शांतरस

मला मेघदुताचा पुढील दुवा हवा आहे.....विदग्ध वरील .

डावखुरा's picture
डावखुरा in जे न देखे रवी...
20 Mar 2010 - 11:50 am

3

शृंगारअद्भुतरसशांतरसकलानृत्यसंगीतकथासंस्कृतीनाट्यप्रेमकाव्यकविताधर्मदेशांतरभाषावाङ्मयशब्दक्रीडासुभाषितेरेखाटन