सूचना

वारंवार सूचना देऊनही काही सदस्य वैयक्तिक आणि खालच्या पातळीवरील प्रतिसाद देत आहेत. असे आढळल्यास विना सूचना कडक कारवाई करण्यात येईल.

अनाचे दोडोबा.. (शिमगा पेश्शल)

Primary tabs

नाखु's picture
नाखु in जे न देखे रवी...
22 Mar 2016 - 9:31 am

उंच गुढीतच तपशीलाची गाठी
सकस धाग्यात अनाचे दोडोबा..

संकृताचा थाट, नवरसाची दावी वाट
न चुकता (मारी)हजरजबाबी खुट्टा..

विनोद्बुद्धी सबूत, संवादही मजबूत
संदर्भाचा तर खजिना अबाबा...

धाग्यात दरारा सदा (घ्यावाच) लागतो
प्रवक्त्यांचा सासुरवास सदानकदा

मालोजींकडे जातो घेऊन साथी
शिवकालीन चीजा आणि शिवबा..

त्रिकाळी वाचन, सतत (पंग्यास)तयार
चतुरस्त्रा ज्ञानी दोडोबा..

जरी सारासार(विवेका)चा अर्क हा तरी, (का रे देवा)
प्रवक्त्यांना नडणे हाच (ठेवी) मनसुबा ..
......... सावळाकुंभार बोलभांडे

उंच गुढीतच फक्त ज्या विषयात माहीती त्यातच लिखाण/प्रतिसाद अन्यथा अभ्यास नाही हे मान्य करण्याची मिपा जगावेगळी खोड
अनाचे दोडोबा.. लाडोबाच्या शेजारी दोडोबा आहे शोधा
खुट्टा.. धाग्यात खणखणीत पुरावे देऊन बोलती बंद कण्याचे कसब
दरारा हा असल्यावर फेका फेकी चालत नाही तेव्हा ट्रोलांनो सावधान !
प्रवक्त्यांचा याबद्दल मी बापडा काय बोलणार त्याचे प्रतिसाद पहा तुम्हाला आपसूक कळेल.
शिवबा.. दोघांच्याही जिव्हाळ्याचा आणि अभ्यासाचा विषय
(का रे देवा) जुनी आश्वासने पुर्ण करावीत आणि खुसप्ट धाग्यांकडे व्यर्थ शक्ती खर्च करू नये याकरीता मित्रत्वाचा प्रेमळ सल्ला

अविश्वसनीयकाहीच्या काही कविताकॉकटेल रेसिपीछावाफ्री स्टाइलभूछत्रीमुक्त कवितारोमांचकारी.भयानकहास्यवीररसअद्भुतरसरौद्ररसकविताचारोळ्यामुक्तकविडंबनमौजमजा

प्रतिक्रिया

अत्रुप्त आत्मा's picture

22 Mar 2016 - 10:10 am | अत्रुप्त आत्मा

हंम्मम्म!

प्रचेतस's picture

22 Mar 2016 - 10:11 am | प्रचेतस

णाखुण अंकलचा नादच खुळा.

सतिश गावडे's picture

22 Mar 2016 - 10:12 am | सतिश गावडे

एका भाषाप्रभू असलेल्या हजरजबाबी वटवाघूळ-मानवाची आठवण झाली. :)

लाडोबा कळला, दोडोबा आम्हाला वाटतोय तोच का?

नाखु's picture

22 Mar 2016 - 10:36 am | नाखु

आप्की पारखी नजर और निरमा सुपर दोनो को !!!

चौकटराजा's picture

22 Mar 2016 - 1:43 pm | चौकटराजा

तुम्ही णाखुदा एस्पेलिंग चुकले आहात ते द्वाडोबा असे हवे .

नाखु's picture

22 Mar 2016 - 1:55 pm | नाखु

संहीतेत आहे तसेच घेतले अता तुम्ही म्हणताय म्हणून मीटरसाठी "बुवांना" कौल लावतो

टवाळ कार्टा's picture

22 Mar 2016 - 1:49 pm | टवाळ कार्टा

खि खि खि...सध्ध्या आहेत कुठे वाल्गुदस्वामी...

प्रचेतस's picture

12 Apr 2016 - 5:09 pm | प्रचेतस

शिवकाळावर कसला तरी प्रबंध लिहिताहेत म्हणे.

