नवकवीस्तोत्र

Primary tabs

माम्लेदारचा पन्खा's picture
माम्लेदारचा पन्खा in जे न देखे रवी...
26 Jul 2017 - 10:10 pm

काही करण्या उरले नसता । आपली पाटी कोरी असता ।
काही बकांची ध्यानस्थ स्तब्धता । मत्स्यमारीकारणे ।।

दिसता कोणीही नवखा । लबाड साधिती मोका ।
त्याची बुडवती नौका । लागलीच ।।

पाडावी भोके यथेच्छ । भाषा तरी वापरावी स्वच्छ ।
भासवावे तयाते तुच्छ । आत्मक्लेशे ।।

कवीचे उडवावे शिरस्त्राण । मागाहुनि करावे शिरकाण ।
मनसोक्त मारावे पादत्राण । कवितेवरी ।।

आपण गाडिले कुठे झेंडे । आपल्या कापसा किती बोंडे ।
सगळे विसरून फेकती अंडे । अशावेळी ।।

अशाने होते तरी काय । कवी हतोत्साही होऊन जाय ।
परि अंतरी लागते हाय । कायमची ।।

सांगे कवी अशा लोका । दिसताक्षणी तिथेच ठोका ।
असे जरी प्रसंग बाका । विजयीभव ।।

अदभूतअभंगअविश्वसनीयफ्री स्टाइलमार्गदर्शनहास्यअद्भुतरसवावरकवितामुक्तकमौजमजा

प्रतिक्रिया

सत्यजित...'s picture

26 Jul 2017 - 10:38 pm | सत्यजित...

लै भ्भारी!

जेनी...'s picture

27 Jul 2017 - 12:33 am | जेनी...

=))

अत्रुप्त आत्मा's picture

27 Jul 2017 - 6:32 am | अत्रुप्त आत्मा

=)))))

प्रचेतस's picture

27 Jul 2017 - 6:48 am | प्रचेतस

खी खी खी =))

मंदार कात्रे's picture

27 Jul 2017 - 6:55 am | मंदार कात्रे

;)

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

27 Jul 2017 - 10:35 am | ज्ञानोबाचे पैजार

ज्याला पाहिजे फक्त कौतुक | मर्कट लीलेस लाईक |
शब्द रचतो जो एकावर एक | तो निंदेचाच धनी||

आठवा सावित्रीबाई फुले | ज्यांनी झेलले शेणाचे गोळे
आता जग वाहते फुले | पुतळ्यावरती जयांच्या ||

बोल बोबडे बालकाचे | त्यावर हसणे इतरांचे |
म्हणौनी तयांना बालकाचे | दगड मारणे का बरोबर ||

दगड मारण्या जी शिकवते | ती माता नव्हे वैरीण असते |
लांब रहाणेच बरेच असते | अशा दैत्यी पासौनी ||

जो हतोत्साही होउन जातो | तो खरा कवी कधीच नसतो|
जो या सर्वांना पुरुन उरतो | कवी ऐसा वंदावा ||

जो असतो शब्दांचा ईश्वर | त्यास जगाची नसते फिकीर |
शब्दांच्या दुनियेचा जो मिहीर | तोच कवी जाणावा ||

ऐसा कविश्र्वर वंदावा | यथोचीत आदर त्याला द्यावा |
देव्हार्‍यात त्याला बैसवावा |इश्वराच्या शेजारी ||

पैजारबुवा,

माम्लेदारचा पन्खा's picture

27 Jul 2017 - 11:24 am | माम्लेदारचा पन्खा

गुरुदेव . . . . . !

हतोळकरांचा प्रसाद's picture

27 Jul 2017 - 1:16 pm | हतोळकरांचा प्रसाद

तुम्हा दोघांनाही दंडवत! कविता आणि विडंबन दोन्ही रापचिक!

अप्पा जोगळेकर's picture

27 Jul 2017 - 5:29 pm | अप्पा जोगळेकर

खरोखरच प्रतिभावान आहात पैजार बुवा. नमस्कार घ्या. पंखा साहेबांचे पण मूळ काव्य भारीच.

ह्या काव्यासाठी एक मस्तानी दिली तुम्हाला पैजारबुवा.

हतोळकरांचा प्रसाद's picture

28 Jul 2017 - 10:57 am | हतोळकरांचा प्रसाद

कोणती? ;) :)

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

28 Jul 2017 - 11:47 am | ज्ञानोबाचे पैजार

कोणती हा प्रश्र्णच येत नाही कारण सूड बुंदेलखंडाचे राजे छत्रसाल नाहीत आणि आम्हीही बाजीराव नाही आहोत हे आम्हा दोघांनाही पक्के माहित आहे.

प्रश्र्ण फक्त इतकाच असू शकतो की सुजाताची? कोंढाळकरची? का गुजरची? पण हा प्रश्र्ण विचारायचा मला अधिकार पोचत नाही. त्यामुळे मस्तानी हवी असेल तर सूड जिथे बोलवेल तिकडे मला जावे लागेल.

