भाषांतर

द स्केअरक्रो - भाग ‍१५

द स्केअरक्रो भाग १४

द स्केअरक्रो भाग १५ (मूळ लेखक मायकेल कॉनेली )

कार्व्हर त्याच्या ऑफिसमध्ये बसून अगदी लक्षपूर्वक सिक्युरिटी स्क्रीनकडे पाहात होता. दोघेजण जिनिव्हाला त्यांचे बॅजेस दाखवत होते. त्याने बॅजेसवर झूम इन करून ते कोणाकडून आलेले आहेत हे पाहण्याआधीच दोघांनीही बॅजेस परत खिशात ठेवून दिल्यामुळे ते नक्की कोणत्या एजन्सीकडून आलेले आहेत ते कार्व्हरला समजू शकलं नाही.

जिनिव्हाने तिच्यासमोरचा इंटरकॉम उचलला आणि तीन नंबर्स हलकेच दाबले.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

द स्केअरक्रो - भाग ‍१४

द स्केअरक्रो भाग १३

द स्केअरक्रो भाग १४ (मूळ लेखक मायकेल कॉनेली )

मी गुरुवारी दुपारपर्यंत टाइम्सच्या ऑफिसमध्ये जाऊ शकलो नाही. तिथे पोचल्यावर एक प्रकारची अस्वस्थ ऊर्जा सगळीकडे जाणवली. बरेच रिपोर्टर्स आणि एडिटर्स दिसले. अशी मधमाशांच्या पोळ्यासारखी लगबग गेल्या बऱ्याच दिवसांत दिसली नव्हती. आणि याचं कारण उघड होतं. अँजेला कुकचा खून. प्रत्येक दिवशी थोडंच असं घडतं की तुमच्या एका सहकाऱ्याचा खून झालाय आणि दुसरा सहकारी त्याच्यात कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे गुंतलाय!

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

द स्केअरक्रो - भाग ‍१३

द स्केअरक्रो भाग १२

द स्केअरक्रो भाग १३ (मूळ लेखक मायकेल कॉनेली)

अँजेलाला तिथे बघून मला एवढा धक्का बसला की मी प्रतिक्षिप्त क्रियेने मागे झालो आणि माझी पाठ जोराने जवळच्या कपाटाला आदळली. त्याच्यावर एक जुन्या पद्धतीचा, लँपशेड असलेला दिवा ठेवलेला होता. तो खाली पडला आणि फुटला. रॅशेल ओरडली, “ काय झालं जॅक?”
मी कसंबसं पलंगाकडे बोट दाखवलं, “अँजेला...ती...ती पलंगाखाली आहे.”

रॅशेल माझ्या बाजूला आली आणि तिनेही पलंगाखाली वाकून पाहिलं, “ओ माय गॉड! नेमकं इथेच आपण दोघांनीही पाहिलं नाही!”

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

द स्केअरक्रो - भाग ‍१२

द स्केअरक्रो भाग ११

द स्केअरक्रो भाग १२ (मूळ लेखक मायकेल कॉनेली)

अँजेलाचं घर नक्की कुठे आहे याबद्दल मला काहीही कल्पना नव्हती. मी रॅशेलला तिच्याबद्दल मला जे काही माहित होतं ते सगळं सांगितलं. अगदी तिला पोएट केसबद्दल असलेल्या आकर्षणाबद्दलसुद्धा. तिचा ब्लॉग आहे हे मला माहित होतं पण मी तो कधीही वाचला नव्हता.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

द स्केअरक्रो - भाग ‍११

द स्केअरक्रो भाग १०

द स्केअरक्रो भाग ११ (मूळ लेखक मायकेल कॉनेली )

एली तुरुंगाच्या मोठ्या दरवाज्यातून आत जाताना तर माझी मनःस्थिती पूर्णपणे नैराश्यमय होती. मी यांत्रिकपणे तिथले सगळे सोपस्कार पार पाडले आणि वकील आणि त्यांचे सहाय्यक यांच्यासाठी एक वेगळा प्रवेश होता, तिथून आत गेलो. स्किफिनोने मला दिलेलं पत्र तिथल्या कॅप्टनला दाखवलं. त्याला बहुधा त्यात काही वावगं वाटलं नाही आणि त्याने मला एका खोलीत बसायला सांगितलं. जवळजवळ अर्ध्या तासाने दरवाजा उघडून तो कॅप्टनच आत आला. ब्रायन ओग्लेव्हीचा पत्ता नव्हता.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

द स्केअरक्रो - भाग ‍१०

द स्केअरक्रो भाग ९

द स्केअरक्रो भाग १० (मूळ लेखक मायकेल कॉनेली)

बुधवारी सकाळी नऊ वाजता मी स्किफिनो अँड असोसिएट्सच्या ऑफिसबाहेर उभा होतो. ऑफिसचा दरवाजा बंद होता. लास वेगासच्या जवळ असलेल्या चार्ल्स्टन नावाच्या छोट्या उपनगरात ही चार मजली इमारत होती. मी आत्ताच मानसिकदृष्ट्या थकलो होतो. इथे कुठेही साधी बसायलाही जागा नव्हती. जे शहर नशीब उजळण्याशी इतकं निगडीत आहे, तिथे मला मात्र मी कमनशिबी असल्याचा अनुभव येत होता.

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

द स्केअरक्रो - भाग ‍९

द स्केअरक्रो भाग ८

द स्केअरक्रो भाग ९ (मूळ लेखक मायकेल कॉनेली )

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

द स्केअरक्रो - भाग ‍८

द स्केअरक्रो भाग ७

द स्केअरक्रो - भाग ‍८ (मूळ लेखक मायकेल कॉनेली )

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

द स्केअरक्रो - भाग ‍७

भाग १
भाग २
भाग ३
भाग ४
भाग ५
भाग ६

द स्केअरक्रो भाग ७ (मूळ लेखक मायकेल कॉनेली )

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

द स्केअरक्रो - भाग ‍६

भाग १
भाग २
भाग ३
भाग ४
भाग ५

द स्केअरक्रो भाग ६ ( मूळ लेखक मायकेल कॉनेली )

लेखनप्रकार: 
लेखनविषय:: 

Pages