गझल - आणि हा खेळ झाला

वेल्लाभट's picture
वेल्लाभट in जे न देखे रवी...
27 Jun 2016 - 11:24 am

जरा हासलो आणि हा खेळ झाला
तुझा भासलो आणि हा खेळ झाला

तसा संयमी नित्य मी राहणारा
जरा त्रासलो आणि हा खेळ झाला

मला वाटले वेळ आलीच होती
तरी वाचलो आणि हा खेळ झाला

मला मोडणे मान्य होते तरीही
पुन्हा वाकलो आणि हा खेळ झाला

जरा शेवटी हात जोडावयाला
उभा ठाकलो आणि हा खेळ झाला

अता थांबता येत नाही अपूर्व
जरा धावलो आणि हा खेळ झाला

- अपूर्व ओक

मराठी गझलकवितागझल

प्रतिक्रिया

निश's picture

29 Jun 2016 - 5:32 pm | निश

मला मोडणे मान्य होते तरीही
पुन्हा वाकलो आणि हा खेळ झाला .....ह्या ओळि एकदम मस्त...

pj's picture

30 Jun 2016 - 1:37 am | pj

प्रत्येक शेर जमलाय!

पैसा's picture

30 Jun 2016 - 11:26 am | पैसा

सुंदर!

वेल्लाभट's picture

30 Jun 2016 - 12:56 pm | वेल्लाभट

सर्वांना धन्यवाद :)

चतुरंग's picture

30 Jun 2016 - 11:16 pm | चतुरंग

नेहेमीप्रमाणेच आमची पोचपावती....

जरा हासलो आणि हा घोळ झाला
'तिचा' भासलो आणि हा घोळ झाला!

नसे संयमी नित्य मी चापणारा
जरा ग्यासलो आणि हा घोळ झाला!

रमा बोलता वेळ झाली भिशीची
उगा नाचलो आणि हा घोळ झाला!

सुरा सोडणे मान्य होते तरीही
पुन्हा प्यायलो आणि हा घोळ झाला!

असे तातडी, नाडि सोडावयाला
उभा ठाकलो आणि 'हा घोळ' झाला!

कवी तिंबती आज 'रंग्यास' जाली
जरा चावलो आणि हा घोळ झाला!

(घोळदार)रंगा

वेल्लाभट's picture

1 Jul 2016 - 7:34 am | वेल्लाभट

वावा जबर घोळ घातलात !वा!

पैसा's picture

1 Jul 2016 - 9:47 am | पैसा

=))

हाही घोळ मस्त जमलाय.... भारी

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

1 Jul 2016 - 7:43 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

वेल्लाभट आणि रंगासेठ दोघांच्याही रचना खासच.

-दिलीप बिरुटे
(गझलप्रेमी)

प्रत्येक शेर मस्त जमलाय... व्वा

नाखु's picture

1 Jul 2016 - 3:39 pm | नाखु

आणि पुढचा घोळ दोन्ही फर्मास..

घोळसलेला खेळाडु नाखु

स्पा's picture

1 Jul 2016 - 5:10 pm | स्पा

गेमच झाला

पथिक's picture

1 Jul 2016 - 5:59 pm | पथिक

मस्त!!

चाणक्य's picture

2 Jul 2016 - 10:51 pm | चाणक्य

छान गजल

शार्दुल_हातोळकर's picture

3 Jul 2016 - 3:18 pm | शार्दुल_हातोळकर

छान आहे !!

सत्यजित...'s picture

3 May 2017 - 1:48 am | सत्यजित...

ज ब र द स्त!

त्यातही...त्रासलो,वाचलो आणि वाकलो...गजब शेर!

>>>मला मोडणे मान्य होते तरीही
पुन्हा वाकलो आणि हा खेळ झाला>>>पहिलीच ओळ कितीतरी पुरेशी आहे खरं तर आणि त्यात ही दुसरी!लाजवाब!

मदनबाण's picture

3 May 2017 - 9:52 am | मदनबाण

सुंदर !

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- "Largo al factotum" [ The Barber of Seville ] Andre Rieu

मितान's picture

3 May 2017 - 10:35 am | मितान

आहाहा ! सुंदर !!!

दशानन's picture

3 May 2017 - 10:40 am | दशानन

वाह वाह!!
सुरेख.

वेल्लाभट's picture

3 May 2017 - 12:08 pm | वेल्लाभट

अरे वा. इतके दिवसांनी या ग़ज़लेचा धागा वर आलेला बघून छान वाटलं. प्रतिसादकांना मनापासून धन्यवाद. सत्यजित, मदनबाण, मितान, दशानन!