(कूणास ठाऊक ?)

टवाळ कार्टा's picture
टवाळ कार्टा in जे न देखे रवी...
18 Mar 2016 - 10:39 am

पेर्ना

कूणास ठाऊक ?
काय घेण्यासाठी
काय वेचण्यासाठी
या मॉलमध्ये आलोय आम्ही

कूणास ठाऊक ?
काय चापण्यासाठी
काय गिळण्यासाठी
या मॉलमध्ये आलोय आम्ही

कूणास ठाऊक ?
काय टापण्यासाठी
काय हुंगण्यासाठी
या मॉलमध्ये आलोय आम्ही

कूणास ठाऊक ?
काय करण्यासाठी
का नूसतेच खर्चण्यासाठी
या मॉलमध्ये आलोय आम्ही

पाकिटशोध (दिव्यसंग्रह)

kelkarvidambanअनर्थशास्त्रआरोग्यदायी पाककृतीकधी कधी निसर्गाला सुद्धा रंग खेळण्याचा मोह आवरत नाही आणि मग सुरु होते रंगांची किमया मनाला प्रसन्न करणारीकविता माझीकाहीच्या काही कविताकोडाईकनालगरम पाण्याचे कुंडजिलबीटका उवाचनागद्वारफ्री स्टाइलभूछत्रीहास्यकविताविडंबनविनोदमौजमजा

प्रतिक्रिया

अजया's picture

18 Mar 2016 - 12:34 pm | अजया

kelkar रसातली ही अनर्थशास्त्रीय रचना अगदी फ्रिस्टाइल भुछत्रासारखी जमलीये ;)

भरत्_पलुसकर's picture

18 Mar 2016 - 12:39 pm | भरत्_पलुसकर

पेरनेवर दिलेलाच इथं लिहणार होतो पण आता कंटाळा आला. तुझ्याकडून एवढ्या सोज्वळ विडंबनाची अपेक्षा नव्हती मित्रा. पूर्वीचा टक्या राहिला नाही हेच खरे. सर्दी खाँसी ना मलेरिया हुआ ये गया यारो इसको जिलबीरिया हुआ ^=^

पैसा's picture

18 Mar 2016 - 12:45 pm | पैसा

नवरे मंडळींना हे असले प्रश्न पडतात.

नाखु's picture

18 Mar 2016 - 12:46 pm | नाखु

आणि इतका गुळमाट...

काही तरी लोच्या आहे, बुवांना विचारावे लागेल (सध्या त्यांचा फोन दिवसा सुद्दा बंद असतो काय करावे ब्रे).

वल्लींना साकडे घालणे आले.

नित वाचक नाखु

टवाळ कार्टा's picture

18 Mar 2016 - 1:58 pm | टवाळ कार्टा

सध्ध्या ते हुर्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र करत असतात....डिश्टर्ब णका क्रू त्येंला ;)

टवाळ कार्टा's picture

18 Mar 2016 - 2:00 pm | टवाळ कार्टा

टक्या आणि इतका गुळमाट...

मिपाला झणझणीत पदार्थ मानवत नाहीत

विडंबन विभागाच वेगळा काढायला हवा
हल्ली दर धाग्याला एक विडंबन या रेशो ने जिलब्या पडतात

नीलमोहर's picture

18 Mar 2016 - 2:15 pm | नीलमोहर

'Right to Ignore' वापरा.

विडंबन धागा ओळखू येण्यासाठी कंस असतात, न उघडणे आपल्या हातात असते, सिंपल !

स्पा's picture

18 Mar 2016 - 2:32 pm | स्पा

बर मग?

नीलमोहर's picture

18 Mar 2016 - 4:01 pm | नीलमोहर

बरं मग काय विचारता, कापूसकोन्ड्याची गोष्ट सांगू ?

