गाईन मीच गाणी, गर्दभ नका म्हणू...

Primary tabs

विशाल कुलकर्णी's picture
विशाल कुलकर्णी in जे न देखे रवी...
22 Nov 2015 - 10:48 pm

जिलब्या इथे कुणाला का आवडू नये?
वादात या कुणीही सहसा पडू नये

लपला टवाळ कोठे? तू शोधशी मला...
हातात आज धोंडा या सापडू नये...

गाईन मीच गाणी, गर्दभ नका म्हणू
आधीच सांगतो मी, कोणी नडू नये

राजाच मी मनाचा, हासू नका कुणी
खरडेन लेख माझे, तेव्हा रडू नये..,

तूही जरा चरावे, मीही चरेन ना,
बेकार भांडणांनी दोघे सडू नये

नाहीस तू तरीही आहे निवांत मी,
माझ्याविना तुझेही काही अडू नये,

वागा हवे तसे रे, जखमा नका करू
वाढेल वाद, वाढो, नाते झडू नये ... 

नव-हझलकार इरसाल म्हमईकर

हझलहास्यपाकक्रियाबालगीतशब्दक्रीडाविनोदसमाजजीवनमान

प्रतिक्रिया

जॅक द रिपर's picture

22 Nov 2015 - 10:49 pm | जॅक द रिपर

विशाल :)

मांत्रिक's picture

22 Nov 2015 - 10:51 pm | मांत्रिक

हायला विश्ल्याअण्णा, तू पण विडंबने करणार? मग आमच्या राकुंनी जायचे कुठ्ठे? अस्सं नै करायचं!!!बरं का!!!

पैसा's picture

22 Nov 2015 - 10:51 pm | पैसा

:)

इडली डोसा's picture

22 Nov 2015 - 10:53 pm | इडली डोसा

काही असो पण हा गाणारा प्रचंड प्रसिद्ध झाला आहे आणि त्याचा इथे येऊन लोकांचे लक्ष वेधुन घेण्याचा उद्देश सफल झाला आहे असे म्हणेन. बाकी काव्य अगदि प्रसंगोचित आहे? :)

विशाल कुलकर्णी's picture

22 Nov 2015 - 10:58 pm | विशाल कुलकर्णी

वागा हवे तसे रे, जखमा नका करू
वाढेल वाद, वाढो, नाते झडू नये ...

_/\_

अभ्या..'s picture

22 Nov 2015 - 11:04 pm | अभ्या..

च्यामारी सेल्फ नमस्कार??
आरशात बघून का?
गाईन मीच गाणी आणि करीन मीच नमस्कार झालेय काय?

विशाल कुलकर्णी's picture

23 Nov 2015 - 7:47 am | विशाल कुलकर्णी

अभ्याभौ, अरे तो नमस्कार समस्त मिपाकरांना आहे आणि कोट केलेले वाक्य ही समस्त मिपाकरांना हात जोडून केलेली विनंती आहे.

जव्हेरगंज's picture

22 Nov 2015 - 11:10 pm | जव्हेरगंज

आर्र तिच्या, स्वतःच्या काव्याला दंडवत? असे का हो?

बाकी कविता एकदम 'हाण्ण' झाली आहे.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
निवडक
http://phuphata.blogspot.com

अजया's picture

22 Nov 2015 - 11:19 pm | अजया

:)

पगला गजोधर's picture

22 Nov 2015 - 11:22 pm | पगला गजोधर

यार हमारी बात सुनो
ऐसा एक इन्सान चुनो
जिसने पाप ना किया हो
जो पापी ना हो ...

मारवा's picture

23 Nov 2015 - 7:53 am | मारवा

ये थोडा
जीझस चा
पहला पत्त्थर वो मारेगा...
चा फेरफार आहे का ?

पगला गजोधर's picture

23 Nov 2015 - 9:30 am | पगला गजोधर

'Let Him Who Is Without Sin Cast the First Stone'

राजेश खन्नाच्यचित्रपताटातले एक गाणे....

विशाल कुलकर्णी's picture

23 Nov 2015 - 8:11 am | विशाल कुलकर्णी

मी तरी काय वेगळे म्हणतोय गजोधरजी..?

नाहीस तू तरीही आहे निवांत मी,
माझ्याविना तुझेही काही अडू नये,

वागा हवे तसे रे, जखमा नका करू
वाढेल वाद, वाढो, नाते झडू नये ...

एस's picture

23 Nov 2015 - 9:58 am | एस

पाप जरुर होते हैं पर पापी नहीं है! ;-)

अत्रुप्त आत्मा's picture

23 Nov 2015 - 7:55 am | अत्रुप्त आत्मा

राजाच मी मनाचा, हासू नका कुणी खरडेन लेख माझे, तेव्हा रडू नये..

अगदी अगदी...

पण त्या आत्मांध मतिमंदाला हे कळेल काय?

अनिरुद्ध.वैद्य's picture

23 Nov 2015 - 8:07 am | अनिरुद्ध.वैद्य

:D

नाखु's picture

23 Nov 2015 - 8:12 am | नाखु

तिच्या मारी......


खरडेन लेख माझे, तेव्हा रडू नये..,

साठी एक मस्तानी (पेय) लागू आपलेकडून..

कैलासवासी सोन्याबापु's picture

23 Nov 2015 - 10:45 am | कैलासवासी सोन्याबापु

अग्गागागागा

लेका विकु काय बे हे ! :D :D

हायला ब्येश्ट, तुमची प्रेर्ना घेउन कैतरी लिहावस वाटतय ;)

विशाल कुलकर्णी's picture

23 Nov 2015 - 11:00 am | विशाल कुलकर्णी

नेकी और ..... ;)

मृत्युन्जय's picture

23 Nov 2015 - 11:01 am | मृत्युन्जय

श्री विशाल कुलकर्णी यांचा विजय असो. :)

स्वामी संकेतानंद's picture

23 Nov 2015 - 1:49 pm | स्वामी संकेतानंद

खल्लास!!

विशाल कुलकर्णी's picture

23 Nov 2015 - 8:31 pm | विशाल कुलकर्णी

कसचं कसचं ... ;)

बोका-ए-आझम's picture

23 Nov 2015 - 11:37 pm | बोका-ए-आझम

हा भास झाला की मग सगळ्यांना निराकार गाढवजी आठवले?;)