भाषांतर

अंधार क्षण भाग ४ - मारिया प्लेटोनाउ (लेख २०)

अंधार क्षण - मारिया प्लेटोनाउ

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

अंधार क्षण भाग ४ - एस्टेरा फ्रँकेल (लेख १९)

अंधार क्षण - एस्टेरा फ्रँकेल

आपल्या आयुष्यात जन्म आणि मृत्यू आपल्या हातात नसतो, पण त्यांच्या दरम्यान जे आयुष्य आपण जगतो, ते बहुतांशी आपण काळाच्या ओघात घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम आणि परिपाक असतं. हे निर्णय कधी सोपे तर कधी कठोर आणि कधी तर अशक्यप्राय असू शकतात.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

अंधार क्षण भाग ४ - तात्याना नानियेव्हा (लेख १८)

अंधार क्षण - तात्याना नानियेव्हा

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

दिनांक ५ किंवा ६ डिसेंबरला प्रभाकर पेठकर ह्यांच्याबरोबर पुणे कट्ट्याला येणार का?

खरेतर हा कट्टा ऑक्टोबर मध्येच होणार होता.

पण काही कारणांमुळे कट्टा थोडा उशीरा होत आहे.

श्री.पेठ्कर ह्यांच्याकडे वेळ फार कमी असल्या कारणामुळे कट्ट्यासंदर्भात जास्त काही आखू शकलो नाही.तसदी बद्दल क्षमस्व.

आता पुण्यात कट्टा नक्की कुठे करायचा?

किती वाजता करायचा?

खायला-प्यायला काय आणायचे?

इत्यादी साधक-बाधक चर्चा करायला पुणेकर समर्थ आहेतच.

तस्मात धागा काढून आम्ही तुर्त आपली रजा घेतो.

(तरी पण अधून-मधून पिंका टाकायला येवूच.पुणेकरांच्या धाग्यावर पुण्यातल्या लोकांपेक्षा इतर नगरातील लोकांच्या उड्याच जास्त.)

अंधार क्षण भाग ४ - सॅम्युएल विलेनबर्ग (लेख १६)

अंधार क्षण - सॅम्युएल विलेनबर्ग

साल १९४२. मध्य युरोप.गोळीबार आणि बाँबस्फोट यांच्याशिवाय अजून एक आवाज त्यावेळी लोकांना ऐकू येत होता, तो म्हणजे आगगाड्यांचा.  असंख्य आगगाड्या लोकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जात होत्या. पण या आगगाड्या नेहमीसारख्या नव्हत्या. त्यांमधून प्रवास करणारे लोक कधीच परत येणार नव्हते. या गाड्या लोकांना ऑशविट्झ, रॅव्हेन्सब्रुक, बेल्झेक, चेल्म्नो, सॉबिबॉर या आणि इतर मृत्युछावण्यांमध्ये घेऊन जात आणि अजून लोकांना तिथे घेऊन जाण्यासाठी  परत येत.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

अंधार क्षण भाग ४ - अलेक्सांद्र मिखाइलोव्हस्की (लेख १५)

अंधार क्षण - अलेक्सांद्र मिखाइलोव्हस्की

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

सेंसॉरशीप विषयी अवतरणे , अनुवाद आणि सुयोग्य मराठी शब्द इत्यादी

लेखनविषय:: 
लेखनप्रकार: 

मराठी विकिक्वोट या अवतरण/ (सु)वचन प्रकल्पातील सेंसॉरशीप विषयासंबंधी लेख अद्ययावत करण्याच्या दृष्टीने

१) सेंसॉरशीपसाठी सुयोग्य मराठी शब्द परिनिरीक्षण, अभ्यवेक्षण कि मराठी भाषेने सेंसॉरशीप शब्द स्विकारला आहे आणि म्हणून लेख शीर्षक सेंसॉरशीप असणेच बरे असेल.

२) खालील वाक्यांचे मराठी अनुवाद हवेत.

अंधार क्षण भाग ३ - मसायो एनोमोटो (लेख १३)

अंधार क्षण - मसायो एनोमोटो

इतिहासातलं एक प्रबळ साम्राज्य स्थापन करणा-या रोमन लोकांना एक चिंता अशी वाटायची की आर्थिक प्रगतीमुळे त्यांच्यातली विजिगिषु वृत्ती कमी होईल. लोकांचा स्वभाव मृदू होईल. त्यांच्यातला कठोरपणा निघून जाईल. मला त्याच्या बरोबर उलट चिंता वाटत असते की  मानवी अध:पाताच्या कथा वारंवार ऐकून माझ्या संवेदना बोथट होतील की काय. पण २००० साली टोकियोमध्ये मी मसायो एनोमोटोची मुलाखत घेतली आणि माझ्या लक्षात आलं की असं काहीही झालेलं नाही, कारण या कथेतल्या तपशिलाने मला अजूनही पछाडलेलं आहे.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

Pages