रानभाजी - आंबट वेल

जागु's picture
जागु in पाककृती
10 Jun 2010 - 1:23 pm

रानभा़ज्या :
कुरडूची भाजी - http://www.misalpav.com/node/8533
कंटोळी - http://www.misalpav.com/node/8546
टाकळा - http://www.misalpav.com/node/8565
भारंगी - http://www.misalpav.com/node/8576
कुलू - http://www.misalpav.com/node/8587
शेवळ - http://www.misalpav.com/node/12640

आंबट वेल

कोणत्याही आमटी, आंबट वरण किंवा मच्छीच्या कालवणामध्ये ही आंबटवेल आंबटपणासाठी टाकतात. ह्या वेलीचे वरचे साल काढुन छोटे छोटे तुकडे करुन कालवणात किंवा आमटीत घालावेत.
एक

प्रतिक्रिया

गणपा's picture

10 Jun 2010 - 1:51 pm | गणपा

मस्त ग जागुतै.
छान भाज्यांची ओळख करुन देतेस तु दर वेळी.

मदनबाण's picture

10 Jun 2010 - 1:52 pm | मदनबाण

हेच म्हणतो म्या... :)

मदनबाण.....

"Intelligence is what you use when you don't know what to do."
Jean Piaget

धनंजय's picture

11 Jun 2010 - 9:04 pm | धनंजय

हेच म्हणतो.

प्राजु's picture

11 Jun 2010 - 9:38 pm | प्राजु

बर्‍या तुला मिळतात या रानभाज्या!!!
मस्त!
- (सर्वव्यापी)प्राजक्ता
http://www.praaju.net/

चित्रा's picture

12 Jun 2010 - 12:46 am | चित्रा

चिकाटीचे कौतुक वाटते.

आणि माहितीपूर्णही असतात लहानसे हे लेख

वाहीदा's picture

12 Jun 2010 - 3:04 pm | वाहीदा

अग जागूताई आंबट वेलचे फोटो टाक ना
~ वाहीदा

लवंगी's picture

12 Jun 2010 - 7:29 pm | लवंगी

अग टाकलेत ना ... बाकी वेल अशी छान नाजूक दिसतेय.. :)