अर्थजगत

ज्ञानव's picture
ज्ञानव in अर्थजगत
25 Jan 2019 - 12:07

अर्थक्षेत्र : टेक्निकल अनालिसिस : भाग - १

अर्थक्षेत्र : टेक्निकल अॅनालीसीस : भाग – १अर्थक्षेत्र : टेक्निकल अनालिसिस : भाग - ०

ज्ञानव's picture
ज्ञानव in अर्थजगत
24 Jan 2019 - 10:23

अर्थक्षेत्र : टेक्निकल अनालिसिस : भाग - ०

लहानपणी, म्हणजे अगदी आजूबाजूचे भान आल्यापासून (समजायला लागल्यापासून म्हणण्यात काही हशील नाही कारण अजून फारसे काही समजतच नाही. विशेषतः लोकांचे वागणे.) ते अठरा एकोणीस वर्षाचा होईपर्यंत मी आईबरोबर भाजी आणायला बाजारात जात होतो. मार्केट किंवा बाजार ह्या संज्ञेशी झालेली हि पहिली ओळख होती.

ज्ञानव's picture
ज्ञानव in अर्थजगत
17 Aug 2016 - 15:01

अर्थक्षेत्र : ट्रेडिंग फंडा (२)

मागील भागात खरेदी करताना आणि विक्री करताना दरवेळी तयार होणारे हाय किंवा लो ह्या कडे लक्ष दिले असता तसेच ATP हा एक महत्त्वाचा घटक ध्यानात घेतला असता ट्रेंड बदलाची आगाऊ सूचना मिळू शकते. असे म्हंटले होते. तर

ज्ञानव's picture
ज्ञानव in अर्थजगत
7 Aug 2016 - 15:46

अर्थक्षेत्र : ट्रेडिंग फंडा

ट्रेडिंग हा शेअर मार्केटचा अविभाज्य घटक आहे. कुणी कितीही नावे ठेवली तरी ट्रेडिंग करणारे आहेत म्हणून बाजार आहे. ट्रेडिंग कसे करायचे हा प्रश्न बऱ्याच वेळा विचारला जातो. न्यूनतम पातळीला घेऊन उच्चतम पातळीवर विकायचे हे तत्व सांगितले जाते. पण बाजार काही कुठल्याही तांत्रिकदृष्ट्या विकसित केलेल्या पातळ्यांचा बांधील नाही. तुम्ही शोधलेला रेझिस्टन्स आणि सपोर्टला गद्दारी कशी करायची?

ज्ञानव's picture
ज्ञानव in अर्थजगत
9 Jan 2014 - 17:09

अर्थक्षेत्र भाग - ७ - "ट्रेंड" ते "ट्रेड" (अ)

कालच, बच्चे कंपनीला हॉटेलात हादडायची हुक्की आली आणि सौ पण त्यात सामील झाल्या. पुढच्या २० व्या मिनिटाला अस्मादिक हॉटेलातल्या एका कोपर्यात बापुडवाणे मेन्यू कार्ड न्याहाळत बसले होते. एरवी "यवनांना" (यौवंनांना ना ऽ ऽ ही. ) कितीही नावे ठेवली तरी हॉटेलात मेन्यू कार्ड यवन तत्वानेच वाचावे लागते. मग ४०-६५-१३५-१४५-१८५-२२५-२८५-६५-१३५-१४५-१३५-१३५ असे सुरु होते. मग उजव्याबाजूला सौ.

ज्ञानव's picture
ज्ञानव in अर्थजगत
6 Jan 2014 - 13:32

अर्थक्षेत्र भाग - ६ - सर्च, रिसर्च, "इम्प्रोव्हाझेशन"

गुंतवणूक हि व्यक्तीसापेक्ष असते. एखाद्या व्यक्तीची आवक - जावक - शिल्लक ह्यानुसार तो कशी गुंतवणूक करावी हा विचार करत असतो. एखादा गायक जसा एखाद्या घराण्याला, गुरूच्या गायनपद्धतीला आपल्या गाण्यातून प्रतिबिम्बित करतो तसेच गुंतवणूकदार हा त्याची मानसिकता आपल्या गुंतवणुकीतून प्रतिबिंबित करतो.

ज्ञानव's picture
ज्ञानव in अर्थजगत
4 Jan 2014 - 17:46

अर्थक्षेत्र भाग - ५ - गुंतवणूक

"सामान्यतः मला काहीच येत नाही असे गृहीत धरूनच आपण दुसर्याला "संधी " देतो. त्या ऐवजी आपण स्वतः जर सगळी माहिती काढून सर्वसमावेशक तयारी केली म्हणजेच थोडक्यात स्वतःलाच प्रथम "संधी" दिली तर एक अतिशय मोठा धोका आपण टाळू शकतो आणि पुढचे संभाव्य धोके परतवण्याचा आत्मविश्वास निर्माण होऊ शकतो."

ज्ञानव's picture
ज्ञानव in अर्थजगत
4 Jan 2014 - 13:05

अर्थक्षेत्र भाग - ४ - गुंतवणुक करण्यापूर्वीची तयारी.

साधारण काही हजार वर्षांपूर्वी माणूस शेती ह्या विषयाच्या संपर्कात आला. (नक्की किती हजार वर्षापूर्वी ते आमचे इ.ए. साहेब सांगू शकतील.) तिथून तो स्थिरावला. वस्ती करून राहू लागला. तेव्हा त्याला शेतीचे नियम, थिअरीज काहीहि माहित नव्हते. त्याला फक्त एक जाणवले असावे की इथे तिथे शिकार करत पळत राहण्यापेक्षा हे च्यामारी बरय झाडे आहेतच, फळे येताहेत असेच राहू झाल!

ज्ञानव's picture
ज्ञानव in अर्थजगत
20 Dec 2013 - 10:55

अर्थक्षेत्र भाग - २ (पहिल्या लॉस नंतरची सुरुवात )

===================================================================================
अर्थक्षेत्र भाग १ (शेअर मार्केटमधला पहिला लॉस )
===================================================================================

ज्ञानव's picture
ज्ञानव in अर्थजगत
18 Dec 2013 - 14:10

अर्थक्षेत्र भाग १ - (शेअर मार्केट मधला पहिला लॉस!)

आमचे एक स्नेही बापट फटाफट जे आज बरीच वर्षे माझे क्लायंट आहेत.फटाफट हे नाव त्यांनि स्वतःच ठेवले आहे. ते आता उत्कृष्ट ट्रेडिंग करतात, पण मला त्यांचा पहिला दिवस आठवतो जेव्हा ते माझ्याकडे आले जरासे चिडून, वैतागून त्यांनी खालील प्रमाणे माझ्याकडे तक्रार दिली