भाषांतर

घुंघट...........आदरांजली -३

घुंघट

लेखिका : इस्मताआपा चुगताई
खालील अनुवाद : जयंत कुलकर्णी.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

युद्ध....... खलिल जिब्रान

राजवाड्यात जंगी मेजवानी चालू होती, तेव्हा एक माणूस तिथे घाईघाईने आला आणि त्याने राजपुत्राला लवून मुजरा केला. सगळे पाहुणे त्याच्याकडे टकामका पाहू लागले कारण त्याचा एक डोळा निखळला होता, रिकाम्या खोबणीतून रक्त ठिबकत होते.
राजपुत्राने त्याला विचारले, ‘ही आपत्ती तुझ्यावर कशी काय कोसळली?’

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

इंग्रजी ते मराठी अनुवादात साहाय्य हवे; Form I & Affidavit to relinquishi Copyright

लेखनविषय:: 
लेखनप्रकार: 

खालील मजकुराच्या इंग्रजी ते मराठी अनुवादात साहाय्य हवे आहे. कुणास शक्य असल्यास हिंदी अनुवाद सुद्धा हवा आहे.

FORM I
(Copyright Rules 2013; See rule 4)

To,

The registrar of Copyrights
Copyright office,
New Delhi.
Email Address: copyrightॲटnic.in
Sir,
In accordance with section 21 of the copyright act 1957 (14 of 1957), I hereby give notice that, with effect from date of this notice, I do relinquish to the extent specified in enclosed affidavit my rights in the work described in the said affidavit.

Yours faithfully,

सुंदरी आणि जत्रा ...... खलील जिब्रान

एका मोठ्या शहरात जत्रा भरली होती. एक अवखळ सुंदरी शेजारच्या खेड्यातून त्या जत्रेस आली.
खळाळणाऱ्या निर्झराप्रमाणे तिचे हसू होते. गालांवर गुलाबाच्या कळ्यांची लाली विलसत होती.
सूर्यास्ताची सोनेरी हुरहूर तिच्या रेशमी, भुरभुरणाऱ्या केसांत रेंगाळत होती.
उषेप्रमाणे तिचे मुखमंडल अगदी प्रसन्न होते.
सूर्याने पृथ्वीचे चुंबन घेताच, क्षितिजाचे ओठ विलग व्हावेत, त्यातून केशरी हसू निसटावे, तसे तिचे हसरे ओठ!
कुणालाही वेड लागावे असेच तिचे अस्तित्व होते.
ही मुग्ध अनामिका जत्रेत येते न येते, तोच साऱ्या तरुणांची नजर तिच्यावर खिळली.
जो तो तिच्याभोवती रेंगाळू लागला.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

माणूस ..... खलील जिब्रान

माझ्या भटकंतीत मी एका बेटावर पोहचलो.
तिथे मला एक राक्षस दिसला. त्याचे शरीर अवाढव्य होते. पायाला लोखंडी खूर होते.
परंतु, त्याचे डोके मात्र माणसाचेच होते.
तो, पृथ्वीवरील घनदाट जंगले, उंच उंच पर्वतं, विस्तीर्ण पठारे, समृद्ध खाणी अधाशीपणे खायचा.
त्याचा तो अधाशीपणा मी बराचवेळ पहात राहिलो. शेवटी त्याला विचारले,
‘ इतके सारे खाऊन पिऊनही , तुझी तहानभूक शमतच नाही का?’
त्यावर राक्षस म्हणाला, ‘मित्रा, तसे तर माझे पोट कधीच भरले आहे!
एवढेच नव्हे, तर मला या खाण्यापिण्याचाही अतोनात कंटाळा आलाय .

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

युद्ध आणि छोटेसे देश...... [ खलील जिब्रान ]

एका कुरणात एक कोकरू आपल्या आईबरोबर चरत होते.
त्याचवेळी एक गरुड, उंच आकाशातून वखवखलेल्या नजरेने त्या कोकराभोवती घिरट्या घालू लागला.
गरुड खाली झेपावून कोकरावर झडप घालणार, इतक्यात आकाशात दुसरा एक गरुड हावरट पणे गिरक्या घेऊ लागला.
त्याचीही नजर त्या कोकरावर अन त्याच्या आईवर!
ते पाहून पहिला गरुड खवळला.
त्या दोन पक्षीराजांमध्ये जमिनीवरील कोकरासाठी आकाशातच युद्ध सुरु झाले.
त्यांच्या कर्कश आवाजाने आसमंत भरून गेला.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

दर्शन

गवताच्या एका पात्याने पिंपळाच्या प्रचंड सावलीकडे तक्रार केली,
'तू सारखी इकडून तिकडे हलत राहतेस, माझी शांतता भंग पावते!'
सावलीने उत्तर दिले,
'मी हलत नाही. जरा वर पहा, तिथे एक झाड आहे आणि ते वाऱ्याने चहूबाजूंनी हलते!'
गवताच्या पात्याने आपले इवलेसे डोळे वर करून पहिले........
........ आणि जीवनात पहिल्यांदाच त्याला आपल्यावरील वृक्षाच्या विराट रूपाचे दर्शन घडले!
ते पाते मनातल्या मनात म्हणाले, ' माझ्यापेक्षा हे गवत खूप विशाल आहे!'
..... तेव्हापासून ते पाते शांतचित्त झाले.

खलील जिब्रानच्या 'The Shadow'या लघुकथेचा भावानुवाद.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

थ्री क्वशन्स- लिओ टॉलस्टॉय

उद्याच्या जागतिक मराठी दिनानिमित्त लिओ टॉलस्टॉय यांच्या 'थ्री क्वशन्स' कथेचा स्वैर अनुवाद...

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

दगडाचे सुप : एक भावांतरीत रशियन लोककथा

उरल डोंगररांगा रशिया देशाच्या पश्चिमेला आहेत व पार उत्तर दक्षिण पसरलेल्या आहेत, ह्या पर्वतराजीतल्या उत्तरेकडच्या टोकाला भयानक थंडी असते, तिकडच्याच एका गावात घडलेली ही गोष्ट. नादिया नावाची एक म्हातारी स्त्री गावाबाहेर आपल्या रानातल्या प्लम व चेरींच्या टुमदार बगिच्यात लहानशी बंगली बांधुन राहात असे, दुर्दैवाने तिचा मुलगा तुर्कांसोबतच्या युद्धात दुर दक्षिणेला कॉकेशस पर्वतांमधे झालेल्या एका युद्धात झार मालकांसाठी मरण पावला होता, व तिचा नवरा एकदा उरल मधेच तावदा नदीत मासे पकडायला गेला असताना मरण पावला होता "ग्रेगोरी गेला" हे ऐकुनच तिला धक्का बसला होता.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

माझे "Marathi Dictionary For Learners" अ‍ॅंड्रॉईड अ‍ॅप

नमस्कार "मिपा"करहो !
माझ्या ऑनलाईन मराठी शिकवण्याचा उपक्रम आणि "नवीन मराठी शब्द" या उपक्रमांना आपण मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद दिलात. म्हणूनच मराठी भाषेसाठीच्या माझ्या नव्या उपक्रमाबद्दल सांगण्यास मी खूप उत्सुक आहे.

मी एक नवीन Android App बनवले आहे. "Marathi Dictionary For Learners" या नावाने. हे अ‍ॅप गूगल प्ले वर उपलब्ध आहे. ते पुढील लिंकवरून डाऊनलोड करू शकाल.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.learnmarathi.dictionary

Pages