भाषांतर

रेडइंडियन मुलांच्या कथा...

जयंत कुलकर्णी's picture
जयंत कुलकर्णी in जनातलं, मनातलं
28 Dec 2016 - 6:20 pm

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

अमेरिका व कॅनडाच्या सरहद्दीवरील एखादी रेड इंडियन वस्ती. रात्रीची वेळ, काठ्यांच्या तंबूंची कापडे मंद हवेत हलताएत... शेकोटीसमोर मुले व त्यांचे मिशोमिस (आजोबा) बसले आहेत. मुलांना गोष्ट सांगेन हे आधीच कबूल केले आहे. आकाशात तारे, चांदण्या चमचम करत आहेत व खाली शेकोटीवर ज्वाळांचा खेळ...
मिशोमिस सुरु करतो...

भाषांतरकथाबालकथा

आव्हान जम्मू काश्मीरमधील छुप्या युद्धाचे पुस्तकाला पारितोषिक

नरेंद्र गोळे's picture
नरेंद्र गोळे in जनातलं, मनातलं
5 Dec 2016 - 6:31 pm
माझ्या अनुवादाला,
"आव्हान जम्मू काश्मीरमधील छुप्या युद्धाचे" ह्या
ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन लिखित पुस्तकाला,
महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्थेचे,
’लोकहितवादी रा.ब.गोपाळ हरी देशमुख’ पारितोषिक देण्याचे ठरले आहे.

इष्ट जनांस आमंत्रण आहेच.

प्रकटनबातमीमाहितीभाषांतरसमाजजीवनमान

दिशा : फ्रान्झ काफ्का

मंदार भालेराव's picture
मंदार भालेराव in जनातलं, मनातलं
28 Nov 2016 - 1:45 pm

दिशा : मूळ कथा फ्रान्झ काफ्का

अगदी छोटीशी असलेली गोष्ट काफ्का ने १९१७ ते १९२३ दरम्यान लिहिली गेल्याचं मानलं जातं, पण काफ्का जिवंत असतांना हि प्रकाशित होऊ शकली नाही. काफ्काच्या मृत्यूपश्चात १९३१ साली The Great Wall of China (German: Beim Bau der Chinesischen Mauer) या कथासंग्रहात ती पहिल्यांदा प्रसिद्ध झाली.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

भाषांतरसाहित्यिक

कडव्या मोदींचा बलुचिस्तानात हस्तक्षेप नको

सुधीर काळे's picture
सुधीर काळे in जनातलं, मनातलं
27 Nov 2016 - 6:06 am

कडव्या मोदींचा बलुचिस्तानात हस्तक्षेप नको!
(हा ले़ख नुकताच ईसकाळच्या पैलतीर या सदरात प्रकाशित झाला आहे)

भाषांतरराजकारण

मंटोच्या लघुकथा ४ : मुनासिब कार्रवाई

मंदार भालेराव's picture
मंदार भालेराव in जनातलं, मनातलं
22 Nov 2016 - 9:42 am

मंटोच्या लघुकथा ४ : मुनासिब कार्रवाई
मूळ लेखक : स़आदत हसन मन्टो.
१९१२-१९५५

___________________________________________________________________

जेव्हा हल्ला झाला, तेव्हा गल्लीतल्या अल्पसंख्यांक माणसांचा खून झाला, जे बाकी होते, ते जीव वाचवून पळाले. एक माणूस आणि त्याची बायको त्यांच्या घराच्या तळघरात लपले.

आस्वादभाषांतरकथाभाषासाहित्यिक

मंटो च्या लघुकथा ३ : बेखबरी का फायदा

मंदार भालेराव's picture
मंदार भालेराव in जनातलं, मनातलं
21 Nov 2016 - 5:18 pm

बेखबरी का फायदा

आस्वादभाषांतरसंस्कृतीवाङ्मयकथाभाषासाहित्यिक

काळरात्र (भाग ५) आयझँक असीमोव्ह

विचित्रा's picture
विचित्रा in जनातलं, मनातलं
21 Nov 2016 - 3:48 pm

शीरीनने आपलं बोलणं सुरु ठेवलं. " जेव्हा आपले अवकाशसंशोधक लगाशग्रहाच्या भ्रमणकक्षेचा अभ्यास करत होते, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं, कि या कक्षेवर दुसर्या अवकाशवस्तूचा प्रभाव पडतोय. पण हा अवकाशगोल लगाशसारखाच प्रकाशरहित असल्यामुळे, नुसत्या डोळ्यांनी आपल्याला दिसू शकत नाही."
" लगाशभोवती फिरणार्या त्या गोलाला चंद्र म्हणतात, हे माहित आहे सगळ्यांना."
" बरोबर. तर, हा चंद्र एका विशिष्ट वेळी, बरोबर बीटा सुर्याच्या रेषेत येतो.त्याच्या सावलीमुळे बीटा तारा पूर्णपणे झाकला जातो. याचवेळी इतर सूर्य विरुद्ध गोलार्द्धात असल्यामुळे लगाशवरच्या विशिष्ट भागात संपूर्ण अंधार पसरतो."

भाषांतरकथा

पिसूक....aka मेटॅमॉर्फॉसिस... भाग-२

जयंत कुलकर्णी's picture
जयंत कुलकर्णी in जनातलं, मनातलं
17 Nov 2016 - 10:17 am

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

पिसूक....aka मेटॅमॉर्फॉसिस... भाग-१

पिसूक....
(पिसूक म्हणजे शापाने किंवा इतर कारणांनी दुसर्‍या प्राण्यात रुपांतर झालेला मनूष्य.)

‘‘मला तर तो मनूष्यप्राण्याचा आवाज वाटलाच नाही......’’ हेडक्लार्क म्हणाला.....

भाषांतरकथा

पिसूक....aka मेटॅमॉर्फॉसिस... भाग-१

जयंत कुलकर्णी's picture
जयंत कुलकर्णी in जनातलं, मनातलं
25 Oct 2016 - 8:11 pm

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

पिसूक....
(पिसूक म्हणजे शापाने किंवा इतर कारणांनी दुसर्‍या प्राण्यात रुपांतर झालेला मनूष्य.)

भाषांतरकथा