मिराशी

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
16 Apr 2024 - 12:00 pm

मी नाही कुणाचा बाप
मी नाही कुणाचा आजा
रंग बदलतो मी वारंवार
कुंपणावरचा सरडा जसा

मी न कुणाचे खातो, ल्यातो
तो श्रीराम आम्हांला देतो
लळा जिव्हाळा नाती गोती
मी वेशीवर टांगून रहातो

नाही कुणाची पर्वा, आशा
नाही पुसले म्हणून निराशा
स्वानंदाचे टाळ घेऊन हाती
जगतो मी माझीच मिराशी

आनंदकंद वृत्तआयुष्यआयुष्याच्या वाटेवरकवितामुक्तक

प्रतिक्रिया

चौथा कोनाडा's picture

16 Apr 2024 - 5:41 pm | चौथा कोनाडा

मस्त ! छान ! मस्त कलंदर फकीरी म्हणायची !
सगळं सोडून आता वैराग्य प्राप्त झालं !
येऊ देत पुढच्या रचना !

https://www.misalpav.com/node/52047

वरील धाग्याचा खाता उघडलाच नाही.

धन्यवाद चौको भौ.

कर्नलसाहेब
कडॅक सॅल्युट!

कुमार१'s picture

16 Apr 2024 - 8:12 pm | कुमार१

छान जगणे !

शशिकांत ओक's picture

25 Apr 2024 - 12:34 pm | शशिकांत ओक

भरघोस मिशीला पीळ देऊन म्हणणारा की

मी न कुणाचे खातो, ल्यातो
तो श्रीराम आम्हांला देतो
लळा जिव्हाळा नाती गोती
मी वेशीवर टांगून राहतो

आमच्या सारख्या शिपाई गड्याला चटकन भावतो...!