स्मायली जीवन माझे

अत्रुप्त आत्मा's picture
अत्रुप्त आत्मा in जे न देखे रवी...
12 Apr 2015 - 7:20 pm

स्मायली जीवन माझे http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-happy004.gif ताजे...स्मायली जीवन माझे! http://www.sherv.net/cm/emo/funny/1/running-around-smiley-emoticon.gif

धागा असो प्रति साद असू दे
सावकाश किंवा घाई असू दे
कुणी हसो अथवा तो रुसु दे, देत पुढे मज जाणे ! http://www.easyfreesmileys.com/smileys/free-happy-smileys-312.gif स्मायली... देत पुढे http://www.easyfreesmileys.com/smileys/free-scared-smileys-464.gif मज जाणे !

कधी टाकतो स्मायली http://www.easyfreesmileys.com/smileys/free-happy-smileys-269.gif मनातुन
आणि कुणाच्या आ-ग्रहा तुन http://www.easyfreesmileys.com/smileys/free-scared-smileys-179.gif
कधि मार्‍यांतुन,http://www.easyfreesmileys.com/smileys/free-evil-grin-smileys-111.gif या सार्‍यांतुन लावतो हीच दुकाने ! http://www.sherv.net/cm/emo/happy/dancing-happy-star-smiley-emoticon.gif

र्‍हा स्मायल्यांनो माझ्यासंगे http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-hug002.gif
तुम्हावरी अतृप्तत रंगे http://www.sherv.net/cm/emo/happy/happy-spring-smiley-emoticon.gif
तुमच्यापरी माझ्याहि मनातुन उसळे प्रेम दिवाणे ! http://www.sherv.net/cm/emo/happy/satisfied-smiley-emoticon.gif

आरोग्यदायी पाककृतीकॉकटेल रेसिपीकोडाईकनालगरम पाण्याचे कुंडप्रवासवर्णनबालसाहित्यभूछत्रीसंस्कृतीपाकक्रियाकविताप्रेमकाव्यबालगीतविडंबनउखाणेव्युत्पत्तीशब्दक्रीडाऔषधोपचारभूगोलकृष्णमुर्ती

प्रतिक्रिया

प्रचेतस's picture

12 Apr 2015 - 7:30 pm | प्रचेतस

'स्मायली'चे ऐवजी 'जिलबी' हा शब्द टाकून बघितला आणि तो पण परफेक्ट जुळला हो.

अत्रुप्त आत्मा's picture

12 Apr 2015 - 7:36 pm | अत्रुप्त आत्मा

आंssss दूष्ट ह्ह्त्ती! :-/ ही जिल्बी.. मि.पा. स्मायली जीवंत होत न्हाइत म्हनून टाकलीया! म्हनुन ही स्मायलीवरच हाय! मग तुम्मी कै म्हना! lllllllllllllllluuuuuu http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-taunt010.gif

प्रचेतस's picture

12 Apr 2015 - 7:39 pm | प्रचेतस

अहो पण तुम्हाला इतर जिलब्यांची आपलं स्मायलींची काय कमी. =))

अत्रुप्त आत्मा's picture

12 Apr 2015 - 10:22 pm | अत्रुप्त आत्मा

@अहो पण तुम्हाला इतर जिलब्यांची आपलं स्मायलींची काय कमी. >> काहिही कळत नै या हत्तीला! माझी मिपा स्मायलीतली ही :-/ मागे बघून जीभ काढणारी अत्यंत लाडकी स्मायली दुसरीकडे मिळत नाही ना मग! :-/ मोठेकान डोकंमहान हत्ती! :-/

पॉइंट ब्लँक's picture

12 Apr 2015 - 7:38 pm | पॉइंट ब्लँक

ha ha

कॅप्टन जॅक स्पॅरो's picture

12 Apr 2015 - 9:06 pm | कॅप्टन जॅक स्पॅरो

aai
Adwait
baba
bhel
chinese bhel
आरोग्यदायी पाककृती
कॉकटेल रेसिपी
कोडाईकनाल
गरम पाण्याचे कुंड
प्रवासवर्णन
बालसाहित्य
भूछत्री

=))

पैसा's picture

12 Apr 2015 - 9:35 pm | पैसा

मिपाच्या स्मायल्या हरवल्यात पण अत्रुप्ताच्या स्मायल्या बघून जीव त्रुप्त झाला! :)

