रौद्ररस

वाड्यातील भांडणे-भाग १

अत्रुप्त आत्मा's picture
अत्रुप्त आत्मा in जे न देखे रवी...
14 Mar 2013 - 1:24 pm

वाचक आणी (विशेषतः महिलांसाठी http://mimarathi.net/smile/vroam.gif) खुलासा---सदर काव्य/गीत हे आंम्हाला पुण्यातील नामातच-शेष राहिलेल्या ''वाडा'' या संस्कृतिच्या नाश्टेलजियातून सुचलेले आहे. पाणी प्रश्न सध्या बिकट असला,तरी मुबलक पाणी असलेल्या काळातही काव्यात वर्णिलेले भांडण पाहाता तो किती चिकट होता,याचा वाचकांस प्रचिती यावी. म्हणुन हे गीत-कुंजन ;)

चालत चालत जिन्यातुन जाता बादली बदकन सांडली
वरच्या मजल्या वरची शिंदिण देशपांड्यांशी भांडली॥धृ॥

संस्कृतीकवितासमाजजीवनमानमौजमजाहास्यरौद्ररस

'माझा' 'मी' 'मी' 'मी' चा पाढा, आजपण तू ऐकशील का..?

मोदक's picture
मोदक in जे न देखे रवी...
19 Jan 2013 - 9:45 am

3

धर्मकविताप्रेमकाव्यगझलव्याकरणव्युत्पत्तीसमाजजीवनमानऔषधोपचारमौजमजाभूछत्रीभयानकरौद्ररस

गाल चोळ फक्त

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
11 Dec 2012 - 9:41 am

3

धोरणसंस्कृतीकलानृत्यनाट्यसंगीतपाकक्रियावाङ्मयकथाबालकथाकविताचारोळ्याप्रेमकाव्यबालगीतगझलभाषाउखाणेप्रतिशब्दव्याकरणव्युत्पत्तीशब्दक्रीडासुभाषितेजीवनमानतंत्रऔषधोपचारदेशांतरराहती जागाविज्ञानक्रीडाअर्थकारणगुंतवणूकफलज्योतिषकृष्णमुर्तीराजकारणशिक्षणचित्रपटरेखाटनकोडाईकनालभूछत्रीशृंगारभयानकहास्यबिभत्सकरुणवीररसअद्भुतरसरौद्ररसशांतरस

मी काय करू??..........

बटाटा चिवडा's picture
बटाटा चिवडा in जे न देखे रवी...
2 Dec 2012 - 12:29 pm

3

संस्कृतीमुक्तकसमाजजीवनमानराहती जागानोकरीअर्थकारणअर्थव्यवहारराजकारणशिक्षणछायाचित्रणरेखाटनहास्यबिभत्सकरुणरौद्ररस

कायच्या काय

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
13 Sep 2012 - 12:18 pm

3

संस्कृतीकलानृत्यपाकक्रियावाङ्मयकविताप्रेमकाव्यबालगीतउखाणेवाक्प्रचारशब्दक्रीडाशब्दार्थशुद्धलेखनसाहित्यिकजीवनमानऔषधोपचारभूगोलनोकरीक्रीडागुंतवणूकज्योतिषराजकारणशिक्षणशृंगारभयानकहास्यबिभत्सकरुणवीररसअद्भुतरसरौद्ररसशांतरस