टवाळ कार्टा's picture

12 Apr 2016 - 8:50 pm | टवाळ कार्टा

तिकडे जाउन विचारायला हवे

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

22 Mar 2016 - 2:04 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

कठीण शब्दांचे अर्थ दिल्या मुळे ही कविता समजली आणि त्या मुळे आवडली

पैजारबुवा,

मी आता नाखुकाकांचे जलयुक्त शिवार टाइप लेख सोडून बाकी काही वाचणारच नाही.
डोस्क्याचे लक्ष्मी मार्केट नुसते. :(

मी आता नाखुकाकांचे जलयुक्त शिवार टाइप लेख वाचणारच नाही.
डोस्क्याचे लक्ष्मी मार्केट नुसते. :(

रातराणी's picture

22 Mar 2016 - 11:33 pm | रातराणी

सहज समजली :)

बोका-ए-आझम's picture

22 Mar 2016 - 11:38 pm | बोका-ए-आझम

नक्की नाखुकाकांचीच आहे ना?

नाखु's picture

23 Mar 2016 - 3:19 pm | नाखु

लोकांनी स्पेस दिली आणि आम्ही बार लावला.
आवडली का नाही ते सांगा.

स्पेस असलेला बार विरहीत नाखु

बोका-ए-आझम's picture

12 Apr 2016 - 6:06 pm | बोका-ए-आझम

हा काय परस्न झाला?

बॅटमॅन's picture

23 Mar 2016 - 2:01 am | बॅटमॅन

)(

टवाळ कार्टा's picture

23 Mar 2016 - 4:06 pm | टवाळ कार्टा

हे नक्की कस्ले शिंबॉल म्हनायचे??? ;)

mugdhagode's picture

12 Apr 2016 - 6:20 pm | mugdhagode

बाजीराव किती मोहरले होते व आपल्या दोघींची ई . डी. डी. कधी, यावर काशी व मस्तानीची कुजबुज सुरु आहे . असा तो सिंबोल आहे.

प्रचेतस's picture

12 Apr 2016 - 6:35 pm | प्रचेतस

काय गं मुग्धे?
कुरुंदवाडात असंच शिकवतात काय गो?

mugdhagode's picture

12 Apr 2016 - 6:55 pm | mugdhagode

मनी वसे ते स्वप्नी दिसे.
आठवडाभर गायनॅक पोस्टिंग केल्यावर तेच दिसणार ना ?

प्रचेतस's picture

12 Apr 2016 - 7:02 pm | प्रचेतस

असं कसं गो मुग्धे. डॉक्टरचं जग वायलं, घरी आल्यावर ते विसरायचं.
बासुंदी पेढे छान मिळतात कुरुंदवाडात, ते खायचे. मन प्रसन्न ठेवायचं

जमेल ना गो तुला?

mugdhagode's picture

12 Apr 2016 - 7:05 pm | mugdhagode

.

प्रचेतस's picture

12 Apr 2016 - 7:12 pm | प्रचेतस

नक्की ना?
का नुसतंच वरवर हो हो?

नाखु's picture

13 Apr 2016 - 4:57 pm | नाखु

बासुंदी पेढे छान मिळतात कुरुंदवाडात, ते खायचे. (हे सहज जमण्यासारखं सांगीतलयं तुम्ही)

मन प्रसन्न ठेवायचं (याच्या साठी किती अवतार घ्यावे लागतील ते खुद्द "दत्तगुरु"सुद्दा सांगू शकणार नाहीत.)

दत्तगुरू नाही, गजानन सांगू शकेल की !

प्रचेतस's picture

13 Apr 2016 - 5:13 pm | प्रचेतस

कागलचं गजाननाचं मंदिर मोठं फेमस आहे म्हणे.

टवाळ कार्टा's picture

13 Apr 2016 - 7:40 pm | टवाळ कार्टा

बासुंदीवरून भलतेच आठवले =))

टवाळ कार्टा's picture

12 Apr 2016 - 8:50 pm | टवाळ कार्टा

ई . डी. डी. म्हंजे???

जव्हेरगंज's picture

12 Apr 2016 - 9:31 pm | जव्हेरगंज

expected date of delivery

:)

टवाळ कार्टा's picture

12 Apr 2016 - 9:39 pm | टवाळ कार्टा

तसे असेल तर तो वरचा प्रतिसाद.....असोच्च

नीलमोहर's picture

13 Apr 2016 - 5:11 pm | नीलमोहर

इतका वाह्यात बकवास प्रतिसाद, तोही (सो कॉल्ड) फिमेल आयडीकडून... असोच्च असो.

सस्नेह's picture

13 Apr 2016 - 6:18 pm | सस्नेह

कोण फीमेल ?
धन्यवाद !

टवाळ कार्टा's picture

13 Apr 2016 - 7:40 pm | टवाळ कार्टा

तर कै...तुम्ही नॉट सो कॉल्ड फिमेल आयडी हाहात काय? =))

बोका-ए-आझम's picture

12 Apr 2016 - 6:09 pm | बोका-ए-आझम

बाकी फक्त वाखु!