गणपत वाणी, सतत मागणी

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
2 Apr 2018 - 5:58 pm

गणपत वाणी, सतत मागणी.

विड्या ओढून थकलेला गणपत वाणी
कवितेच्या छपराखाली
अलंकार गोळा करताना मला दिसला.

म्हणाला,
'पूर्वीसारखे संपन्न अलंकार आता
कोण कवी वापरतो?
तसा एखाद दुसरा हौशी असतो
नाही असं नाही, पण त्याला काय अर्थेय ?'

त्याला एकदा मालक म्हन्ले,
'अरे, इतक्या अलंकृत कवितेचा खप होत नाही
काव्यापेक्षा कवित्व जड
आवरा आवाराच्या हाकाट्या पडतात
कवितेला हाणून पाडतात.
गणप्या, आता तुझं काम एकच,
अलंकार काढायचे, अन
कविता वाळत टाकायची.'

'मग काय होईल मालक?'

पिंक टाकीत मालक म्हन्ले ,
' काय होईल?
अरे, मग
काय वास्तवदर्शी,
सत्याचे खोल भान, कित्ती खर्र
वा, वा! अरे बापरे, आई गं
असं म्हणत गर्दी गोळा होईल.
मग कवितेचा खप होईल.
.....आणि तिचा खप झाल्याशिवाय
तुला बिड्या कुठून मिळणार?'

'मालकाचं बरोबर होतं.
मालकाचं नेहमीच बरोबर असतं...
तर एकूण सगळं असं आहे......'

मी विचारलं,
'ठिक गणू, पण काढून फेकलेले अलंकार
परत का गोळा करतोयस?'

काडीने दात कोरत
हाताने उत्प्रेक्षा झटकत, हसून बोलला,
'काळ बदलेल,
मालक बदलेल,
सत्य किती अंगावर येतेय म्हणत
हेच लोक आरोळ्या ठोकतील,
तेव्हा अलंकाराच्या शोधात
वेडे कवी फिरत इथेच येतील,
तेव्हा, हा गणपत वाणी
कविता झटकून
अलंकार विकेल....'

मी त्याच्याकडे पहात राहिले....
इतक्यात,
'आलो मालक'
म्हणत गणपत वाणी
कविता खांद्यावर टाकून निघून गेला.

शिवकन्या

अदभूतअनर्थशास्त्रकविता माझीकाणकोणकालगंगामाझी कवितामुक्त कवितावाङ्मयशेतीमांडणीसंस्कृतीवाङ्मयकवितामुक्तकभाषाशब्दार्थसाहित्यिकसमाजप्रवास

प्रतिक्रिया

नाखु's picture

2 Apr 2018 - 8:05 pm | नाखु

(धूर)काडीची कविता.

कोपर्यावरचा वाचक नाखु पांढरपेशा

चांदणे संदीप's picture

2 Apr 2018 - 8:29 pm | चांदणे संदीप

अलंकाराच्या शोधार्थ फिरणारे अनेक वेडे कवी निर्माण होवोत!

आमेन!

Sandy

रूपके आणि चेतनगुणोक्ती छान वापरले आहेत.

चौथा कोनाडा's picture

9 Apr 2018 - 9:54 am | चौथा कोनाडा

वाह, मस्तच !
एका वेगळ्या प्रकारचा उपहास !

सत्य किती अंगावर येतेय म्हणत
हेच लोक आरोळ्या ठोकतील,
तेव्हा अलंकाराच्या शोधात
वेडे कवी फिरत इथेच येतील,

हे भारीय !

रातराणी's picture

11 Apr 2018 - 12:57 am | रातराणी

खूप आवडली!!

तुमच्या कविता खूप वेगळ्या असतात, लिहीत रहा.

अंतरा आनंद's picture

11 Apr 2018 - 11:31 am | अंतरा आनंद

मस्तच कविता आहे. खूप आवडली.

काडीने दात कोरत
हाताने उत्प्रेक्षा झटकत, हसून बोलला,
'काळ बदलेल,
मालक बदलेल,
सत्य किती अंगावर येतेय म्हणत
हेच लोक आरोळ्या ठोकतील,
तेव्हा अलंकाराच्या शोधात
वेडे कवी फिरत इथेच येतील,
तेव्हा, हा गणपत वाणी
कविता झटकून
अलंकार विकेल....

आहा!

सत्यजित...'s picture

14 Apr 2018 - 4:36 am | सत्यजित...

ज ब र द स्त!

मारवा's picture

17 Apr 2018 - 7:52 am | मारवा

फारच सुंदर आणि मजेदार कविता आहे.
आवडली.

पिलीयन रायडर's picture

17 Apr 2018 - 2:59 pm | पिलीयन रायडर

सुरेख!