अतृप्त ओळी

Primary tabs

अत्रुप्त आत्मा's picture
अत्रुप्त आत्मा in जे न देखे रवी...
29 Jun 2022 - 12:01 am

आत्मसमरूप दिसतात ओळी
आत्मस्वरूप असतात ओळी .
इथे नदीचा दिसतो काठ
तिथे संथ प्रवाह पार लावतात ओळी .

निराळ्या वेदनेच्या एकाच गावी
दिसता दिसतो आम्ही सहप्रवासी
कुठे दूर अंधारात हरवले गाव माझे
दिसे मी उगाचच तिथला निवासी

असे शब्द साधे येतात साथी
कविता त्यातुन वाहते प्रपाती .
उरी अंतरी घाव नाजूक खोल
वरी दिसते केवळ शांत ज्योती !

आम्ही नाही ऐसे कवी ज्यास म्हणती
जशी वेदना ती , तसे शब्द हाती.
मनाचेच सारे इथे मांडयाचे ..
न पूर्ती मिळे त्यातूनी .. काय त्याचे?

असा मी ही अतृप्त अतृप्त आहे . .
माझ्या स्वभावी मूळचा शाप आहे .
.भोगूनी जाईन अतृप्ती सारी ...
तिथे शब्द तृप्त होतील सारे ..!
================
अतृप्त

कविता माझीमाझी कविताशांतरसकवितामुक्तक

प्रतिक्रिया

हा नदीकाठ पुण्याचा नसणार.

Bhakti's picture

29 Jun 2022 - 9:15 am | Bhakti

असे शब्द साधे येतात साथी
कविता त्यातुन वाहते प्रपाती .
उरी अंतरी घाव नाजूक खोल
वरी दिसते केवळ शांत ज्योती !

नि३सोलपुरकर's picture

29 Jun 2022 - 9:48 am | नि३सोलपुरकर

निराळ्या वेदनेच्या एकाच गावी
दिसता दिसतो आम्ही सहप्रवासी
कुठे दूर अंधारात हरवले गाव माझे
दिसे मी उगाचच तिथला निवासी

असे शब्द साधे येतात साथी
कविता त्यातुन वाहते प्रपाती .
उरी अंतरी घाव नाजूक खोल
वरी दिसते केवळ शांत ज्योती !

___/\__ बुवा, १ नंबर

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

29 Jun 2022 - 1:39 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

छान आवडली कविता,
पैजारबुवा,

कर्नलतपस्वी's picture

29 Jun 2022 - 1:53 pm | कर्नलतपस्वी

असा मी ही अतृप्त अतृप्त आहे . .
माझ्या स्वभावी मूळचा शाप आहे .
.भोगूनी जाईन अतृप्ती सारी ...
तिथे शब्द तृप्त होतील सारे ..!

सुंदर, आवडली.

अत्रुप्त आत्मा's picture

29 Jun 2022 - 8:59 pm | अत्रुप्त आत्मा

@कंजूस , Bhakti , नि ३ , पैजारबुवा , कर्नलतपस्वी >>> धन्यवाद .

गणेशा's picture

3 Jul 2022 - 12:14 am | गणेशा

छान

अत्रुप्त आत्मा's picture

3 Jul 2022 - 8:04 pm | अत्रुप्त आत्मा

धन्यवाद

कुमार१'s picture

4 Jul 2022 - 8:18 am | कुमार१

छान !
आवडली

सस्नेह's picture

4 Jul 2022 - 9:51 am | सस्नेह

फारा दिवसांनी बुवांची प्रतिभा बहरली..

अत्रुप्त आत्मा's picture

4 Jul 2022 - 3:31 pm | अत्रुप्त आत्मा

कुमार१ , सस्नेह >>> मनःपूर्वक धन्यवाद .