मांडणी

अवघाचि संसार- पुन्हा कल्याण

राजेंद्र मेहेंदळे's picture
राजेंद्र मेहेंदळे in जनातलं, मनातलं
24 Oct 2021 - 3:52 pm
मांडणीप्रकटन

अवघाचि संसार - कल्याण

राजेंद्र मेहेंदळे's picture
राजेंद्र मेहेंदळे in जनातलं, मनातलं
20 Oct 2021 - 1:48 pm
मांडणीप्रकटन

अवघाचि संसार- जांभुळपाडा

राजेंद्र मेहेंदळे's picture
राजेंद्र मेहेंदळे in जनातलं, मनातलं
16 Oct 2021 - 3:44 pm
मांडणीप्रकटन

अवघाचि संसार- हिंदळे-२

राजेंद्र मेहेंदळे's picture
राजेंद्र मेहेंदळे in जनातलं, मनातलं
13 Oct 2021 - 6:42 pm

यथावकाश सरस्वतीचे बाळंतपण होऊन तिला एक गोड मुलगा झाला आणि कावेरीचेही सणवार आटोपून ती हरकूळला परतली. सड्यावरच्या जमिनीचा व्यवहार झाल्याने थोडके पैसे मिळाले त्यामुळे सर्व यथासांग पार पडले. बघता बघता वर्ष संपत आले. यावर्षी पीकपाणी ठीकठाक झाले होते.वरुण राजाने कृपा केली होती त्यामुळे सगळीकडे अगदी आबादी आबाद नव्हे पण समाधानकारक परिस्थिती होती. हरभटांची शेती गावातल्याच कुळांना खण्डाने कसायला दिली होती .त्याचे ४-५ पोती भात दसऱ्याला घरपोच आले असल्याने वर्षभराची बेगमी झाली होती. कोकणी माणसाला असे लागतेच काय? दोन वेळच्या जेवणात भात ,कधीतरी भाकरी.

मांडणीप्रकटन

प्रोपगंडा (Propaganda)

टर्मीनेटर's picture
टर्मीनेटर in जनातलं, मनातलं
9 Oct 2021 - 10:10 pm

प्रोपगंडा (Propaganda)

मांडणीआस्वादशिफारस

नर-नारी तत्व, लोलूपता, नाते सम्बन्धातील श्रेणीथर

सतीश रावले's picture
सतीश रावले in जनातलं, मनातलं
5 Oct 2021 - 12:20 pm

nar-naari
नर-नारी, लोलूपता, नाते सम्बन्धातील श्रेणीथर
...........................................................
सोयी-सूवीधा, इन्द्रीय-सउवेदना ह्या दोन वीशयान्बाबतची लोलूपता हा नारी तत्वाचा गाभा असतो.

मांडणीप्रकटन

लोलूपता

सतीश रावले's picture
सतीश रावले in जनातलं, मनातलं
25 Sep 2021 - 7:42 pm

flow1
लोलूपता - Covetousness
............................
‘सोयी-सूवीधा, इन्द्रीय-सउवेदना, समाज-ओळख यान्बाबतची लोलूपता’ हा नारी तत्वाचा गाभा असतो.
‘लोलूपता’ जागृत झाल्यानन्तरच्या पहील्या टप्प्यात ‘गैरसमजूत नीर्माण होण्याचा’ टप्पा येतो.
.

मांडणीप्रकटन

दैव कसे सूधारायचे? ह्या लेखास उत्तर

सतीश रावले's picture
सतीश रावले in जनातलं, मनातलं
13 Sep 2021 - 10:25 pm

1
नवी सन्कल्पना, नवे अर्थ, नव्या व्याख्या New Concept, New meanings, New Definitions
..............................................................................................
१) कर्श (A way of functioning of energy in Inside out Mechanism)

मांडणीप्रकटन

तंत्रशिक्षण २०२१-२२ (पूर्वार्ध)

खेडूत's picture
खेडूत in जनातलं, मनातलं
19 Aug 2021 - 1:10 am

प्रसंग एक.
रेल्वे स्टेशन वर एक कुटुंब उतरते- पन्नाशी ओलांडलेले वडील आणि अठराचा मुलगा.
सराईत नजरेचे प्राध्यापक महोदय त्यांना जवळ जाऊन अभिवादन करतात.
'' मी प्रा. डॉकटर अमुक तमुक.आपणकुठल्या कॉलेजला प्रवेश घ्यायला आला आहात?''
पाहुण्यांना आधी आश्चर्य आणि मग काहीसा संशय येतो- पण माणूस तरी भला दिसतो.''ग्लोबल टेक..''
''अहो कसलं ग्लोबल अन् कसलं काय! लोकल प्लेसमेंट सुद्धा नाही होत तिकडे. आमच्या इथे बघाल ..''
''पण.. आमचा तोच चॉईस आहे, शिवाय त्यांची फी कमी आहे. त्यांची फी हॉस्टेल धरून आहे..''

धोरणमांडणीसमाजजीवनमानतंत्रप्रकटनविचारप्रतिसादप्रतिक्रियाअनुभवमाहितीसंदर्भ