समीक्षा

अतिदीर्घ बोधकथा (संपूर्ण काल्पनिक)

आजानुकर्ण's picture
आजानुकर्ण in जनातलं, मनातलं
15 Nov 2007 - 9:54 am

3

हे ठिकाणकलानृत्यसंगीतकथाचारोळ्याउखाणेऔषधोपचारअर्थव्यवहारधोरणमांडणीसंस्कृतीनाट्यबालकथाप्रेमकाव्यप्रतिशब्दप्रवासगुंतवणूकवावरकविताम्हणीधर्मदेशांतरपाकक्रियागझलबालगीतभाषावाक्प्रचारविनोदराहती जागावाङ्मयमुक्तकव्याकरणइतिहासविडंबनव्युत्पत्तीशब्दक्रीडासाहित्यिकशब्दार्थशुद्धलेखनसमाजनोकरीसुभाषितेजीवनमानतंत्रराहणीभूगोलविज्ञानक्रीडाअर्थकारणराजकारणशिक्षणमौजमजाचित्रपटप्रकटनविचारसद्भावनाशुभेच्छालेखमतसंदर्भप्रतिसादअभिनंदनबातमीशिफारसचौकशीमाध्यमवेधसल्लाअनुभवप्रश्नोत्तरेमदतमाहितीप्रतिक्रियावादआस्वादसमीक्षाप्रतिभाभाषांतरविरंगुळा

संकेतस्थळावरील सदस्यांचा '' एक फसलेला दिवाळी अंक'' !!!

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे in जनातलं, मनातलं
10 Nov 2007 - 3:36 pm

3

संस्कृतीआस्वादसमीक्षाविरंगुळा

एजीओजी

ॐकार's picture
ॐकार in जनातलं, मनातलं
8 Nov 2007 - 10:04 am

3

कलामांडणीसंस्कृतीवावरसमाजतंत्रराहणीभूगोलविज्ञानशिक्षणमौजमजाप्रकटनविचारमतसंदर्भप्रतिसादमाध्यमवेधअनुभवमदतमाहितीप्रतिक्रियाआस्वादसमीक्षाप्रतिभाविरंगुळा

मला आवडणारे आंतरजालावरील असामान्य प्रबोधनात्मक असे काहीसे करणारे अस्सल लेखक

सहज's picture
सहज in जनातलं, मनातलं
21 Sep 2007 - 4:07 pm

3

हे ठिकाणसाहित्यिकसद्भावनामतवादआस्वादसमीक्षाप्रतिभा

मला आवडणारे आंतरजालावरील काही लेखक

चित्तरंजन भट's picture
चित्तरंजन भट in जनातलं, मनातलं
18 Sep 2007 - 11:45 pm

3

हे ठिकाणसंस्कृतीवावरसद्भावनाशुभेच्छाप्रतिसादवादआस्वादसमीक्षाविरंगुळा