(ढबोला...)

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
21 Sep 2022 - 10:16 am

पेरणा :- प्राची ताईची अबोला..

http://misalpav.com/node/50707#comment-1153556

ढबोला...

तुझ्या ढबोल्या भावाने
सोडला मागे भस्मासूर
जीव झाला वेडापिसा
त्याचा पाहुनिया नूर

तुझ्या ढबोल्या भावाने
कशी ओरपली नळी?
उरे हडकांचा ढीग
रस्साजाई खोल तळी

तुझ्या ढबोल्या भावाने
किती भाकरी हादडल्या..
अगं वेडे भातही
आता आला नं संपाया!

तुझ्या ढबोल्या भावापुढे
मी सपशेल शरण,
बघावे तेव्हा तेव्हा
याचे चालूच चरणं !

(“चरणं” मधला “च” हा चरख्यातला “च” आहे याच्री कृपया नोंद घ्यावी)

पैजारबुवा,

काणकोणकोडाईकनालगरम पाण्याचे कुंडभूछत्रीरौद्ररसइंदुरीकृष्णमुर्ती

प्रतिक्रिया

कर्नलतपस्वी's picture

21 Sep 2022 - 10:36 am | कर्नलतपस्वी

मस्तच.

कर्नलतपस्वी's picture

21 Sep 2022 - 10:38 am | कर्नलतपस्वी

ण वर टिबं दिले असते तरी ट्युब भक्कन पेटली असती.

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

21 Sep 2022 - 2:25 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

लोकाग्रहास्तव बदल केला आहे
पैजारबुवा,

कंजूस's picture

21 Sep 2022 - 10:45 am | कंजूस

चावलेतला “च” हा चरख्यातला, चरणातला 'च'नाही.

खेडूत's picture

21 Sep 2022 - 11:52 am | खेडूत

चरणं जाऊदेत..
चरण कुठेत आपले माऊली!!
:)

श्वेता२४'s picture

21 Sep 2022 - 1:16 pm | श्वेता२४

तुमचे विडंबन वाचणार नाही. ठसका लागला ना....हहपुवा. ढबोल्या हा शब्द आवडला...

Bhakti's picture

21 Sep 2022 - 2:46 pm | Bhakti

कहर!!

रंगीला रतन's picture

21 Sep 2022 - 4:04 pm | रंगीला रतन

ख्या ख्या ख्या :=)

प्रसाद गोडबोले's picture

21 Sep 2022 - 6:25 pm | प्रसाद गोडबोले

अं हं ...
बात कुछ जमी नहीं पैजारबुवा

: -|

श्रीगुरुजी's picture

21 Sep 2022 - 6:38 pm | श्रीगुरुजी

फारच भारी! ढबोला विशेषण आवडल्या गेले आहे.

मिसळलेला काव्यप्रेमी's picture

21 Sep 2022 - 7:11 pm | मिसळलेला काव्यप्रेमी

कुठल्याही चांगल्या कवितेची वाट लावयलाच हवी का रे भल्या माणसा??
;)

प्रचेतस's picture

22 Sep 2022 - 9:03 am | प्रचेतस

हा तर षट्कार =))

अथांग आकाश's picture

22 Sep 2022 - 11:23 am | अथांग आकाश

भारिये विडंबन!!!
.

प्राची अश्विनी's picture

22 Sep 2022 - 5:39 pm | प्राची अश्विनी

भारी विडंबन.:)

चांदणे संदीप's picture

22 Sep 2022 - 7:18 pm | चांदणे संदीप

पैजारबुवा, घरी ही कविता वाचली गेली तर??

सं - दी - प

ढबोला शब्दाने कोषात मोलाची भर घातली आहे.
विडंबन फर्मास !

चौथा कोनाडा's picture

23 Sep 2022 - 1:02 pm | चौथा कोनाडा

लै भारी जमेश !
हा .... हा .... हा .... !

as234dasdasd
तुल्यबळ टू ओरिजनल !

पाषाणभेद's picture

23 Sep 2022 - 6:14 pm | पाषाणभेद

छान

तुषार काळभोर's picture

23 Sep 2022 - 8:40 pm | तुषार काळभोर

बट आय डोन्ट अंडरस्टॅण्ड द टॅग्ज..

काणकोण
कोडाईकनाल
गरम पाण्याचे कुंड
भूछत्री
रौद्ररसइंदुरी
कृष्णमुर्ती ????

श्वेता व्यास's picture

26 Sep 2022 - 3:05 pm | श्वेता व्यास

हहपुवा :D

श्वेता व्यास's picture

26 Sep 2022 - 3:08 pm | श्वेता व्यास

फर्मास विडंबन. माझ्यासारख्या "जे न देखे रवी..." या विभागात न फिरकणाऱ्या लोकांना फक्त विडंबन वाचण्यासाठी तुम्ही यायला लावता, आणि मग पेरणा अर्थातच वाचला जातो त्याबद्दल धन्यवाद.