घेतली मिठीत आम्ही

Primary tabs

पुष्कराज's picture
पुष्कराज in जे न देखे रवी...
8 Feb 2009 - 6:09 am

घेतली मिठीत आम्ही
मेघातली त्या वीज ती
ठाउक हे होते जरी की
आंम्हास हो जाळेल ती

जाळणे हे काम तिचे
तक्रार नाही आंम्हास हो
घेतली होती मिठीत
कौतुक त्याचे आंम्हास हो

चटका जरी बसला असा पण
हौस नव्हती भागली
फिरुनी पुन्हा मिठीत आंम्ही
वीज होती घेतली

आस्वादकविता

प्रतिक्रिया

अवलिया's picture

3 Mar 2011 - 2:24 pm | अवलिया

मस्त !

परिकथेतील राजकुमार's picture

3 Mar 2011 - 2:44 pm | परिकथेतील राजकुमार

लै बेक्कार धागा वर आणला बे =))

ह्याच कवितेवर मी माझे मिपावरील पहिले विडंबन पाडले होते. ;)