पैजारबुवा,

हतोळकरांचा प्रसाद's picture

28 Jul 2017 - 12:14 pm | हतोळकरांचा प्रसाद

अहो कोणती म्हणजे मँगो मस्तानी कि सीताफळ मस्तानी कि गुलकंद मस्तानी असे! :D :D .

प्रचेतस's picture

28 Jul 2017 - 12:26 pm | प्रचेतस

गुजरचीच सर्वोत्तम.
सुजाता/कोंढाळकरवाले मस्तानीच्या नावाखाली पातळ श्रीखंड देतात.

पातळ श्रीखंड नसलेली म्हणजे कशी ते तुमच्याच शब्दात वर्णन करा ना गडे।
(ठर्राव सूचक कंज्यूस, अनुमोदन आत्मुस )

प्रचेतस's picture

28 Jul 2017 - 5:48 pm | प्रचेतस

म्हणजे लस्सी आणि ताक ह्यात जसा फरक असतो तशी. मस्तानी पिता यायला हवी, चमच्याने खाता नव्हे.(त्यातले आईसक्रीम सोडून)

शार्दुल_हातोळकर's picture

28 Jul 2017 - 11:48 pm | शार्दुल_हातोळकर

सुपर्ब कविता पैजारबुवा !!
क्या बात है !! दंडवत __/\__

आपण गाडिले कुठे झेंडे । आपल्या कापसा किती बोंडे ।
सगळे विसरून फेकती अंडे । अशावेळी ।।

या कडव्याकरिता शिट्ट्या, टाळ्या आणि आरोळ्या!!!

इरसाल's picture

28 Jul 2017 - 2:52 pm | इरसाल

एस मलाही हेच कडवे अप्रतिम वाटले. भारीच......!!!!!

नावातकायआहे's picture

18 Aug 2017 - 9:22 am | नावातकायआहे

बाडिस...!
लैच आवडल्या गेले आहे!

पुंबा's picture

27 Jul 2017 - 12:56 pm | पुंबा

हाहाह्हा... तुमचे आणी पैजारबुवांचेदेखील काव्ये फर्मास झाली आहेत..
हहपुवा..

कॅप्टन जॅक स्पॅरो's picture

27 Jul 2017 - 1:01 pm | कॅप्टन जॅक स्पॅरो

=))

जव्हेरगंज's picture

27 Jul 2017 - 1:27 pm | जव्हेरगंज

=)))))

सतिश गावडे's picture

27 Jul 2017 - 2:11 pm | सतिश गावडे

दोन्ही काव्ये जबरा जमली आहेत.

सस्नेह's picture

27 Jul 2017 - 2:41 pm | सस्नेह

मस्त जुगलबंदी !!
पैजारबुवा रॉक्स !

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

27 Jul 2017 - 2:47 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

=)) =)) =))

मापंची कविता मुळात सुंदर । तीवरी ज्ञापैंचा कळस टोकदार ।
आमच्याकडून घ्याव्या वारंवार । टाळ्या आणि हशा ॥

सानझरी's picture

27 Jul 2017 - 2:54 pm | सानझरी

=)))))

नीलमोहर's picture

27 Jul 2017 - 2:58 pm | नीलमोहर

मूळ काव्य आणि त्यावर पैजारबुवांचा कळस, दोन्ही भारीच.

खेडूत's picture

27 Jul 2017 - 3:10 pm | खेडूत

:))

खेडूत's picture

27 Jul 2017 - 3:10 pm | खेडूत

:))

पद्मावति's picture

27 Jul 2017 - 4:15 pm | पद्मावति

मापंची मुळ कविता आणि पैजार बुवांची कविता दोन्हीही आवडल्या.

संदीप-लेले's picture

27 Jul 2017 - 8:55 pm | संदीप-लेले

दोन्ही कविता झकास :)

दशानन's picture

27 Jul 2017 - 8:57 pm | दशानन

=))

वरुण मोहिते's picture

27 Jul 2017 - 9:04 pm | वरुण मोहिते

पण पैजारबुवा आमच्याकडून नमस्कार घ्या .

गोविंदराव आणि नानोबांचे पैजार
फार भारी.

हे गोविंध्राव कोण म्हणे? ;)
पण मापं झबरदस्त लिव्हलाय आणि आमचं माऊलीचं तर काय इचारायचं. शिस्तीत टोला सीमापार.

कंजूस's picture

29 Jul 2017 - 7:27 am | कंजूस

मापं हो!

आता सेल्फिकरांवर बोधामृतवाणी हून जाऊ द्या।

पैसा's picture

28 Jul 2017 - 1:38 pm | पैसा

=)) =))

लीलाधर's picture

28 Jul 2017 - 11:47 pm | लीलाधर

पै माऊली आपले विडंबन काय पण टोला हाणलाय कोपरापासुन दंडवत घ्यावा माऊली ..

समाधान राऊत's picture

29 Jul 2017 - 9:24 am | समाधान राऊत

दोन्ही कविता आवडल्या गेल्या आहेत

राघव's picture

15 Aug 2017 - 9:48 pm | राघव

दोन्ही रचना उत्तम! आवडेश!!