सूचना

वारंवार सूचना देऊनही काही सदस्य वैयक्तिक आणि खालच्या पातळीवरील प्रतिसाद देत आहेत. असे आढळल्यास विना सूचना कडक कारवाई करण्यात येईल.

ऑफिसात जाऊन आलो

Primary tabs

महासंग्राम's picture
महासंग्राम in जे न देखे रवी...
2 Jul 2019 - 1:19 pm

ऑफिसात गेलो,
गप्पा मारून आलो
कॅन्टीनला जाऊन मी
भजे खाऊन आलो

जरी थेंब पावसाचे आले
ओला .. भिजून आलो
भांबावल्या दुपारी
झोपा काढून आलो

होते कुणी न कोणी
नव्हतोच एकटे ना?
लोकां कसे पटावे
पाट्या टाकून आलो.. ?

पाकीट जरी रिकामे
अकाऊंट भरून आले..
चुकू मुळी न देता
लॉगिन करून आलो.

मूळ पेरणा
इथे आहे

gholmango curryNisargअभय-काव्यकालगंगाकाहीच्या काही कविताप्रेरणात्मकबालसाहित्यभावकवितावावरकलानृत्यकविताविनोद

प्रतिक्रिया

जॉनविक्क's picture

2 Jul 2019 - 2:19 pm | जॉनविक्क

अत्रुप्त आत्मा's picture

2 Jul 2019 - 3:42 pm | अत्रुप्त आत्मा

ह्या ह्या ह्या ह्या!

नाखु's picture

2 Jul 2019 - 7:15 pm | नाखु

सुट्टी जाहीर केली तेंव्हा नाही गेलात हापिसात,हेलपाटा पडला असता शिवाय घरी लवकर यायचा कंटाळा आला असता तो वेगळाच.

विडंबन आवडले

प्राची अश्विनी's picture

3 Jul 2019 - 10:58 am | प्राची अश्विनी

:):)