श्री गणेश लेखमाला २०२३

1

अव्यक्त

अव्यक्त

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
3 Feb 2023 - 6:25 pm

मोकलाया मन बोझील माझे, विश्वास शोधत राहीलो मी
अनाकलनीय,अविश्वसनीय सारे चूपचाप बघत राहीलो मी

अष्टावधानी होतो तरिही,अनभिज्ञ राहीलो मी
ती(संधी) समोर होती,तरिही निशब्द राहीलो मी

अविरत,उद्रेक भावनांचा,सावरत राहीलो मी
बांध व्यर्थ आत्मविश्वासाचा, बांधत राहीलो मी

बाळगून उगा तमा जगाची,निरंतर अव्यक्तच राहीलो मी
भेटेल कुणी मनकवडा,निरंतर वाट पहात राहीलो मी

भ्रमनिरास झालो अंती,मग माझाच न राहीलो मी
दिव्यांग नव्हतो तरीही अव्यक्तच राहीलो मी
२७-१-२०२३

अव्यक्तकविता

नको ना रे

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
31 Dec 2022 - 7:14 pm

नको रे नको

नको म्हटलं ना
नको

नक्को ना. नको.
अं हं

नको
न न
नको
नक्को ना रे
नको

अविश्वसनीयअव्यक्तआठवणीआयुष्यआशादायकइशाराप्रेम कविताभावकविताकविताप्रेमकाव्यविनोदआरोग्यपौष्टिक पदार्थमौजमजा

सय

चक्कर_बंडा's picture
चक्कर_बंडा in जे न देखे रवी...
21 Nov 2022 - 8:37 pm

दसरा आणि दिवाळी
दोन सणांच्या मागोमाग
बहुदा केव्हातरी ती गेली
नक्की कधी ते माहीत नाही

पण लक्ष्मीपूजनाला दुपारी
हटकून तिची सय येते....
सूर्य अस्ताला जाईपावेतो
सबंध घरभर दाटून राहते

स्वतःपेक्षा अनेकपट वजन
वाहून नेणाऱ्या मुंगीसारखं
स्वतःला खेचून बाहेर आणताना
पापण्यांमध्ये आपसूक ओल येते

नकळतपणे पाझरणारे डोळे
संध्याकाळी रोषणाईच्या तेजाने
"दिपले" म्हणून इतरांपासून
लपवण मग तसं सोपंच जातं...

अव्यक्तकवितामुक्तक

अंतर !

फिझा's picture
फिझा in जे न देखे रवी...
30 Aug 2022 - 2:49 pm

अंतर !

आज तो परत तेच म्हणाला,

"तुझ्या आणि माझ्या विचारांमध्ये
बरंच अंतर आहे "
.
.
.
.
.
.
.

" हो , कदाचित ....

समजून घेणे ,
आणि
सहन करणे ,

यामधे जितकं अंतर .....मोजून तितकंच !"

डोळ्यांतल्या नीरओळीमध्ये मावेल
....एव्हढंच ती उत्तरली !

..................नेहमीसारखंच !

------------फिझा

अव्यक्तकविता

उष्णकटिबंधीय वसंत

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
25 Apr 2022 - 12:43 pm

वनस्पति उद्यानातून फेरफटका मारताना
माहितीची पाटी नसलेले झाड पाहून
साहित्यिक राजूमधील चौकश्याने विचारले
हे झाड कोणते?

त्याचा वनस्पती वैज्ञानिक मित्र म्हणाला
उष्णकटिबंधीय म्हणजेच ट्रॉपीकल!
(राजूने वेळ मारून नेणे कंसात जोडले)

वनस्पती वैज्ञानिक मित्राने
राजूची वसंत ऋतूवरील कविता
ऐकुन झाल्यावर
मोबाईलवर मराठी विकिपीडियावरचे
वसंत ऋतूचे पान उघडत राजूला विचारले

Nisargअदभूतअननसअव्यक्तकविता माझीचाहूलजिलबीदुसरी बाजूमुक्त कवितारतीबाच्या कविताविडम्बनसोन्या म्हणेहिरवाईशांतरससंस्कृतीविज्ञान

आङळे वाङळें साहित्य संमेलन

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
24 Apr 2022 - 5:49 pm

आङळे वाङळें साहित्य संमेलन

आङळे वाङळेंना म्हणाली
मराठी साहित्य संमेलनाला
नाही गेलात कसे ते?

