सत्वर

शिव कन्या's picture
शिव कन्या in जे न देखे रवी...
26 Apr 2018 - 6:04 pm

सत्वर ये तू निघोनी आता
निबीड अरण्यी कंटक वाटा

हे अंतर आता पाश म्हणू कि
नाश जीवाचा करिल ऐसा
तुझ्या रुपाचा तीर्थघटाचा
जन्मजान्हवी, श्वास मिटावा

नकोच आता वियोग असा कि
दो तीरांचे वा हिमालयाचे
बंध तोडूनी पाश टाकूनी
माझे उरले संचित आता
तुझ्या रुपाशी मिळून जावे

जिथून आले हासत खेळत
तिथेच माझे असणे नसणे...
इतकेच होवो पुण्यसलीले,
तुझ्या तटाशी भंजन व्हावे
भस्मचिता अन् बंधमोक्षही
उरू नये ते काही काही....

सत्वर ये तू निघोनी आता
निबीड अरण्यी कंटक वाटा....
शिवकन्या

कविता माझीकालगंगाशिववंदनाशांतरसधोरणमांडणीसंस्कृतीकलावाङ्मयसाहित्यिकसमाज

प्रतिक्रिया

प्रचेतस's picture

26 Apr 2018 - 6:54 pm | प्रचेतस

अप्रतिम

श्वेता२४'s picture

27 Apr 2018 - 11:19 am | श्वेता२४

भस्मचिता अन् बंधमोक्षही
उरू नये ते काही काही....
खास