Foolपाखरा

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
23 Nov 2017 - 10:36 am

पेरणा अर्थात

Foolपाखरा

का जागतेस तू शोना?
काय विचार करत असतेस तू?
का झोप येत नाही?
कोण? मी?
तू जागी आहेस ना म्हणून,
मी पण जागतोय
.
गिरणीच्या पट्ट्यासारखी अखंड बोलतेस
कधी कधी वाटतं
दिवसभर थोड थोड
शॉपिंग करत रहातेस
माझ्या कार्डावर
आणि मग उद्या काय खरेदी करायचे?
या विचाराने
झोपेला तुझ्या डोळ्यात
उतरायला जागाच उरत नाही
.
असं होतय का रे फुलपाखरा?
त्रास देतो ना गॅरी असा?
दूर निघून जातो
आणि बच्चा गॅरीला शोधत रहाते!
.
एक गंमत करुया
आज झोपलीस ना की
गॅरीला तुझ्या स्वप्नात बोलावं
स्वप्नात मग गॅरी आणि बच्चा
खुप खेळतील, हसतील, धावतील
राधिकाला घेऊ का बरोबर?
नको, आधि आपण खुप मस्ती करु
मग मस्ती केली म्हणून
भांडायला येईलच ना ती?
तेव्हा, आपण काहीही आर्ग्युमेंट्स करुया
आम्ही दोघे भेटणारच असे सांगूया
तिला कळणारच नाही कि
काय करायचे ते
मज्जा ना?
.
पण कोकरा, स्वप्नचं रे ते
सकाळी ऊठलीस तर संपेल
मग परत दिवसभर
थोड थोड
शॉपिंग करत रहाशील
माझ्या कार्डावर
आणि रात्री परत तु जागत राहशील,
छे.. नकोच्च..
क्रेडीट कार्डाची बीलं भरताना
नाकी नउ आलेत...
.
का जागतेस तू शोना?
काय विचार करत असतेस तू?
का झोप येत नाही?

|नवर्‍याची बायकोप्रेमी |
(२२/११/२११७)

पैजारबुवा,

eggsकाणकोणकोडाईकनालगरम पाण्याचे कुंडरौद्ररसप्रेमकाव्यकालवणपौष्टिक पदार्थऔषधोपचारकृष्णमुर्ती

प्रतिक्रिया

नाखु's picture

23 Nov 2017 - 11:22 am | नाखु

पौष्टिक आहे हे!!

नवर्‍याची बायकोप्रेमी

=))

पगला गजोधर's picture

23 Nov 2017 - 2:37 pm | पगला गजोधर

हेंच आहें नं, तुमच्या कवितेचं फुल्लल मिनींग ?

ff

मिसळलेला काव्यप्रेमी's picture

23 Nov 2017 - 2:50 pm | मिसळलेला काव्यप्रेमी

झालं? लावलित वाट आमच्या कवितेची?
चांगलयं चांगलयं.. :)

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

25 Nov 2017 - 10:05 am | ज्ञानोबाचे पैजार

मिका तुझी कविता छानच आहे, वाचताक्षणीच आवडली होती...
पण ते शोना वगेरे वाचल आणि मग हात शिवशीवायला लागले.
पैजारबुवा,

अत्रुप्त आत्मा's picture

28 Nov 2017 - 7:11 pm | अत्रुप्त आत्मा

ह्या ह्या ह्या ह्या ह्या...! =))

पैसा's picture

25 Nov 2017 - 11:30 am | पैसा

=)) =)) =)) =))