श्री गणेश लेखमाला २०२३

1

समुहगीतः भारतभूचे सुपुत्र आम्ही

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
12 Nov 2019 - 8:49 am

देशभक्ति समुहगीत: भारतभूचे सुपुत्र आम्ही

भारतभूचे सुपुत्र आम्ही तिचीच आम्ही पूजा करू
अन तिचेच गावू गान
वंदन करुनी भारतभूला त्रिवार प्रणाम त्रिवार प्रणाम त्रिवार प्रणाम || धृ||

देशासाठी कितीक झटले
कितीक हुतात्मे अमर जाहले
स्मृती तयांची आज येतसे
स्वात्रंत्र्यासाठी लढले अन तयांनी त्यागले प्राण
त्रिवार प्रणाम त्रिवार प्रणाम त्रिवार प्रणाम ||१||

हातामध्ये घेवूनी तिरंगी झेंडा
गर्जले सैनीक पुढे चला लढा
शस्त्रे चालवूनी शत्रू मारीले
ध्वज फडकवती अन त्यापुढती तुकवती मान
त्रिवार प्रणाम त्रिवार प्रणाम त्रिवार प्रणाम ||२||

भारतभूचे सुपुत्र आम्ही तिचीच आम्ही पूजा करू
अन तिचेच गावू गान
वंदन करुनी भारतभूला त्रिवार प्रणाम त्रिवार प्रणाम त्रिवार प्रणाम ||धृ||

- पाषाणभेद
१२/११/२०१९

भक्ति गीतवीररससंगीतकवितादेशभक्तिसमुहगीत

प्रतिक्रिया

माहितगार's picture

27 Nov 2019 - 7:19 pm | माहितगार

भारत माता की जय ! वंदे मातरम !!

मुक्त विहारि's picture

27 Nov 2019 - 7:23 pm | मुक्त विहारि

कविता आवडली