विनोद

(चारोळी विडंबन)-लसं....ग्रहण

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
21 Nov 2022 - 1:18 pm

पेरणा-चारोळी विडंबन

चहात इडली
चहात गुलाबजाम
चहात जिलेबी
आणि आमची चारोळी संपली

(उगाच इकडं तीकडं भटकू नये म्हनून वरीजनल चारोळी इथं डकवली आहे,अर्थात वरिजनल चारोळीकारांची इक्क्षमा मागुन)
😜,😜

वरील चारोळी खुपच हुच्च दर्जाची असावी असे वाटते म्हणून दुर्बोध वाटण्याची शक्यता आहे.

खोलवर जाऊन पाहिले तर ही चारोळी राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतीक वाटते.

आता बघा चहा म्हणले की कुठली आठवण येते आसामची.म्हणजे इष्टर्न इण्डिया (पुर्वी भारत).

उकळीकैच्याकैकविताचारोळ्याविडंबनविनोद

काकारहस्य

भागो's picture
भागो in जनातलं, मनातलं
6 Nov 2022 - 8:20 am

“हेलो, नॅंसी, काय झालं?”

“बॉस, तीन सभ्य गृहस्थ आपल्याला भेटू इच्छितात. तुम्हाला वेळ असेल तर.....”

सेक्रेटरीने ‘सभ्य’ असा शब्द वापरून इशारा दिला होता. पण मी त्यांची भेट घायचे ठरवले. त्या आधी माझे पिस्तुल टेबलावर दिसेल अशा तऱ्हेने ठेवले. आणि सी सी टी वी वर नजर टाकली. खरेच जरा गुंडे दिसत होते खरे.

“ओके,” मी बेदरकारपणे नॅंसीला सूचना दिली.

“सर, पण जरा काळजी घ्या.”

तिघे जण माझ्या केबिन मध्ये घुसले.

“काय उकाडा आहे पुण्यात.” अस म्हणून एकाने फॅन फुल केला.

“अरे रूम एसी असताना फॅन कशाला लावलास?”

विनोद

खरचं गरज आहे का?

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
26 Sep 2022 - 1:14 pm

पेरणा

कोण शिकवते कळ्यांना
कसे, केव्हां उमलायचे
कोण शिकवते पानांना
केव्हां कसे गळायचे

ऋतुराज वसंत येता
झाडे बहरून येती
निसर्ग चक्र फिरता
होती फुले कळ्यांची

श्वानास कसे कळते
मास भादव्याचा आला
खरचं गरज आहे का?
हे सर्व शिकवावयाची
बुद्धिमान मानवाला!!!

जानुके आपुली
आदम आणी ह्व्वाची
स्वर्गातूनच शिकून आली
कला फळे चाखायची

उकळीकैच्याकैकविताजाणिवमुक्तकविडंबनशब्दक्रीडाविनोदओली चटणी

'देसी स्पायडरमॅन' - एक अलौकिक चित्रपट.

टर्मीनेटर's picture
टर्मीनेटर in जनातलं, मनातलं
30 Aug 2022 - 7:03 pm

'देसी स्पायडरमॅन' - एक अलौकिक चित्रपट.

कलानृत्यसंगीतबालकथाविनोदचित्रपटआस्वादविरंगुळा

एक किस्सा

निनाद's picture
निनाद in जनातलं, मनातलं
26 Aug 2022 - 5:27 am

एक किस्सा

असाच एकदा चर्चेत विषय निघाला तर मी सहज बोलून गेलो चर्चेत अकाऊंटींग ही मूळ भारतीय संकल्पना आहे आणि भारतात मोठ्या प्रमाणावर प्राचीन काळापासून वापरात आहे.
अहो खवळले ना एक जण! कुठल्यातरी कॉलेजात शिकवायचे ते.