नीलमोहर's picture

18 Mar 2016 - 12:50 pm | नीलमोहर

कुणास ठाऊक ?
आहेर देण्यासाठी
की फुकट जेवण्यासाठी
या हॉलमध्ये आलोय आम्ही

कुणास ठाऊक ?
गुलाबजाम चापण्यासाठी
की मट्टा ढोसण्यासाठी
या हॉलमध्ये आलोय आम्ही

कुणास ठाऊक ?
गाठीभेटी घेण्यासाठी
की पक्षी पाहण्यासाठी
या हॉलमध्ये आलोय आम्ही

कुणास ठाऊक ?
कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी
की नुसतेच हजेरीसाठी
या हॉलमध्ये आलोय आम्ही

मंगलशोध (भव्यसंग्रह)

भरत्_पलुसकर's picture

18 Mar 2016 - 1:01 pm | भरत्_पलुसकर

अरारा! ^=^

टवाळ कार्टा's picture

18 Mar 2016 - 1:58 pm | टवाळ कार्टा

खि खि खि

सस्नेह's picture

18 Mar 2016 - 2:26 pm | सस्नेह

मूळ विडंबनापेक्षा भारी !

अजया's picture

18 Mar 2016 - 4:31 pm | अजया

=)))

रातराणी's picture

19 Mar 2016 - 12:10 am | रातराणी

कहर आहेस निव्वळ! =))

कंजूस's picture

18 Mar 2016 - 1:30 pm | कंजूस

खेळकर विडंबन छान जमलंय.

एक विडंबन पाडल्याशिवाय आज घरी जेवायला मिळणार नाही असा हुक्म होता का रे?

टवाळ कार्टा's picture

18 Mar 2016 - 3:21 pm | टवाळ कार्टा

खिक्क...मला क्काय ** समजलास ल्ल्ल्ल्ल्ल्लूऊऊऊऊऊऊऊ

जव्हेरगंज's picture

18 Mar 2016 - 8:21 pm | जव्हेरगंज

हा हा हा !

gsjendra's picture

18 Mar 2016 - 6:23 pm | gsjendra

मस्त जमलय राव

रातराणी's picture

19 Mar 2016 - 12:08 am | रातराणी

:)

एक एकटा एकटाच's picture

22 Mar 2016 - 9:51 pm | एक एकटा एकटाच

हा हा हा

एक एकटा एकटाच's picture

22 Mar 2016 - 9:52 pm | एक एकटा एकटाच

हा हा हा

नाखु's picture

23 Mar 2016 - 9:20 am | नाखु

कुणास ठाऊक ?
प्रतिसाद देण्यासाठी
की निव्वळ वाचण्यासाठी
या मिपावर आलोय आम्ही

कुणास ठाऊक ?
चर्चा करण्यासाठी
की दंगा करण्यासाठी
या मिपावर आलोय आम्ही

कुणास ठाऊक ?
अनुभव घेण्यासाठी
की कुरापत उकरायसाठी
या मिपावर आलोय आम्ही

कुणास ठाऊक ?
ब्लॉगचा निचरा काढण्यासाठी
की नुसतेच जाहीरातीसाठी
या मिपावर आलोय आम्ही

दंगलबोध (दिव्यसंग्रह)

चौकटराजा's picture

23 Mar 2016 - 9:41 am | चौकटराजा

कुणास ठाउक ?
अध्यात्म मिरवण्यास
की अं अहं जपण्यास
या मिपावर आलोय आम्ही

कुंणास ठाउक ?
मोदीना बुकलण्यासाठी
अन मोदी प्रेम उतू जाण्यासाठी
या मिपावर आलोय आम्ही

अन्या दातार's picture

23 Mar 2016 - 2:36 pm | अन्या दातार

चायला!! एकाच पेर्नेची कित्ती कित्ती विडंबने? आवरा.

अत्रुप्त आत्मा's picture

23 Mar 2016 - 2:39 pm | अत्रुप्त आत्मा

नाईईईईईई! http://freesmileyface.net/smiley/laughing/lol-033.gif अज्जुन पडू द्या! http://freesmileyface.net/smiley/laughing/lol-033.gif
नाखू(न) चौरा जिन्नदाबाद! http://freesmileyface.net/smiley/laughing/lol-033.gif