भाषांतर

अष्टवृक्षासौभाग्यवती

महमूद दरवेश या पालेस्तिनी लेखकाच्या
'If Only the Young Were Trees!' या ललितलेखाचा मुक्त अनुवाद.

झाड झाडांचे सहोदर. झाड झाडांचे शेजारी.
मोठी झाडं छोट्या झाडांची काळजी घेतात.
न बोलता, हळूवार त्यांच्यावर सावली धरतात.
एखाद्या छोट्या झाडाला रात्री भीती वाटू नये , म्हणून आपल्या खांद्यावरचा इवला पक्षी त्याच्या खांद्यावर अलगद ठेवतात.

एक झाड दुसऱ्या झाडाच्या फळावर हल्लाबोल करीत नाही.
वांझोट्या झाडाला घेरून, त्याची कुचेष्टा करीत नाहीत.
एक झाड दुसऱ्या झाडावर घाव घालत नाही.
झाडं चुकूनही लाकुडतोड्याचे अनुकरण करीत नाहीत.

मराठी शब्द सुचवणी, अनुवाद तपासणी आणि सुधारणेत साहाय्य हवे, ( विषय:: प्रताधिकार)

लेखनविषय:: 
लेखनप्रकार: 

* भारतीय प्रताधिकार कायदा, १९५७ चे कलम १६ कोर्ट केसेस मध्ये बर्‍याचदा नमुद केलेल दिसते, पण प्रत्यक्षात बचाव पक्षास व्यवस्थीत बचाव होऊ शकलेल्या केसेसची संख्या वस्तुतः कमीच असावी (माझा व्यक्तीगत अंदाजा चुभूदेघे).
एसएमएसने खेळांचे रिझल्ट कळवणे, फाँटचे टाईप फेस इत्यादी बद्दल कॉपीराईट लागू होतो अथवा नाही अशा बाबींबद्दल कलम १६ अन्वये कॉपीराईट बोर्डापुढे अथवा न्यायालयात युक्तीवाद केले जाताना दिसतात.

_सुखी वैवाहिक जीवनाचा गुरुमंत्र (बायकोचं प्रगतीपुस्तकं)

पेर्णास्त्रोतः सुखी वैवाहिक जीवनाचा गुरुमंत्र

श्री. सौंदर्य ह्यांची माफी मागुन.

(काही तासांपुर्वी 'सुखी वैवाहिक जीवनाचा गुरुमंत्र ' हा लेख वाचला होता. त्या धाग्याचं स्वैर विडंबन म्हणुन आणि बायकोला मार्क्स कसे मिळवावेत ह्याचं मार्गदर्शन म्हणुन हा विडंबनप्रसवप्रपंच)

तुम्ही आयुष्यात खुष राहु इच्छिता? हा घ्या एक विडंबन मंत्र.

आपापल्या नवर्‍यांना खुश कसे ठेवाल? अगदी सोप्पं आहे. नवर्‍याला खुश ठेवणं हे बटाट्याची सुकी भाजी करण्यापेक्षा सोप्पं आहे. कसं?????? सांगतो.

विकिमिडीया कॉमन्सवरील प्रताधिकार त्याग परवान्याच्या अनुवादात साहाय्य हवे आहे

लेखनप्रकार: 

नमस्कार,

विकिमिडीया कॉमन्सवरच्या सदस्यांना Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. ला अनुसरुन छायाचितांचे प्रताधिकार त्याग करण्यासाठी https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:Cc-by-sa-4.0 हा परवाना साचा उपलब्ध आहे. सध्या त्याचे लेखन आणि मराठी अनुवाद खालील प्रमाणे आहे.

*This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

*You are free:

आज्जीबाईंचे लोणचे........... खलिल जिब्रान

एका सरदाराच्या घरात त्याच्या आज्जीबाई राहायच्या. आज्जीबाईना आपल्या स्वैपाकघरातील ओळीने भरून ठेवलेल्या लोणच्यांच्या बरण्यांचा खूप अभिमान होता. ती लोणची आज्जीबाईंनी स्वतः घातली होती. पण त्यातल्या एका बरणीला मात्र त्या कुण्णाला म्हणून हात लावू द्यायच्या नाहीत. त्यात त्यांनी घातलेले खास लोणचे मुरत होते. ते खास लोणचे त्या खास प्रसंगालाच काढणार होत्या. पण तो ‘खास’ प्रसंग कोणता, त्यांनाच माहित!
एकदा त्या सरदाराकडे, एक विद्वान परदेशी पाहुणा भोजनासाठी आला. आज्जीबाईंच्या मनात आले, ‘एका परदेशी पाहुण्या साठी वर्षानुवर्षे मुरवलेले लोणचे मी का काढू? मुळीच नाही!’