विनोदप्रकटन

नर बळी

देवू's picture
देवू in जनातलं, मनातलं
18 Aug 2022 - 5:23 pm

ह्या वाक्यातील क्रियापद कोण सांगू शकेल?
अख्ख्या वर्गाने हात वर केले , फक्त मी सोडून.
उत्तर येत नसले तरी सर्वांबरोबर आपणही हात वर केल्यास आपल्याला विचारण्याची शक्यता कमी होत असल्याने बरेच जण तसे करायचे. मी हात वर न केल्याने मला बाई नक्कीच उत्तर देण्यासाठी विचारतील ह्याची खात्री होती. त्याला कारणही तसेच होते.

मी कुठलेही मराठी व्याकरण न शिकता बालवाडीची मुलाखत मराठीत देऊन प्रवेश मिळवला होता. सगळं काही सुरळीत चालू होते, परंतु पुढे वरच्या वर्गात ह्या मातृभाषेच्या व्याकरणाने मला " दे माय धरणी ठाय " करून सोडले.

विनोदविरंगुळा

टू बी ऑर नॉट टू बी (अर्थात या बी चे करायचे काय?)

निमिष सोनार's picture
निमिष सोनार in जनातलं, मनातलं
12 Aug 2022 - 12:06 pm

"टू बी ऑर नॉट टू बी?" असा गहन प्रश्न रॉबर्ट वेलिंग्टनकर या माणसाला पडला होता म्हणे. अहो, "नावात काय आहे?" हेसुध्दा तोच म्हणाला होता ना!

पण हाच प्रश्न मला पोह्यांमध्ये लिंबू पिळतांना नेहेमी पडतो. पण मला पडलेल्या प्रश्नातील बी म्हणजे लिंबाची बी बरं का!

विनोदविरंगुळा

भरु आज पेला ( गटारी स्पेशल)

किरण कुमार's picture
किरण कुमार in जे न देखे रवी...
27 Jul 2022 - 2:14 pm

मला ते विचारी भरु आज पेला
तसा मी म्हणालो कशाला कशाला

विजय कासवाचा पुन्हा का असावा
कशी झोप येते भिणा-या सशाला

तिला बोलण्याचे खरे टाळले मी
उगा दोष देतो रिकाम्या खिशाला

जरा दोन घटका चला घोट घेवू
किती चांदण्या या विचारु निशेला

जरासे पिल्याने कुठे काय होते
किती थंड वाटे बिचा-या घशाला

- किरण कुमार

मराठी गझलगझलविनोद

लढवय्या

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
28 Jun 2022 - 9:42 am

मी लढवय्या सैनिक आहे
चतुरस्र ही सेना माझी
राजकुमार मी बाबांचा
हे साम्राज्य ही माझेच आहे

मी फोन उचलला नाही
मी भेटही दिली नाही
इंद्रापदा करता सुद्धा
कधी दंगा केला नाही

काकांनी मज समजावले
सिंहासन,बाळा तुझेच आहे
सुखेनैव राज्य कर तू आता
मी तुझ्याच बरोबर आहे

सर्वत्र सुखशांती आहे
काकांनी मज सांगीतले
जा बाळा तू झोपी
मी जागा आहे

उघडले खडकन डोळे
मग सैरभैर मी झालो
सेनेने बंड केले, हे
मज कुणी सांगीतलेही नाही

कैच्याकैकविताहझलकविताविनोद

आङळे वाङळें साहित्य संमेलन

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
24 Apr 2022 - 5:49 pm

आङळे वाङळें साहित्य संमेलन

आङळे वाङळेंना म्हणाली
मराठी साहित्य संमेलनाला
नाही गेलात कसे ते?

वाङळें आङळेंना म्हणाला
तुमच्या आङळीकेचे साहित्याने
अजीर्ण झाल्यावर इतर साहित्याला
जागा आता उरलीच कुठे ?

cyclingdive aagarfestivalsgholpineapplesahyadriअननसअनर्थशास्त्रअव्यक्तआठवणीआयुष्याच्या वाटेवरकविता माझीकाणकोणकालगंगाकाहीच्या काही कविताफ्री स्टाइलमुक्त कवितारतीबाच्या कवितावाङ्मयशेतीहास्यधोरणमुक्तकविनोदउपहाराचे पदार्थलाडूवडेव्यक्तिचित्रसुकी भाजीमौजमजारेखाटन