वाङळें आङळेंना म्हणाला
तुमच्या आङळीकेचे साहित्याने
अजीर्ण झाल्यावर इतर साहित्याला
जागा आता उरलीच कुठे ?

cyclingdive aagarfestivalsgholpineapplesahyadriअननसअनर्थशास्त्रअव्यक्तआठवणीआयुष्याच्या वाटेवरकविता माझीकाणकोणकालगंगाकाहीच्या काही कविताफ्री स्टाइलमुक्त कवितारतीबाच्या कवितावाङ्मयशेतीहास्यधोरणमुक्तकविनोदउपहाराचे पदार्थलाडूवडेव्यक्तिचित्रसुकी भाजीमौजमजारेखाटन

मुखवटे

अनुस्वार's picture
अनुस्वार in जे न देखे रवी...
19 Mar 2022 - 6:53 pm

घरातून आलो माणसांच्या घोळक्यात
अचंबित झालो पाहून नाना रूपे.
सुख, दुःख, एकांत वेगळे प्रत्येकाचे
मुकी नजर विचारे, "जायचे आहे कुठे?"

आकाश सम, जमीन विषम आहे
हातात हात घ्यायला पूर्वग्रहांची बंदी आहे.
शरीर सारखेच पण पांघरूण 'लायकी'नुसार
माणूसकी सोडून सगळे बाकी जोरदार.

हाव मनात व्यसन, पैसा अन् वासनेची
भूक मिटते रात्रीपुरती, ओढ नाही झोपेची.
कत्तली करण्यात मशगुल रक्तपिपासू
ओळख न सांगता वाहतात कोरडे आसू.

अव्यक्तआयुष्यकविता

सिर्फ त्रिवेदी बचेगा।

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
5 Feb 2022 - 6:45 pm

पहिली,दुसरीला बसवलं
होतं फाट्यावर
तीसरीने केली कुरघोडी
आणून बसवलं खाटेवर

कधी आली,कशी आली
माहीत नाही कुठं गाठ पडली
अतीरेक्या सारखी घुसली
पहिल्या फळीची दाणादाण उडली

लढवत होती पंजा
आजमावत होती जोर
पण मजबूत ज्याचा माजां
तोच कापणार होता दोर

लढवत होती पेच
टाकत होती डाव
घालत होती सह्याद्रीच्या उरावर
टिकावा चा घाव

तीन दिवस तीन रात्री
घमासान लढाई केली
खूप काढला घाम
आणी खूप दमणूक झाली

अव्यक्तआशादायककरोनाजाणिवजीवनकवितामुक्तक

तिथे कोणी नि:शब्द

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
21 Nov 2021 - 9:25 pm

नव्या अंतरिक्षी पुन्हा प्राणपक्षी
जसा झेप घेण्यास सरसावतो...

....खगोलातल्या अद्भुताच्या स्वरांनी
चिदाकाश व्यापून झंकारतो

...स्थलाच्या त्रिमितीत कालाक्ष थोडा
उगा विरघळावा तसा भासतो

.....जिथे चुंबिते पाणरेषेस व्योम
तिथे कोणी नि:शब्द झंकारतो

अव्यक्तकविता माझीमुक्तक

अवचित गवसावे काही जे...

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
17 Nov 2021 - 10:46 am

प्रश्न पडावा असा की
ज्याच्या उत्तरातुनी नवा
प्रश्न मला चिडवीत नव्या
उत्तरास
शोधत यावा

वाट दिसावी अशी की
अद्भुत प्रदेशी जाताना
विरून जाव्या पुसून जाव्या
सार्‍या
हळव्या खुणा

सूत्र सुचावे असे की
ज्याने यच्चयावतास
सहज गुंफुनी जरा उरावे
अधिक
गुंफण्यास

अवचित गवसावे काही जे
ज्ञातापलिकडल्या
मितीतुनी दाखवील इथल्या
स्थलकाला
वाकुल्या

अव्यक्तमुक्तक