शब्द चांदणी कोडे ७

Primary tabs

शशिकांत ओक's picture
शशिकांत ओक in जनातलं, मनातलं
27 Feb 2021 - 12:05 am

७

७

७

मांडणीशब्दक्रीडाआस्वादविरंगुळा

प्रतिक्रिया

सौंदाळा's picture

27 Feb 2021 - 9:57 am | सौंदाळा

रं आहे समजून खालील उत्तरे
परंपरागत
परंपरा
पग
पत
पराग
परात
रंग
राग
रात
गरा
गप
गत
तग
तप
तरंग

मुक्त विहारि's picture

27 Feb 2021 - 10:15 am | मुक्त विहारि

राप

शशिकांत ओक's picture

27 Feb 2021 - 2:37 pm | शशिकांत ओक

आपले निरीक्षण बरोबर आहे. कोडे सादर करताना मलाही तो अनुस्वार अंधुक दिसतो म्हणून शंका घेतली जाईल असे अपेक्षित होते. तसे आपण दाखवून दिले म्हणून धन्यवाद.

शशिकांत ओक's picture

1 Mar 2021 - 12:40 pm | शशिकांत ओक

६

मुक्त विहारि's picture

1 Mar 2021 - 5:12 pm | मुक्त विहारि

धन्यवाद