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

घुंघट...........आदरांजली -३

घुंघट

लेखिका : इस्मताआपा चुगताई
खालील अनुवाद : जयंत कुलकर्णी.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

युद्ध....... खलिल जिब्रान

राजवाड्यात जंगी मेजवानी चालू होती, तेव्हा एक माणूस तिथे घाईघाईने आला आणि त्याने राजपुत्राला लवून मुजरा केला. सगळे पाहुणे त्याच्याकडे टकामका पाहू लागले कारण त्याचा एक डोळा निखळला होता, रिकाम्या खोबणीतून रक्त ठिबकत होते.
राजपुत्राने त्याला विचारले, ‘ही आपत्ती तुझ्यावर कशी काय कोसळली?’

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

इंग्रजी ते मराठी अनुवादात साहाय्य हवे; Form I & Affidavit to relinquishi Copyright

लेखनविषय:: 
लेखनप्रकार: 

खालील मजकुराच्या इंग्रजी ते मराठी अनुवादात साहाय्य हवे आहे. कुणास शक्य असल्यास हिंदी अनुवाद सुद्धा हवा आहे.

FORM I
(Copyright Rules 2013; See rule 4)

To,

The registrar of Copyrights
Copyright office,
New Delhi.
Email Address: copyrightॲटnic.in
Sir,
In accordance with section 21 of the copyright act 1957 (14 of 1957), I hereby give notice that, with effect from date of this notice, I do relinquish to the extent specified in enclosed affidavit my rights in the work described in the said affidavit.

Yours faithfully,

सुंदरी आणि जत्रा ...... खलील जिब्रान

एका मोठ्या शहरात जत्रा भरली होती. एक अवखळ सुंदरी शेजारच्या खेड्यातून त्या जत्रेस आली.
खळाळणाऱ्या निर्झराप्रमाणे तिचे हसू होते. गालांवर गुलाबाच्या कळ्यांची लाली विलसत होती.
सूर्यास्ताची सोनेरी हुरहूर तिच्या रेशमी, भुरभुरणाऱ्या केसांत रेंगाळत होती.
उषेप्रमाणे तिचे मुखमंडल अगदी प्रसन्न होते.
सूर्याने पृथ्वीचे चुंबन घेताच, क्षितिजाचे ओठ विलग व्हावेत, त्यातून केशरी हसू निसटावे, तसे तिचे हसरे ओठ!
कुणालाही वेड लागावे असेच तिचे अस्तित्व होते.
ही मुग्ध अनामिका जत्रेत येते न येते, तोच साऱ्या तरुणांची नजर तिच्यावर खिळली.
जो तो तिच्याभोवती रेंगाळू लागला.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

माणूस ..... खलील जिब्रान

माझ्या भटकंतीत मी एका बेटावर पोहचलो.
तिथे मला एक राक्षस दिसला. त्याचे शरीर अवाढव्य होते. पायाला लोखंडी खूर होते.
परंतु, त्याचे डोके मात्र माणसाचेच होते.
तो, पृथ्वीवरील घनदाट जंगले, उंच उंच पर्वतं, विस्तीर्ण पठारे, समृद्ध खाणी अधाशीपणे खायचा.
त्याचा तो अधाशीपणा मी बराचवेळ पहात राहिलो. शेवटी त्याला विचारले,
‘ इतके सारे खाऊन पिऊनही , तुझी तहानभूक शमतच नाही का?’
त्यावर राक्षस म्हणाला, ‘मित्रा, तसे तर माझे पोट कधीच भरले आहे!
एवढेच नव्हे, तर मला या खाण्यापिण्याचाही अतोनात कंटाळा आलाय .

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

Pages