
जिथे एक हत्ती शोधतो आहे पुष्पगुच्छ मस्त....
करत असेल का तो ही तिचा विचार?
येणार असेल का तो आज कोर्टहॉलमधे
कंपाउंडच्या आत, सिग्नलच्या अलीकडे?
मुंगीही कोर्टातून बाहेर येऊ शकत नाही...
जाईल का ती ही
हत्तीचा हात धरून, कंपाउंडच्या पलीकडे?
आडोसा घेऊन असलेला चुलत खाप मुंगळा
हातातली शास्त्रे लपवत,
याची जाणीव नसलेली मुंगी
आपल्या सुखस्वप्नात हरवलेली असते....
पुष्पगुच्छात भान हरवलेला हत्ती

वावर

(दाराआडचा दगड)

mrcoolguynice's picture
mrcoolguynice in जे न देखे रवी...
4 Apr 2019 - 5:50 pm

एक दगड दाराआडून बघतो आहे मिपाबाहेर
किती बाहेर?
वास्तविकतेच्या बाहेर, भावनांच्यावर स्वार
जिथे एक कवयत्री बसली आहे स्तब्ध....
करत तरी असेल का तो क्षणभर तिचा विचार ?

जात असेल का हो तोही
विडंबनाच्या बाहेर, ट्रोलीकतेच्या पलीकडे?
का टाळ कुटातून तो बाहेरच येऊ शकत नाही...

अशा बेइमान उजेडात
मग कवयत्री तिच्या जिंदगाणीचा अनुवाद वात करून पाठवते,
अंधारात दगड शांतपणे जागा राहतो....
कारण त्याला आजकाल पाझरायलाच होत नाही,
हळूहळू आपण डोकी गहाण ठेवणारा ठोंब्या
कसा झालो,हे त्याचं त्याला कळत नाही;

वावर

दाराआडची मुलगी

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
3 Apr 2019 - 9:47 pm

एक मुलगी दाराआडून बघते आहे बाहेर
किती बाहेर?
स्वत:च्या बाहेर, समुद्राच्या पार
जिथे एक मुलगा बसला आहे स्तब्ध....
करत असेल का तो ही तिचा विचार?
जात असेल का तो ही
स्वत:च्या बाहेर, समुद्राच्या पलीकडे?
मुलगी दाराआडून बाहेर येऊ शकत नाही...
मग ती तिचे संपूर्ण डोळे पाठवते,
ते डोळे डोळ्यात घेऊन
मुलगा शांतपणे जागा राहतो....
डोळे हरवलेली मुलगी
घर नसलेल्या दाराआडून बघत राहते...
बघतच राहते....

-शिवकन्या

वावरसंस्कृतीवाङ्मयकविताप्रेमकाव्यसाहित्यिकसमाजकविता माझी

इज्राएल कडून जरासे हेही शिकुन घेऊ

माहितगार's picture
माहितगार in जनातलं, मनातलं
26 Feb 2019 - 9:56 am

भारतीय शूर वीरांना मानाची वंदना.

देशाची साथ द्या, शूर व्हा, काळजी घ्या आणि आनंदी रहा !!

जय हिंद !!

वावर

ते दोघे

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
16 Feb 2019 - 1:10 am

पानगळीने रेखीव झालेल्या
त्या प्रचंड वृक्षातळी
ते दोघे होते मघामघाशी तर!

मी पाहीले त्यांना
बराच वेळ खाली मान घालून
एकमेकांमध्ये साखरेइतके अंतर ठेवून चालताना,
कुठेही न थांबता त्यांना एकमेकांकडे बघताना,
अन् तेव्हा रस्ता हसताना...

मी पाहिले त्या दोघांना ,
हात हातात घेताना
'बाहों के बाहर
नजरों से ओझल होना ही
लकिरों पे लिखा है
तो वो लकिरे ही मिटा देते हैं'
त्याने एवढेच म्हणलेले
मला ऐकायला आले
नंतर मला ते दिसले नाहीत...

मांडणीवावरवाङ्मयकविताप्रेमकाव्यसाहित्यिकसमाजजीवनमानअदभूतकविता माझीमाझी कवितामुक्त कविताअद्भुतरस

तुझी कविता

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
18 Jan 2019 - 7:55 am

तुझ्यापाशी जन्मलेली माझी
हट्टी, खोडकर, अल्लड
कविता
तू डोळ्यांत सांभाळून
घेऊन ये....

येता येता वाट चुकली
तर मला जागं कर...पण
मी माझ्याच तंद्रीत असेन
तर
माझ्या कवितेला वाट विचार....

मांडणीवावरवाङ्मयकविताप्रेमकाव्यसाहित्यिकसमाजअदभूतकविता माझीप्रेम कविताभावकवितामाझी कवितामुक्त कविता

एक मोहक दुनिया..एक खेळ..पोकर

सजन's picture
सजन in जनातलं, मनातलं
15 Jan 2019 - 9:33 pm

पोकर म्हटले कि लगेच डोळ्यासमोर येतो तो ओशन ११ किंवा जेम्स बॉण्डच्या सिनेमांमधून आपल्या समोर आलेला पोकर, वाळवंटातली मायानगरी लास वेगस (Las Vegas) ज्याच्या जीवावर चालते तो पोकर, कोट्यावधींची ज्या खेळात उलाढाल चालते तो पोकर, ज्याच्या अनुशंघाने नकळत ज्याचे समीकरण गुन्हेगारी
वर्तुळाशी लावले जाते तो अपनेही आपमें एक गूढ वलय बाळगणारा पोकर.

प्रकटनविचारलेखअनुभवमाहितीविरंगुळावावरसंस्कृती

सर्व हिंदू पद्धती आणि देवतांपासून दूर रहाण्यासाठी काय करावे ?

माहितगार's picture
माहितगार in जनातलं, मनातलं
23 Nov 2018 - 8:24 am

कधी कधी एवढ्या सगळ्या हिंदू पद्धती आणि देवतांचा हिंदूंनाही कंटाळा येतो की नाही, आणि ते ३३ कोटी देवतांचे तर भयंकर प्रकरण आहे. खासकरुन ज्यांना अहिंदू म्हणून रहायचे म्हणून हिंदू पद्धती आणि देवतां पासून कटाक्षाने दूर रहायचे तर त्यासाठी काय काय करावे ? याचे या उतार्‍यात काही उपाय सुचवले आहेत पण यातील काही देवतांपासून दूर रहाण्याचे प्रकार कायदा आणि आप्त स्वकीयांच्या अनुमतीने वैद्यकीय आणि मानसशास्त्रीय सल्ल्याने आणि स्वजबाबदारीवर करावेत. धागा लेखकाचा उत्तरदायीत्वास नकार लागू आहे.

वावर