लेख

२७ फेब्रुवरी, मराठी भाषा दिवसाच्या निमित्ताने...

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जनातलं, मनातलं
23 Feb 2020 - 6:21 am

२७ फेब्रुवरी, मराठी भाषा दिवसाच्या निमित्ताने...

लेखमतवादसाहित्यिकसमाजजीवनमान

#नमामिगंगे... #काशीविश्वेश्वर आणि #वाराणासी दर्शन!

ज्योति अळवणी's picture
ज्योति अळवणी in जनातलं, मनातलं
22 Feb 2020 - 1:28 am

अनेक महिन्यांनंतर मिपावर आले आहे... लेखन तर नाहीच पण वाचन देखील काही महिने जमलं नव्हतं. पण आता परत एकदा सगळंच सुरू करीन म्हणते.

#नमामिगंगे... #काशीविश्वेश्वर आणि #वाराणासी दर्शन!

लेखसंस्कृतीधर्मइतिहासजीवनमान

शिवाजी महाराज आणि स्त्रियांचा आदर

अनाहूत's picture
अनाहूत in जनातलं, मनातलं
20 Feb 2020 - 12:29 am

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः
यत्रैतात्सु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः

लेखसंस्कृतीसमाजजीवनमान

अन्न खाता दुःखी भव..!!

आजी's picture
आजी in जनातलं, मनातलं
17 Feb 2020 - 6:05 pm

मी सुरुवातीलाच कबूल करते की,मला खाण्यात इंटरेस्ट आहे. मी पक्की खवैय्यी आहे. माझं वजन वाढलेलं असल्यानं डाएटिशियन सांगेल तेच मी खाते. पण न राहवून, मोह न आवरल्यामुळे मी ते डाएट अनेकदा मोडतेही. ज्यामुळे वजन वाढतं ते सगळे पदार्थ मला अतिशय आवडतात. म्हणजे तळलेले आणि गोड पदार्थ. माझे फँमिली डॉक्टर मला आवडतात, कारण ते मला म्हणतात,"you are fat but fit.
your reports are normal.

"फॅट बट फिट!वा वा! तरीही वाढलेलं वजन माझं मलाच खुपतं आणि मी (वारंवार) डाएट करते.

विचारलेखजीवनमान

ऊब

बिपीन सुरेश सांगळे's picture
बिपीन सुरेश सांगळे in जनातलं, मनातलं
15 Feb 2020 - 2:06 pm

ऊब
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
सूर्याची किरणं धुक्याच्या हातात हात गुंफून हळूहळू खाली उतरत होती. थंडीचे दिवस होते. असह्य, बोचरी थंडी होती. नकोशी ! हाडं गोठवून टाकणारी.
त्याने डोळे उघडले. थंडीच्या कडाक्याने त्याला रात्रभर झोप नव्हती. एक चादर -कितीशी पुरणार ? त्याचा आत्ताच कुठे पहाटे डोळा लागला होता. तो फुटपाथवर उठून बसला. त्याने कराकरा एकदा डोकं खाजवलं आणि अंगावरची चादर बाजूला केली.
तो एक भिकारी होता !

लेखहे ठिकाण

वक्तशीर..

आजी's picture
आजी in जनातलं, मनातलं
3 Feb 2020 - 5:31 pm

मी अतिशय वक्तशीर आहे. नोकरी करत असताना ऑफिसला मी अगदी वेळेवर जायची. इतकी की सगळेजण"तू काय ऑफिस झाडायला येतेस का?"अशी माझी चेष्टा करायचे.

मी ऑफिसात पोहोचायची तेव्हा कुणीही आलेलं नसायचं. माझी केबीनही साफ केलेली नसायची. टेबल पुसलेलं नसायचं. इतरांवर अवलंबून असलेली माझी कामं खोळंबायची. कँटीनमध्ये कॉफी,खाणं तयार नसायचं. एकूण मीच भोटम ठरायची.

विचारलेखजीवनमान

सनकी भाग ९

शब्दांगी's picture
शब्दांगी in जनातलं, मनातलं
3 Feb 2020 - 2:51 pm

कायाने सुधीरला रिचाचा काही तरी बंदोबस्त करायचा म्हणून बोलावले होते. काया पीत हॉलमध्ये सोप्यावर बसली होती. सुधीर तिच्या समोर खुर्चीवर बसला होता. काया खुपच जास्त झाली होती. काया बोलू लागली.

काया,“ तुला थोडी घे म्हणाल तर नको म्हणतोस,राहू दे नको तर नको.”अस म्हणून तिने तिच्या हातातला ग्लास रिकामा केला.

सुधीर, “ दि तू काही तरी काम आहे म्हणून मला बोलवले होतेस आणि हे काय तू पीत बसलीस?”तो नाराजीनेच म्हणाला.

लेखकथा

मराठी सिनेमा पॅरॅडिसो.....

जयंत कुलकर्णी's picture
जयंत कुलकर्णी in जनातलं, मनातलं
2 Feb 2020 - 10:04 pm

सिनेमा पॅरॅडिसो हा चित्रपट बर्‍याच जणांनी पाहिली असेल. म्हणून या लेखाचे नाव असे ठेवले आहे....

लेखसमाज