शब्द चांदणी कोडे ४

Primary tabs

शशिकांत ओक's picture
शशिकांत ओक in जनातलं, मनातलं
9 Feb 2021 - 11:42 pm

4

4

4

मांडणीशब्दक्रीडाआस्वादविरंगुळा

प्रतिक्रिया

मुक्त विहारि's picture

10 Feb 2021 - 9:31 am | मुक्त विहारि

काही शब्द मिळाले

1. दास

सदा

लस

सल

बार

बास

बाल

मुक्त विहारि's picture

10 Feb 2021 - 9:42 am | मुक्त विहारि

खार

मुक्त विहारि's picture

10 Feb 2021 - 9:43 am | मुक्त विहारि

सर

रस

सखा

खास

शशिकांत ओक's picture

10 Feb 2021 - 10:00 am | शशिकांत ओक

मु वि आणि इतर मित्र हो,
शोध चालू ठेवा.

साहना's picture

10 Feb 2021 - 3:43 pm | साहना

खार
बार
दार
सर

बाल (बोली)
सल
दाल (बोली)
खाल (हिंदी/बोली)

लस
रस
बास
दास
खास

सदा

सखा
रखा (हिंदी)

खासदार
रसदार
बालसखा

शशिकांत ओक's picture

11 Feb 2021 - 2:28 am | शशिकांत ओक

धुरंधर मिपाकरांकडून अजुनही तो शोधून काढला जाईना?

मी सर्व कॉम्बिनेशन्स करून पहिली पण कुठलंही शब्द ओळखीचा वाटला नाही.

शेवटची दोन अक्षरे दार किंवा दास असतील असे वाटते पण तरी सुद्धा सारखे शब्द ओळखीचे वाटत नाहीत. बालखासदार (बाल गुन्हेगार वगैरे असतात तसे)

शशिकांत ओक's picture

11 Feb 2021 - 6:16 pm | शशिकांत ओक

पहा प्रयत्न करून.

वयस्क's picture

12 Feb 2021 - 3:06 am | वयस्क

बालखासदार

शशिकांत ओक's picture

12 Feb 2021 - 9:08 am | शशिकांत ओक

4

खासबालदार हा शब्द डोक्यांत आला होता पण खरेच असा शब्द आहे कि नाही ह्यासाठी गुगल केले आणि भयंकर निर्णय आले त्यामुळे हा शब्द नाही असे वाटते. अश्या कोड्यांसाठी प्रमाण म्हणून एखादा शब्दकोश ठेवला तर छान होईल.

मुक्त विहारि's picture

13 Feb 2021 - 8:59 am | मुक्त विहारि

पुढचे शब्दकोडे कधी?