जुइ's picture

12 Apr 2015 - 10:02 pm | जुइ

laugh

नाखु's picture

13 Apr 2015 - 9:17 am | नाखु

फटुग्राफर म्हणतो स्माईल प्लिज
बुवा-वाचक म्हणतात स्माईली प्लिज.
=========================
बाकी अगोबा नक्की तुमच्या लेखनावर फिदा आहेत का स्माईलींवर सुद्धा त्यांचा "कटाक्ष" आहे याचा खुलासा व्हावा ही विनंती.
खफपडीक्संघ्संचालित्खरवहीअवलोकनंतर्गतअवासाद्प्रतीसाद्बाण्प्रेक्षक संघातर्फे शंकानिरसनार्थ मिपावाचक हितार्थ प्रसारीत.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो's picture

13 Apr 2015 - 9:05 am | कॅप्टन जॅक स्पॅरो

खफपडीक्संघ्संचालित्खरवहीअवलोकनंतर्गतअवासाद्प्रतीसाद्बाण्पेक्षक संघ

सगळ्या कार्यकर्त्यांची नावं लिहिलियेत का चुकुन संघटनेच्या नावाऐवजी? ;)

नाखु's picture

13 Apr 2015 - 9:11 am | नाखु

विग्रह करण्याचे हक्क बॅट्याकडे आहेत तेव्हा पहिलं त्याला भेटून अर्थासहीत सटीप माहीती मिळवा ही विनंती.

स्वगत बॅट्या कशाकशाचे हक्क राखून ठेवील ते "स्माईली-देवाला" सुद्धा ठाऊक नाही.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो's picture

13 Apr 2015 - 9:14 am | कॅप्टन जॅक स्पॅरो

=))

चरणस्पर्श करके प्रणाम सरजी. _/\_

श्रीरंग_जोशी's picture

13 Apr 2015 - 9:16 am | श्रीरंग_जोशी

रचना आवडली.

मिपावरील लेखनप्रकारांत स्मायलीरसाचा समावेश केला जाण्यावर विचार व्हावा अशी विनंती करतो.

अत्रुप्त आत्मा's picture

13 Apr 2015 - 9:33 am | अत्रुप्त आत्मा

जोरदार हणुमोदन! :-D

स्माइल्यांेवजी तांब्या शब्द टाकुण पाहिला =))

पॉइंट ब्लँक's picture

13 Apr 2015 - 10:15 am | पॉइंट ब्लँक

ही ही. आता प्रतिभेला पूर येणार ;)

स्पा's picture

13 Apr 2015 - 9:50 am | स्पा

टमरेल पण जुळतय

अत्रुप्त आत्मा's picture

13 Apr 2015 - 1:32 pm | अत्रुप्त आत्मा

@टमरेल पण जुळतय >> अस्स्स्स्सं! दू दू पांडू..,दांडुही जुळेल..आणू काय? http://www.sherv.net/cm/emoticons/jobs/policeman-smiley-emoticon-1.gif

दू दू पांडू..,दांडुही जुळेल..आणू काय?

तरीच म्हटलं, पांडूचा इशय निगल्यावरती दांडू कसा काय नाय आलाव अजून ;)

या प्रतिसादाकडचे दुर्लक्ष बरीक खरेच बोलके हां ;)

अत्रुप्त आत्मा's picture

13 Apr 2015 - 5:48 pm | अत्रुप्त आत्मा

http://www.easyfreesmileys.com/smileys/free-evil-grin-smileys-18.gif http://www.easyfreesmileys.com/smileys/free-evil-grin-smileys-111.gif

पाटील हो's picture

26 May 2015 - 9:31 am | पाटील हो
सतिश गावडे's picture

26 May 2015 - 9:36 am | सतिश गावडे

a

पाटील हो's picture

26 May 2015 - 9:44 am | पाटील हो

1

सतिश गावडे's picture

26 May 2015 - 10:07 am | सतिश गावडे

आता "पाटलांचा नाद नाय करायचा" अशी स्वाक्षरी घ्या. :)

माझे जीवनगाणे ऐकून मग हे सुचलं असेल, तर वर्जिनल कवींच्या दु:खाची कल्पनासुद्धा करवत नाही. =))))

अत्रुप्त आत्मा's picture

13 Apr 2015 - 4:46 pm | अत्रुप्त आत्मा

आणि ती करण्याइतकि बुद्धि आपल्याला आहे.. याची आम्हाला! :P

आम्हाला बुद्धी आहे असं वाटलंच कसं तुम्हाला? =))))

मदनबाण's picture

13 Apr 2015 - 4:58 pm | मदनबाण

स्मायलीचा वापर आणि निवड नेहमीच आवडली आहे. :)

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- बघुन मला झाला पाव्हणा येडा... ;) { Bugadi Maazi Sandali Ga }