अन् फुलांचे देह ओले पेटवावे तू!

सत्यजित...'s picture
सत्यजित... in जे न देखे रवी...
3 Jul 2017 - 12:17 am

बागडावे वाटले की बागडावे तू...
मी फुलांना पाहिले की आठवावे तू!

मी पिसे पिंजून माझी बांधले घरटे
पाखरा,अलवार या घरट्यात यावे तू!

मी गुलाबी पाकळ्यांची हौस पुरवावी
अन् फुलांचे देह ओले पेटवावे तू!

मी तुझा उल्लेख टाळावा म्हणालो की
शेवटी मक्त्यात नामी आढळावे तू!

एवढा असतो रुमानी कोणता शेवट?
पत्र माझे चुंबनांनी चुर्गळावे तू!

—सत्यजित

gajhalgazalमराठी गझलशृंगारकवितागझल

प्रतिक्रिया

एस.योगी's picture

4 Jul 2017 - 12:22 pm | एस.योगी

एवढा असतो रुमानी कोणता शेवट?
पत्र माझे चुंबनांनी चुर्गळावे तू!
_/\_ _/\_

सत्यजित...'s picture

4 Jul 2017 - 11:16 pm | सत्यजित...

मनःपूर्वक धन्यवाद!
___/\___