आमचे आगोबा [मिपाक्विता]

टवाळ कार्टा's picture
टवाळ कार्टा in जे न देखे रवी...
19 Mar 2016 - 1:15 pm

कच्चा माल

दोन मिंटात पाताळेश्वर गाठी
तीन ढेंगात आम्चे आगोबा..

सुकांताचे ताट आमरसही दाट
न चुकता प्रत्येक कट्टा..

तैलबुध्धी शाबूत खाणेही मजबूत
ज्ञानाचा तर नित्य धबधबा..

लेण्यांत आसरा घ्यावासा वाटतो
दर्पणसुंदरीचा सहवास सदानकदा

गुरजींकडे जाती घेऊन हाती
दहा किलोचा पावभाजीसाठी डबा..

सुकांती आहार सतत (लेणी)विहार
आरोग्याचा मंत्र आगोबा..

निरागसतेचा पुतळा जणू हा
बुवांना पिडणे हाच मनसुबा ..

......... सालसकुमार दातपाडे

vidambanअनर्थशास्त्रकधी कधी निसर्गाला सुद्धा रंग खेळण्याचा मोह आवरत नाही आणि मग सुरु होते रंगांची किमया मनाला प्रसन्न करणारीकाहीच्या काही कविताकोडाईकनालगरम पाण्याचे कुंडटका उवाचभूछत्रीकविताविडंबनविनोदमौजमजा

प्रतिक्रिया

अत्रुप्त आत्मा's picture

19 Mar 2016 - 1:55 pm | अत्रुप्त आत्मा

@दोन मिंटात पाताळेश्वर गाठी
तीन ढेंगात आम्चे आगोबा.. >> http://freesmileyface.net/smiley/laughing/lol-053.gif

चांदणे संदीप's picture

19 Mar 2016 - 2:35 pm | चांदणे संदीप

खत्तर्र्नाक लिहिलयं! =))

Sandy

बोका-ए-आझम's picture

19 Mar 2016 - 2:59 pm | बोका-ए-आझम

लागल्या की क्काय!

प्रसाद गोडबोले's picture

19 Mar 2016 - 3:55 pm | प्रसाद गोडबोले

तुमचे विडंबन बरेच बरे होते म्हणायची वेळ आली हे वाचुन

टवाळ कार्टा's picture

19 Mar 2016 - 6:00 pm | टवाळ कार्टा

अर्रेच्चा...हे विसरलेलोच :)

रातराणी's picture

22 Mar 2016 - 2:04 am | रातराणी

आमचा लाडोबा अशी कविता नाही आली का अजून अनाहीतांकडून?
खी खी खी

टवाळ कार्टा's picture

22 Mar 2016 - 2:31 pm | टवाळ कार्टा

खिक्क

नाखु's picture

22 Mar 2016 - 2:43 pm | नाखु

परवानगी दिलीत तर तीही येईल (कवीता हो) दुसरं काही मनात आणू नये असं नाहीं.

ही घ्या दोडोबावर.

कब है परमिशन.

टवाळ कार्टा's picture

22 Mar 2016 - 3:02 pm | टवाळ कार्टा

तुम्ही (कधीपासून) पर्मीशन मागायला लाग्लात =))

ब्रोब्रच आहे काकांच. लहान मुल हळवी असतात ना. उगीच रडू लागल म्हणून काकूमंडळ रागावले तर काय घ्या ;) म्हणून आपल खात्री केलेली बरी.

टवाळ कार्टा's picture

23 Mar 2016 - 11:29 am | टवाळ कार्टा

काकूमंडळ

=))

धनंजय माने's picture

22 Mar 2016 - 3:07 am | धनंजय माने

मी नवीन आहे. म्हणून काही प्रश्नः
१. आगोबा कोण ?
२. दर्पणसुंदरी कोण?
३. गुरुजी कोण?
४. बुवा कोण?

प्राची अश्विनी's picture

22 Mar 2016 - 7:06 am | प्राची अश्विनी

सुकांता कोण हे राहिलं का?;)

धनंजय माने's picture

22 Mar 2016 - 8:38 am | धनंजय माने

हो तेही अ‍ॅड करा. एकेकाची ओळख होइपर्यंत वेळ लागेल.

चौकटराजा's picture

22 Mar 2016 - 9:22 am | चौकटराजा

आगोबा म्हण्जे जे आजोबा नहीत ते
दर्पण सुदरी म्हण्जे दर्पणातच फक्त सुण्दर दिसते अशी
गुरुजी कोण गुरुजी = श्री गुरूजी + श्रींरंग जोशी - २(श्री) - ( रंग +जोशी)
बुवा कोण - आत ह्ये काय इचारन झालं ? जो बाई नाही तो किंवा अनाहितेच्या आकंठ प्रेमात पडून पान्डुब्बा सोडला तर सगळ्या मित्राना विसरणारा असा जो तो ( हा समास कोणता हे ब्याट्म्यान हे सांगतील तुम्हाला .

चौकटराजा's picture

22 Mar 2016 - 9:27 am | चौकटराजा

पान्डुब्बा म्हण्जे कोण

उत्तर - मला पान्डुबा, स्पावडू स्पावड्या फेण्या, बन्या असे संबोधित केल्यास फाट्यावर मारण्यात येईल असे म्हणे जो तो

धनंजय माने's picture

22 Mar 2016 - 10:08 am | धनंजय माने

ओके, हळू हळू ओळख होइलच.

काका खरा मिपाकर अभ्यास वाढवा म्हणून सोडून देतो, तुम्ही अगदी बैजवार सांगत बसलेत.

पिलीयन रायडर's picture

22 Mar 2016 - 2:43 pm | पिलीयन रायडर

कधी कधी निसर्गाला सुद्धा रंग खेळण्याचा मोह आवरत नाही आणि मग सुरु होते रंगांची किमया मनाला प्रसन्न करणारी

हे काय आहे ते सांगा आधी..

बाकी कविता चान चान!

टवाळ कार्टा's picture

22 Mar 2016 - 3:01 pm | टवाळ कार्टा

कोणाचे तरी किडे =))