शशक'२०२२ - बदला

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in स्पर्धा
24 May 2022 - 7:52 am

राघव आणि शीला प्रसिध्द गुप्तहेर आणि त्याची हुशार असिस्टंट, खुनाच्या केसबद्दल चर्चा करत होते..
"अपघात वाटावेत अशा पध्दतीने तीन खुन झालेत. खुनी हुशारच दिसतोय, काहीच धागेदोरे सापडत नाहीयेत. खूनांचा उद्देशही समजत नाहीये.
खून झालेले तीघे जूने घट्ट मित्र, त्यांचा चौथा मित्र आजच भारताबाहेरून यायचाय, मग काहीतरी धागा हाती लागेल".
राघवचा फोन वाजला.
"शीला, चौथा पोहचलाय, श्रीधरला घेऊन जा, त्याच्यावर नजर ठेवा. सुरक्षीत पोहचवा घरी. उद्या भेटेन त्याला"
"डोन्ट वरी सर, मी एकटीच पोहचवेन त्याला".
बाहेर येऊन हळु आवाजात फोनवर बोलली , "शेवटचंच काम हे. आता ताईच्या आत्म्याला शांती मिळेल."
आणि जायला म्हणून वळली, एकदम दचकली, समोर विजयी हसत राघव उभा होता.

प्रतिक्रिया

तुषार काळभोर's picture

24 May 2022 - 7:56 am | तुषार काळभोर

शीला अन् राघव दोघेही..

एमी's picture

24 May 2022 - 8:08 am | एमी

+१

व्हिलन लोकं हिरोसमोर प्लॅन बोलून दाखवायचा नाही हे कधी शिकणार कोण जाणे !

तर्कवादी's picture

24 May 2022 - 10:07 am | तर्कवादी

राघव आणि शीला प्रसिध्द गुप्तहेर आणि त्याची हुशार असिस्टंट, खुनाच्या केसबद्दल चर्चा करत होते

हे वाक्य
"प्रसिध्द गुप्तहेर राघव आणि त्याची हुशार असिस्टंट शीला खुनाच्या केसबद्दल चर्चा करत होते" असं सहज सोपं आणि अधिक योग्य झालं असतं. स्वल्पविरामाची आवश्यकता नव्हती.
असो.

विजुभाऊ's picture

24 May 2022 - 10:34 am | विजुभाऊ

फोन कोणाचा वाजला. राघवचा की शीला चा?

स्वधर्म's picture

24 May 2022 - 7:49 pm | स्वधर्म

बाकी कथा बरी झालीय.

कानडाऊ योगेशु's picture

24 May 2022 - 8:55 pm | कानडाऊ योगेशु

राघवचा फोन वाजला असावा त्याने तो घेतला असावा व मग शीलाशी त्याबद्दल बोलला असावा असे असावे.
पहिल्या वाक्यात माझाही घोळ झाला.शीला ,राघव व त्याची असिस्टंट अशी तीन पात्रे वाटली.

कानडाऊ योगेशु's picture

24 May 2022 - 10:28 pm | कानडाऊ योगेशु

+१ द्यायचे राहिले.

Vivek Phatak's picture

24 May 2022 - 8:56 pm | Vivek Phatak

+१

चौथा कोनाडा's picture

25 May 2022 - 11:20 am | चौथा कोनाडा

+१

पण... आता ताईच्या आत्म्याला शांती मिळणार नाही "

चेतन सुभाष गुगळे's picture

25 May 2022 - 7:03 pm | चेतन सुभाष गुगळे

शांती नसली म्हणून काय झालं शीलाचा आत्माच डायरेक्ट आता ताईच्या आत्म्याला भेटायला जाईल की.

वामन देशमुख's picture

25 May 2022 - 5:17 pm | वामन देशमुख

+१

चेतन सुभाष गुगळे's picture

25 May 2022 - 7:02 pm | चेतन सुभाष गुगळे

त्यामूळे मत नाही.

स्मिताके's picture

25 May 2022 - 10:34 pm | स्मिताके

+१